Ellenõrizze Tudását!

Három tesztkérdés az új KRESZ módosítás kapcsán


(Kattintson a helyesnek gondolt válaszokra és értékelje. Egy kérdéshez egy jó válasz tartozik!)1.  Mi a teend?je a szemb?l k?zeled? piros aut? vezet?j?nek?
 a)  Hang és fényjelzéssel kell figyelmeztetnie a gyermeksereget, hogy ne akadályozzák továbbhaladását.
 b)  Sebességét mérsékelve, fékkészenlétben kell az autóbusz mellett elhaladnia.
 c)  Az autóbusz összes irányjelzõinek mûködése, illetve a gyermekek be- és kiszállásának idejére meg kell állnia gépkocsijával.

2.  E t?blakombin?ci?val megjel?lt ?tszakaszra vonatkoz? szab?ly - a 30 km/h-s sebess?gkorl?toz?s - lehet ?rv?nyes meghat?rozott id?szakra is?
 a)  Igen, de csak a tanítás kezdetének és végének idõszakára, amikor a vezetõ nem tud biztonsággal meggyõzõdni arról, hogy gyermekek tartózkodnak az út közelében.
 b)  Csak akkor, ha a kiegészítõ tábla nemcsak távolságot, hanem idõszakot is megjelöl, ilyen esetben a sebességkorlátozás csak a meghatározott idõszakra érvényes.
 c)  Nem.

3.  Sz?ll?that-e a jobb els? ?l?sen a j?rm? halad?si ir?ny?ba n?z? 150 cm-n?l alacsonyabb gyermeket?
 a)  Akkor, ha a jobb elsõ ülés biztonsági övvel van felszerelve, és gyermeket az öv becsatolásával rögzítette.
 b)  Csak a gyárilag kialakított rögzítési pontokhoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz rögzített gyermekülésben, melyet a gyártó információinak megfelelõen szerelt fel.
 c)  Nem.