A képzés jövője, a jövő vizsgái

 


Szakmai konferencia a Camponában

Két év után, 2019-ben megint lehetősége volt az oktatási szakma képviselőinek, hogy külföldi előadókat is meghallgatva tájékozódhassanak a gépjárművezető-képzés és vizsgáztatás helyzetéről. A Budafoki Camponában március 26-án tartott konferenciát ezúttal is az E-Educatio Zrt. szervezte.

Elsőként – mintegy nemzetközi kitekintésként - a „Korszerű járművezető-képzési módszerek Franciaországban” című előadást hallgattuk Antoine Beaudonnet, az EDISER cég értékesítési igazgatójától. A cég már a francia oktatási piac 70%-án dolgozik, 0,5 milliárd euro saját tőkével rendelkezik, 130 alkalmazottal, négy helyszínen, online lehetőségekkel. Francia kutatások alapján a közlekedésben leginkább veszélyeztetettek a 18-24 éves kezdő vezetők, a kerékpárosok, a mopedesek és gyalogosok. Legfőbb baleseti okok a sebesség helytelen megválasztása, a vezetőre hátrányosan ható szerek (alkohol, drog) és a figyelemelvonó hatások (mobilhasználat). Ezért is hoztak az utóbbi időben a közlekedésbiztonság fokozására újabb és újabb bűntető intézkedéseket. 2012-től nagymértékben megnövelték a fix sebességmérő radarokat és mintegy 800 eszközzel figyelik a tiloson való áthajtást is. 2013-ban olyan közlekedésbiztonsági megfigyelő szervet hoztak létre, ami a balesetek elemzését is végzi, majd 2014-től egy új hatékony pontrendszert vezettek be. Oktató programjaikkal már óvodában és kisiskolás korban elkezdődik a közlekedésre nevelés, az iskolai bizonyítvány megszerzéséhez egy közlekedési tanúsítványt is kiállítanak, amikor a diák elvégzi a kurzust. Ebben a munkában a civil szervezetek is jelentős szerepet vállalnak és egyre több a figyelemfelhívó és megelőzési kampány, a nagyobb cégeknél is kötelező a biztonság növelésére szóló program összeállítása. 
Nyugat-Európában a vezetői engedély megszerzése, megléte ma már valóban létkérdés, csak így lehetséges a szociális és munkaerő piaci beilleszkedés. Franciaországban évente kb. 1 millió jogosítványt szereznek a fiatalok, ez több mint az érettségizettek száma. A vezetői engedély átlag költsége 1800 euro, nagyjából 12 300 autósiskola áll rendelkezésre. Az elméletnél nincs kötelező minimum óraszám, a gyakorlatnál igen: legalább 20 óra, ebből 5 szimulátoron teljesíthető, ahol típusviselkedéseket tanulnak. Az autósiskolák 20%-a van felszerelve szimulátor berendezéssel. Az EDISER cég az új gazdasági esélyegyenlőségi törvény következtében megfogalmazott oktatási módszerek kialakításával és fejlesztésével foglalkozik. A már 20 éve létező online képzés most modernebb kommunikációs eszközökkel is teljesíthető, új kérdéssort is kidolgoztak, ami a fiatalok viselkedésmódjára épül. Az egyre több online piaci szereplő között a vevő itt minőségi oktatást kap, amit egy embléma megjelöléssel a fogyasztók részére fel is tüntetnek.

 

Második előadó Mathias Rüdel ügyvezető igazgató a Lars Rößger TÜV/DEKRA arge tp 21 képviseletében a „Járművezetők vizsgáztatása Németországban” témát mutatta be. Cégük a német közlekedési kutatásokért is felel.
A képzés tehát hatósági engedéllyel folyik, elméleti és gyakorlati vizsga van, a vizsgabiztost a szövetségi hatósági szerv adja. A rendszer fő intézményei a közlekedési hatóság, az autósiskolák és a négy vizsgaközpont (TÜV Nord, TÜV Rheiland, TÜV Süd, DEKRA) az ország különböző területein, akik egységes szakmai szövetséget hoztak létre. Feladatuk az engedélyezési eljárás, a vizsgák és tartalmuk fejlesztése, folyamatosan javítják a tesztrendszert, optimalizálják a gyakorlati vizsgáztatást. Ennek során figyelembe veszik a trendeket: mint e-mobilitás, önvezető autók. Mellette még végeznek alapkutatásokat és balesetelemzést is. Ebben az országban évente mintegy 1,8 millió elméleti vizsgaesemény van, amely két részre tagolható. Az egyik az általános tudást mérő, nem kategóriához kötődő 20 kérdés, a másik 10 kérdés pedig a megszerezni kívánt kategóriához kötődik. Összetételét tekintve vannak szöveges feladatok, statikus képek és dinamikus szituációk. Főleg a többszörös választás feladattípust találjuk meg, s a kérdések 3-5 pont értékűek. Pl. a B kategóriánál 110 pontot lehet elérni, s 10 hibapont a maximálisan megengedett. A kérdések a közlekedési kockázat és azok kezelése, a defenzív vezetés, a közúti jelzések, táblák, a szükséges iratok és a vezetésre képes állapot témáiból állnak. A mostani tesztrendszert már 15 éve folyamatosan fejlesztik, a munkacsapatban közlekedési szakértők és informatikusok dolgoznak. Létrehoztak alapfeladatokat, melyekben vannak konstans értékek (pl. ugyanazt a szabályt kell használni), s vannak változtatható paraméterek (pl. jármű színe, fajtája vagy éppen a környezet, háttér).
A gyakorlati vizsgát is tudományos elemzés alapján fejlesztik, standardizált eljárásban minimum követelményeket határoznak meg. A bevezetést megelőzte egy megvalósíthatósági kísérlet, ahol nyolcezer vizsgaesemény adott reprezentatív mintát. Több kompetenciaterületet is vizsgálnak: megfigyelés (pl. forgalom figyelés), sebességhez való alkalmazkodás, jármű használat és környezettudatosság.
Az összehasonlító reprezentatív adatokból a gépjárművezető képzésre vonatkozóan is lehet következtetéseket levonni. Jelenleg az alábbi új igényeken, kihívásokon dolgoznak: egyrészt az autótechnológiai változásokhoz való alkalmazkodás, ez hogyan építhető be a rendszerbe, másrészt hogyan biztosítható együtt a szükséges konvencionális tudás, és az, hogy az irányítást át kell tudni venni az egyre fokozódó önvezetési szintek egyre jelentősebb térhódításával. Mindezt az esetleges meghibásodás esetén is. A felelős, etikus döntéshozatal az egész járművezetés legsarkalatosabb pontja. A szakirodalomban van bizonyíték arra, hogy a forgalmi szituáció felismerése a legfontosabb, de az embereknél korlátozottan mérhető ennek a kompetenciaszintje. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan viszont nem lehet egyszerűsíteni a tesztet, éppen a közlekedésbiztonság fenntartása és javítása érdekében.
A harmadik téma volt „A járművezető-képzés és vizsgáztatás jelene és jövője”, amit Érsek István az Innovációs és Technológiai Minisztérium  hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárától hallottunk. 
Az ITM feladata iránymutatás a közlekedésbiztonság növelésére. Megjelennek az új technológiák, így fontos a folyamatos alkalmazkodás, tudásfejlesztés a tanulók, oktatók, vizsgabiztosok körében is. Változtatni kell a képzést a demográfiai változásokhoz alkalmazkodóan is. Az élethosszig tartó tanulás következtében is a vizsgázók száma folyamatosan nő. A digitalizáció okozza a legtöbb változást. Tudatosan kell készülni a jövőre, kihasználva az új technológiákat, új készségek kellenek. Az emberi hibák kiküszöbölése miatt szükséges az intelligenciák beépítése a járművekbe, illetve az idősödő társadalom mobilitásának fenntartása végett is. Cél továbbá a közlekedési szakterületen egységes jogalkalmazás és módszertan kialakítása, mellette pedig szakmai fellegvár kiépítése, fejlesztések támogatása. Mind a kategóriás, mind a szaktanfolyami képzésekben a fejlesztés további irányai: a vészhelyzetek kezelése, a védtelen közlekedők óvása, a közlekedési együttműködés fejlesztése, az új technológiák alkalmazása és a környezetkímélő közlekedés elterjesztése. Ezekben a szimulátorok is nagy szerepet fognak játszani.

   


A negyedik témakörben Dr. Erb Szilvia, a Közlekedéstudományi Intézet ügyvezető igazgatója szólt: „KTI-KAV: Új szervezet a járművezető-képzés és vizsgáztatás területén” címmel. A KTI az ITM háttérszervezete. Mintegy 80 éves, mindig is a közlekedés biztonságával foglalkoztak. Működési területei: 1. Kutatás és fejlesztés 2. Közösségi közlekedés fejlesztése 3. Képzés 4. Vizsgáztatás 5. Tanúsítás.
Most a szaktanfolyami képzés átvétele is megtörténik, így a szakoktatói, iskolavezetői, vizsgabiztosi és az utánképzés foglalkozásvezetői. Ezeken a terülteken is összetettebb, komplexebb tudást kell adni a jövő generációjának, nem csak az alap kategóriás képzésben. 
A 284/2018. (XII.21.) Korm. rendelet (A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról) a hatósági keretrendszerből kiemeli a vizsgáztatást, így új lehetőséget is teremtve a fejlesztésre. A KTI lesz a bázisa a vizsgáztatásnak, a megyei egységek helyett regionálisak lesznek.
Szünet után a délutáni előadásblokkban „Az autó jövője, a jövő autója – a fenntarthatóság tükrében” címmel gondolatébresztő előadás következett. Dr. Hanula Barna egyetemi docens, dékántól, a Széchenyi István Egyetem, Audi Hungaria Járműmérnöki Karról.
Milyen hajtású autóról beszéljünk? Megdöbbentő mérleget tárt elénk a GDP, a CO2 kibocsátás, a költségek, a beruházás, a megtérülési idő, az élettartam viszonyában, arról, hogy rendszerben; és nem alrendszerekben kéne gondolkodni. Sokat javítana már a forgalomszervezés hatékonyságának fokozása is. Egy animációval pl. bemutatta, hogy ugyanannyi jármű, ugyanakkora forgalomsűrűségnél az önvezető autók minimális lassítással, folyamatosan haladnak át az útkereszteződésen, mert egymással is kommunikálnak, kiszámítják a csomóponthoz érkezést, míg lámpás irányításnál mindig számos autónak állnia kell. 
Európa látszólagosan azért „zöldül”, mert a lokális kibocsátás valóban csökken, de a globális nem változik, csak áthelyeződik, - főleg Kínába. A megújuló energiaforrások használata jelenleg nem hatékony, nem gazdaságos. A globális felmelegedéssel az emberiség 1990 óta foglalkozik, s azóta a fosszilis energiahordozók felhasználási aránya csupán évi 1%-os ingadozással állandó. A Nap- és szélerőművek nagyon időjárásfüggők, télen az alacsony beesési szög, illetve a változó légmozgásmentes időszakok nem adnak folyamatos stabilitást az energiatermeléshez. Mindenképpen szükségesek részben a fosszilis erőművek, részben az egyéb energianyerési módok (pl. atomerőmű). A földgázzal üzemelő gázturbinás erőmű hatásfoka jobb lenne, mint a lignit/ szén tüzelőanyagé. Az energia tárolása is történhet különböző módokon, pl. Li-ion akkumulátorban (VW eUp), NiMH (nikel-metál-hidrid, Toyota Prius) akkuban, lendkerék segítségével, de leghatékonyabb a vízenergia szivattyúzott víztárolókkal. Az elektromos autó ideális városi autó a lokális alacsony (PHEV) vagy zéró emissziója (BEV) miatt (kellően kis akkumulátorral). Ne akarjunk nagy hatótávolságú elektromos autókat! Hosszú útra jók a hagyományos hajtású járművek, hiszen kis légszennyezést enged az új európai kipufogógáz törvény, ami az RDE (real drive emission) értékeken alapul. A lítium kitermelése pedig egyre drágább és környezetkárosítóbb.
Erős Gábor online marketing stratéga az oktatásban történő generációs váltásról szólt „A tanuló, mint online vásárló – mitől fog minket választani?” című előadásában. Hogyan és miért változtak meg a fiatalok szokásai az internethasználatban. Az információs leterheltség nagyon nagy és jelentősen szelektálnak az emberek. A hír- és videó-csatornák, a közösségi oldalak preferáltak, napi 3,5-7 óra intervallumban. Az internet penetráció 82%-os a 15-69 éves korosztályban. Az autósiskolák potenciális vásárlói rengeteg új tulajdonsággal rendelkeznek az oktatói szakma képviselőihez képest. A netes keresésekben egyre jobban dominálnak a „Nekem”, „Hozzám közel” keresőszavak. Egyre inkább találkozhatunk a türelmetlen vásárlóval: weboldalunkon kész információcsomagokat kell kínálni, ahol minden egy helyütt található – éppen a figyelem drasztikus csökkenése miatt. Nem töltenek órákat az információk mérlegelésével, percek alatt hoznak döntést. Kritikus fontosságú a mobiloldalak betöltődési sebessége is, nem találnak meg bennünket, ha akár 1 másodperccel lassabb, mint egy másik információforrás. A változások közt szerepel még, hogy a személyes ajánlás áttevődött az online világba. A technológiai fejlődéssel van lehetőség már virtuális kipróbálásra is. Segítik a választást az információsűrített termékvideók is. A mi piacunk a digitális bennszülöttek világa, őket kell megcélozni és elérni a saját sikerünk érdekében.

   

 

A nap zárásaként hallgattuk meg a „Következő évtized autósiskolái – és amit mi hozzátehetünk…” című bemutatót dr. Szőcs Károlytól. Az E-Educatio Zrt. vezérigazgatója tevékenységük három pillérét: az e-learning tananyagot, a szimulátorok és e-Titán képzésmenedzsment rendszert méltatta.
1. e-learning: A tanulók többsége a távoktatást választja. Van már lehetőség angol és német nyelven is tanulni. Elkészült a T kategóriás tananyag, s törekednek együttműködni a mezőgazdasági képzést adó oktatási intézményekkel is. Új a pótkocsi vontatás tananyaga, amely alkalmas akár önképzésre is a kezdő vezetői engedély lejárta utáni szerelvényként való közlekedés előkészítésére is. A fejlesztés az egyre több képi információ közlése felé vezet, lehetőleg mozgóképpel, animációval megmutatni forgalmi helyzeteket. Erre egy példát is láthattunk a körforgalomban való közlekedés bemutatására.
2. szimulátorok: Magyarországon a főleg GKI képzésre akkreditált (14 db) szimulátorok vannak, Püspökladányban egy alapképzést segítő berendezés próbaüzeme is zajlik.
3. e-Titán képzésmenedzsment rendszer: már eddig is létezett a szerződött partnereknek egy alapcsomag, melyhez funkciófejlesztésekkel most újabb lehetőségeket csatoltak prémium elnevezéssel. Ennek további lehetőségei: e-számlázási modul, internetes bankolás, elektronikus online bankkártyás fizetés (SimplePay), webes regisztráció, tanulói e-ügyintézés, oktató értékelés vagy éppen fejlett riportok (könnyebben követhető teljes üzletmenet), továbbá egy iskolakereső is segítségül lesz a jelölteknek.

 

A cég további fejlesztéseket tervez: a szaktanfolyamok kezeléséhez vagy éppen oktatói mobil applikációt, vevőtámogatást és ügyfélszolgálatot, panaszkezelést és chatbot-ot, hogy amikor elakadunk, akkor mesterséges intelligenciával megoldhatóvá válhat ügymenetünk folytatása.

Végül, rövid összegzés, mélyebb szakmai elemzés nélkül: - a konferencián ismét a jelen és a jövő határmezsgyéjén járhattunk, de alig tíz évet látunk előre; - az európai járművezető-képzés és vizsgáztatás gyakorlatának csak kicsi szeletéről hallottunk; - tudomásul vettük, hogy az új Korm. rendelet kijelölte nekünk a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot, lehetőséget teremtve a fejlesztésre is; - most az elméleti képzés fejlesztése áll a legjobban: e-learning tananyag, szimulátorok, e-Titán képzésmenedzsment rendszer. Ma még választhatunk.

Feljegyezte: Pataki Melinda