Kanyarodó útjelzés a kereszteződésben (4)

 Kedves Szelényi Sanyi!

A Kanyarodó útjelzés a kereszteződésben (3) című, néhány napja megjelent írásodra reagálok, amit az ÖN JELEZNE, VAGY NEM JELEZNE? Gyors-teszt kérdések kapcsán ajánlottál a TANULÓVEZETŐ Olvasóinak.

Először szögezzük azt le, hogy a jogszabály csak főútvonalat ismer, elsőbbséggel rendelkező útvonalat nem. Így a főútvonalnak lehet különféle vonalvezetése, - lehet kanyarodó is. Nincs a KRESZ-ben elsőbbséggel rendelkező útvonal, így az kanyarodni sem tud. Tud azonban kanyarodni az út, mely rendelkezhet elsőbbséggel. Az itt közölt példa ábráim talán érthetőbbé teszik mindezt.
Valószínűleg, Te is érezted, hogy az általad leírt gondolatmenet valahol sántít. Ezért is írtad soraid végén: „Szerintem az itt leírt gondolatmenet nem közvetlenül olvasható ki a jogszabályból…”
Valóban, elég sok belemagyarázás kell hozzá. A jogalkotó világosan leírja, hogy mi az irányváltoztatás: „…főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér…”. Mennyivel egyszerűbb lett volna: „…magasabb rendű útról letér…” Vagyis a védett út elhagyása nem szerepel a felsoroltak között. És a dolog itt is sántít: „Ha a geometriai egyenes mentén haladunk tovább, vagy jobbra kanyarodunk a kereszteződésben, akkor „másik útra” fogunk kanyarodni…”
Pont ez az! Nem fogunk másik útra kanyarodni, ha egyenesen megyünk tovább. Jelen esetben az továbbra is ugyanaz az út. (Még a neve is végig Kálvária út.) Akkor kanyarodunk másik útra, ha balra befordulunk a Radnóti Miklós utcába, vagy jobbra a Damjanich utcába.
„…meg átlépjük a balra kanyarodó út jobb szélét is…”
Tehát itt nincs balra kanyarodó út és annak így nem lépjük át a szélét. (Ha festenének út szélét jelző vonalat, máris megváltozna a helyzet!) Ebben a kereszteződésben két elsőbbséggel rendelkező út merőleges egymásra. Ne tévesszük össze ezt a kereszteződést azzal a kanyarodó úttal, - amibe beletorkollik két alárendelt út, mely alárendelt utak szintén merőlegesek egymásra! Tehát az 1-es ábráról beszélek, az általad vázolt gondolatmenethez a 2-es ábra tartozik.

1   -   2

És…
Mindezt előjelzi egy veszélyt jelző tábla, ami valóban egy veszélyes útkanyarulatról tájékoztat. (mint pl.: 2. ábra) De ettől még nem lesz azzá! Pont azért, mert nincs balra kanyarodó széle sem. A veszélyt jelző tábla pedig nem minősíti, (nem minősítheti!) az 1. ábrán bemutatott útkereszteződést olyanná, mint a 2. ábrán látható. Egyáltalán, a veszélyt jelző tábla (ha van!) figyelmeztethet veszélyre, de nem módosítja azt.
Hol van ez a tábla elhelyezve? Nem az útkereszteződésben, mint ahogy a kanyarodó főútvonal jelzése, hanem 50 – 100 méterrel előtte. A járművezető odaérve a kereszteződéshez nem kap az átlagosnál több képet az elsőbbségi viszonyokról. „Stoptábla jobbról…”, - tehát mehetek tovább, számíthatok arra, hogy a jobbról jövő elsőbbséget ad. Ennyi!
Persze, ha el van helyezve egyáltalán az a tábla, mert a veszélyt jelző tábla csak elhelyezhető. Itt valóban van, - számtalan hasonló helyzetben nincs (!) – de ez milyen? Abszolút szabálytalan, a jogszabályban nem létező tábla. Hogy szavaiddal éljek: a közútkezelő munkatársak „műalkotása.”
Lépjünk túl ezen a körülményen? Hogyan lehet ezen túllépni? Egy tábla, ami nem jelent semmit és nem is látszik a kereszteződéshez érve, meg nem is szabályoz elsőbbséget sem. Ezt pedig hogyan tanítsam?

Röviden tehát összefoglalva: a kihelyezett veszélyt jelző tábla nem csak hogy nem létezik a jogszabályban, hanem a jelzett kereszteződésre nem is jellemző. És még egy cáfolat.  A létező KRESZ vizsgaanyagban az elsőbbséggel rendelkező útról másik elsőbbséggel rendelkező útra bekanyarodáskor – lásd, mint az 1. ábra, - irányjelzést kell adni.

Kedves Sanyi

Ez a vita kizárólag szakmai, és remélem, hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a helyenként túlbonyolított, de sokszor mégis hézagos jogszabályokat mindenki azonosan értelmezze. Kellenek a szabályok, de nem hiszem, hogy mindent a legkisebb mozzanatig szabályozni kellene. Mivel a konkrét szituációt a jogszabály nem is taglalja, (mint pl. főútvonal esetében) így magam természetesnek veszem, hogy az általános rendelkezések szerint kell eljárni. Vagyis ha bekanyarodunk, jelzünk, ha egyenesen megyünk, akkor nem.

 Lenkefi László