Kanyarodó útjelzés a kereszteződésben (7)

(avagy az elsőbbségi joggal bíró út iránya)

Azok a táblával szabályozott útkereszteződések, amelyekben a járművezetők a korábbi mértani egyenes haladási irányuktól eltérnek, de egyébként elsőbbséggel rendelkező úton haladnak tovább, rendkívüli módon megosztják az oktatókat, vizsgabiztosokat. E témakört felölelve állítottam össze a tíz útkereszteződést. A kérdések a járművezetők irányjelző használatára vonatkoznak. E témakörben most én is  állást foglalok, és ezt szakmai tudásom és tapasztalatom eredményeképpen teszem közzé. Mivel az 1/1975 BM-KPM rendelet egyes pontjai nem egyértelműek, ezért az ország különböző részein ugyanolyan kialakítású útkereszteződésben különbözőképpen oktatnak, aszerint, hogy a vizsgabiztosok miként követelik meg. Ettől függetlenül az ilyen útkereszteződések jelentős baleseti kockázattal nem járnak, mert az egymásra figyelés, a kisebb járműsebesség lehetőséget teremt az esetlegesen kialakult veszélyhelyzet feloldására.

Nézzük sorban a kérdéseket.

 

 

1.A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a zöld nyílat követő továbbhaladási szándékát?
Szerintem nem, mert olyan „folyosóban” halad, amelyet középen terelővonal (felezővonal), az úttest jobb szélén pedig „úttest szélét jelző vonal” határol. Ezt a válaszolók 66% is így gondolja.
 


 

2.A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a zöld nyílat követő továbbhaladási szándékát?
Szerintem igen, mert bár a gépkocsi egyenesen halad, de irányváltoztatónak minősül, hiszen átlépi az úttest szélét jelző vonalat. Ezt a válaszolók 89% is így gondolja.


 

3. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie az egyenesen elsőbbséggel rendelkező úton - történő továbbhaladási szándékát?
Szerintem igen, mert a gépkocsi NEM kanyarodó főútvonalon halad. Ezt a válaszolók 66% is így gondolja.


 

4. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie az elsőbbséggel rendelkező út elhagyását?
Szerintem nem, mert irányváltoztatás nélkül egyenesen halad. Ezt a válaszolók 78% is így gondolja. 

 


 

5. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie az elsőbbséggel rendelkező úton történő továbbhaladását?
Szerintem nem, mert olyan „folyosóban” halad, amelyet középen terelővonal (felezővonal), az úttest jobb szélén pedig „úttest szélét jelző vonal” határol. Ezt a válaszolók 50% is így gondolja. 

 


 

6. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a zöld nyílat követő egyenes továbbhaladási szándékát?
Szerintem igen, mert bár a gépkocsi egyenesen halad, de irányváltoztatónak minősül, hiszen átlépi az úttest szélét jelző vonalat. Ezt a válaszolók 98% is így gondolja.

 


 

 

7. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a kanyarodó főútvonalon történő továbbhaladási szándékát?
Szerintem nem, mert a gépkocsi követi a kiegészítő táblán vastag vonallal jelzett főútvonal vonalvezetését. Ezt a válaszolók 82% is így gondolja.

 

 


8. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a zöld nyílat követő egyenes továbbhaladási szándékát?
Szerintem igen, mert a gépkocsi elhagyja a kanyarodó főútvonalat. Ezt a válaszolók 95% is így gondolja.
 

 


 

9. A piros színű személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie kanyarodó főútvonalon történő továbbhaladási szándékát? Szerintem nem, mert a gépkocsi követi a kanyarodó főútvonal vonalvezetését. Ezt a válaszolók 71% is így gondolja.

 


 

 

 

10. A személygépkocsinak kell-e irányjelzővel jeleznie a zöld nyílat követő egyenes továbbhaladási szándékát?
Szerintem igen, mert a gépkocsi elhagyja a kanyarodó főútvonalat. Ezt a válaszolók 93% is így gondolja.


Összességében az irányjelzésre vonatkozóan az a véleményem, hogy a főútvonalon való továbbhaladás esetén és a terelő vonallal párhuzamosan haladva (mivel egyik sem számít irányváltoztatásnak) nem szükséges jelezni. Azonban irányjelzővel jelezhető a védett útvonalon való haladás akkor is, ha azzal másokat nem téveszt meg a jármű vezetője. 29§ 2.
Tehát aki azt oktatja, hogy a kanyarodó főúton, illetve az elkanyarodó elsőbbséggel bíró úton haladva irányjelzőt használ, az nem vét a KRESZ jogszabály ellen, ha mások számára ez nem megtévesztő.
Természetesen a
z általam leírtak sem tekinthetők hivatalos állásfoglalásnak, nem vagyok jogosult erre, ezek a szakmai ajánlásaim.

 Kotra Károly