E-learning alkalmazása a KRESZ-oktatásban

 


SZAKDOLGOZAT előzetes

Gábor Dénes Főiskola, Budapest, 2019. június 

Ezzel a címmel készített szakdolgozatot VARGÁNÉ DUDÁS PIROSKA, aki Gyöngyösön a Rasta Autósiskola elméleti és gyakorlati oktatója, tíz éve dolgozik a szakmában. Mielőtt a TANULÓVEZETŐ szaklapban közölnénk kiváló szakdolgozatát (konzulens Dr. Hülber Lászó, bíráló Berecz Antónia), elsőként a 2019 júniusban rendezett „Multimédia az oktatásban” c. nemzetközi konferencián elhangzott rövid előadását tesszük közzé.

Magyarországon mind gazdasági, mind társadalmi szempontból nagy áttörést jelent, hogy 2012 óta a gépjárművezető-képzésben az elméleti tanfolyam teljes egészében e-learning. online formában is elvégezhető. Ezáltal lehetőség nyílik elvégezni a tanfolyamot azoknak is, akik nem tudnak részt venni tantermi képzésen. Nem kell bejárniuk az előadásokra, otthon vagy akár utazás közben is tanulhatnak. Az időbeosztásukról maguk dönthetnek, munka illetve más képzések mellett is elvégezhetik az online KRESZ-tanfolyamot. A tanulók saját tempójukban, képességi szintjüknek megfelelően sajátíthatják el a tananyagot „virtuális magántanár” segítségével, aki folyamatos visszajelzést ad nekik. Az e-learning oktatóanyagok kialakítása és fejlesztése során fontos szempont volt a „tanulóbarát” kialakítás, hogy minden lényeges információt kiemeljen, rávezesse a tanulót a helyes gondolatmenet kialakítására.
Az „E-learning alkalmazása a KRESZ-oktatásban” című dolgozatommal szeretném elérni, hogy minél többen ismerjék meg az online KRESZ-oktatás felépítését, előnyeit, hátrányait, a benne rejlő lehetőségeket, és sok hasznos információval gazdagítsák tudásukat ebben a témában. Áttekintést nyújtok a gépjárművezető-képzést meghatározó jogszabályokról, a jelenleg működő KRESZ-oktatás tananyagának felépítéséről, az e-learninges és a tantermi képzési formájáról, továbbá a tanulási stratégiákról és a tanulói csoportokról. Ezek után bemutatom a 2019 első negyedévében KRESZ-tanfolyamon résztvevő tanulók és oktatóik között végzett kérdőíves kutatásomat és a beérkezett adatokból levont következtetéseimet. Kutatásom során céljaim közé tartozott az e-learning képzés megjelenésének vizsgálata a KRESZ-oktatásban; az online tanfolyam összehasonlítása a hagyományos jelenléten alapuló tanfolyamokkal. Képet kívántam alkotni arról, hogy jelenleg mi az oktatók véleménye a digitális képzésről, illetve hogy a tanulók milyen okok miatt választják egyik vagy másik képzési formát. A vizsga sikerességének szempontjából eredményesebb oktatási módszernek találják-e az e-learning képzést, mint a tantermit a tanulók, illetve az oktatók. Primer kutatásomhoz három kérdőívet készítettem: egyet az oktatók részére, illetve egyet-egyet a tanulók képzés előtti és utáni véleményének felmérésére. A tanulói kérdőívekben a háttérváltozókra (életkor, iskolai végzettség, nem stb.) is rákérdezve vizsgáltam, hogy milyen jellemzőkkel bíró tanulóknál, melyik típusú képzés jár jobb vizsgaeredményességgel. Segítséget kérve az autósiskoláktól, hogy a kérdőíves adatgyűjtés korrekt legyen, amit három megyében végeztem, hogy minél nagyobb mintaelem­szám álljon rendelkezésemre.
Vizsgálataim során teljes bizonyítást nyert, hogy a tantermi képzést nem válthatja fel teljes egészében az e-learning, de új lehetőséget biztosít a KRESZ-tanfolyam elvégzéséhez. Ezt támasztja alá, hogy e-learning képzésre eddig a tanulók 51%-a, míg a tantermi képzésre 49%-uk jelentkezett, vagyis közel azonos arányban választották a képzési formákat. Mivel a gépjárművezető-képzés folyamatosan fejlődő szakterület, célszerű lenne évente teljes körű felmérést végezni az online és a tantermi KRESZ-tanfolyam tanulóinak elégedettségéről, hangsúlyt helyezve az oktatói tapasztalatokra is. A gépjárművezető-képzés további területeivel való kapcsolódást is szükséges lenne vizsgálni, például a forgalmi vizsga kapcsolatát az elméleti képzéssel. A forgalmi vizsga után reálisabb képet kaphatnánk arról, hogy a tanulók a tantermi, illetve az online KRESZ-tanfolyamon szerzett tudásukat milyen könnyen és mértékben tudják áthelyezni a gyakorlatba, ezzel átláthatóbb lenne a különbség a tantermi és az online elméleti képzés között. A KRESZ-oktatás most ismertetett feltárása engem arra ösztönöz, hogy szakdolgozatom kapcsán, mint gépjárművezető-szakoktató további kutatásokat végezzek, publikáljam ezek eredményeit, hogy ezzel is hozzájárulhassak a színvonalasabb gépjárművezető-oktatáshoz.
A TAULÓVEZETŐ következő számában tehát, Vargámé Dudás Piroska szakdolgozata: E-learning alkalmazása a KRESZ-oktatásban. (szerk.)