Helyes válaszok 2019/3-as számunk tesztkérdéseire

 


Válaszol a szerző: Virágh Sándor

1. Figyelemmel kell-e lennünk a „Behajtani tilos” táblára, ha azt nem az egyirányú forgalmú út azon végénél helyezték el, ahonnan a járművek behajtása nincs megengedve?

a) Igen.
b) Nem.

 

Helyes az A válasz. A „Behajtani tilos” jelzőtáblát általában az egyirányú forgalmú út azon végénél helyezik el ahonnan a járművek behajtását megtiltották. Azonban a külön e célra létesített várakozóhelyek, valamint az útnak nem minősülő, de járműforgalmat lebonyolító területek be- és kijáratainál akkor is elhelyezhetik, ha ott nincs „Egyirányú forgalmú út” jelzőtábla. Egyébként pedig az úton alkalmazott jelzések célját, értelmét nem mérlegelhetjük az azokhoz való alkalmazkodás kötelezettsége a jelzésről alkotott véleményünktől függetlenül fennáll.


2. Alkalmas-e a képen látható egyirányú forgalmú út a párhuzamos közlekedésre?

a) Igen.
b) 
Legfeljebb az útnak az első szakasza, ahol nem parkolnak járművek.
c) Nem.

 

Helyes a C válasz. Az út párhuzamos közlekedésre való alkalmasságnak az a feltétele, hogy az úttesten az azonos irányú forgalom számára hosszabb távolságon – legalább több száz méter távolságra – legalább két forgalmi sáv álljon a járművek közlekedésére rendelkezésre. Nem tekinthető forgalmi sávnak az úttest szélén álló (várakozó) járművek által elfoglalt terület


3. Jobbra bekanyarodás esetén elegendő-e, ha csak a balról érkező járművekre figyelnie?

a) Igen.
b) 
Csak akkor, ha olyan útról érkezik, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.
c) Nem. 

 

Helyes a C válasz. Jobbra bekanyarodás megkezdése előtt - szükség szerint - elsőbbséget kell adni az úttest szélén lévő vágányon azonos irányból érkező villamosnak, a kerékpársávon, a leállósávon, az útpadkán, a járdán haladónak, azaz mindenkinek, aki eddig az úttest jobb szélén haladt (gyalogos, kerékpáros stb.). Ez akkor is igaz, ha valaki védett útról kanyarodik, vagy a jobbkéz-szabály szerint más járművekkel szemben elsőbbsége van.


4. Szabályt sért a gépkocsi vezetője, ha a képen látható helyen visszafordul?

a) Igen.
b) nem.
 

 

Helyes az a válasz. A záróvonalat járművel sem átlépni, sem érinteni nem szabad, így a képen látható megfordulás egyéb tiltó jelzés hiányában sem megengedett.


5. Szabályosan közlekednek a képen látható osztott pályás úttest belső forgalmi sávjában a személygépkocsik?

a) Igen.
b) 
a)      Csak akkor, ha az út lakott területen belül van.
c) Nem.

 

 

Helyes a C válasz. A képen látható párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a forgalmi sávok útburkolati jelekkel nincsenek megjelölve így az ott közlekedő személygépkocsik számára is érvényes a jobbra tartási kötelezettség.


6. Köteles a segédmotoros kerékpár vezetője haladéktalanul elhagyni az autóbusz forgalmi sávot, mielőtt a mögöttes - nála nagyobb sebességgel haladó - taxit lassításra kényszerítené?

a) Igen.
b) Nem.
 

 

Helyes a B válasz. Az autóbusz sávban a kétkerekű segédmotoros kerékpár szabályosan közlekedik. A segédmotoros kerékpár vezetőjének nincs olyan kötelezettsége, hogy az őt utolérő taxi akadálytalan továbbhaladását félrehúzódással segítse


7. Számíthat-e a körforgalmú úton haladó „A” jelű gépkocsi vezetője, hogy a betorkoló útról érkező „B” jelű autó biztosítani fogja számára az elsőbbséget:

a) Igen.
b) 
Nem.

 

Helyes a B válasz. Rendes körülmények között a „Körforgalom” jelzőtáblát az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával együtt a körforgalomba csatlakozó minden úton elhelyezik. A képen látható forgalmi helyzetben azonban az „A” jelű autó vezetőjének látnia kell, hogy  az elsőbbségadási kötelezettséget jelző tábla nincs a helyén, mert  azt  kidöntötték (leszerelték, eltüntették). A vezető ilyen esetben nem hivatkozhat arra, hogy körforgalomban haladva az elsőbbségi joga a tábla hiányában is megmarad.


8. Vét-e a táblával jelzett megállási tilalom ellen az úttest szélére merőlegesen álló jármű?

a) Igen.
b) Nem.
 

 

Helyes a B válasz. A „Megállni tilos" tábla az úttesten való megállást (várakozást) tiltja.


9. Szabályt sért-e  a „kukás autó” (a kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő tehergépkocsi) amikor folyamatosan halad a kerékpársávot jelölő belső szaggatott vonalon?

a) Igen.
b) Nem.
 

 

Helyes a B válasz. A képen a járművek várakozására szolgáló helyet a kerékpársávtól és az úttest többi részétől a Kerékpársáv terelővonalaútburkolati jellel választották el. Ez a sárga szaggatott útburkolati jel nem azonos a terelővonallal ezért nem sért szabályt a kukás autó, ha – elegendő hely hiányában - folyamatosan halad rajta.


10. Köteles-e a jobbra történő bekanyarodás előtt a gépkocsi a kerékpársávba besorolni?

a) Igen.
b) 
Csak akkor, ha burkolati jel ezt lehetővé teszi.
c) Nem. 

 

Helyes a B válasz. A jobbra történő besorolásra a kerékpársávot – a kerékpár forgalom akadályozása nélkül akkor szabad igénybe venni, ha burkolati jel - a kerékpársáv terelővonala illetve az ott lévő előjelző nyíl útburkolati jel ezt lehetővé teszi.


11. Tiltja-e a járda szegélyén levő folyamatos sárga vonal a motorkerékpár járdán való elhelyezését?

a) Igen.
b) Nem.
 

 

Helyes a B válasz. Az úttest szélén vagy a járda szélén levő folytonos sárga vonal – a jogszabály rendelkezéséből vagy jelzőtábla jelzéséből folyó – úttesten való megállási tilalomra hívja fel a figyelmet. Ezt a jelet a járdán történő – egyébként szabályos - várakozás esetében figyelmen kívül lehet hagyni.


12. Mi az elsőbbség szabálya - a zárt villamos pályát útátjáróban – az egymás útját keresztező gépkocsi és a villamos között?

a) A gépkocsinak van elsőbbsége.
b) 
A villamosnak van elsőbbsége.

 

Helyes a B válasz. A zárt pályán haladó villamos a kiépített közúti átjáróra ráhajtáskor nem veszti el elsőbbségét, mert az útját viszonylag rövid távolság megtétele után a zárt pályatesten folytatja.


13. Merre illetve hol kell távoznia az ilyen táblakombinációval megjelölt helyről? 

a) Az útszakasz elhagyására alkalmas legközelebb lévő kihajtónál.
b) Ugyanazon az úton - csak az ellenkező irányban, - amelyről behajtott az adott helyre.
c) Az erre alkalmas bármelyik kihajtásra szolgáló úton. 

 

Helyes a C válasz. A „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatt elhelyezett „Kivéve célforgalom” feliratú kiegészítő táblánál nincs olyan további megkötés, mint régen volt az ugyancsak többször módosított 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM rendeletben szereplő „Átmenő forgalom” feliratú kiegészítő tábla esetében.


14. Alkalmas-e párhuzamos közlekedésre – az ilyen „Besorolás rendjét jelző” táblával megjelölt - főútvonal?

a) Igen, a párhuzamos közlekedésre itt legalább három forgalmi sáv szolgál
b) A gépjárművek legfeljebb két forgalmi sávot közlekedhetnek párhuzamosan.
c) Nem.
 

 

Helyes a C válasz. Az autóbusz forgalmi sávot, a kerékpársávot stb. a párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.


15. Előzésnek minősül-e itt a külső sávban haladó másik autó melletti gyors elhaladás?

a) Igen.
b) Nem.
 

 

Helyes az A válasz. Az úttestnek a párhuzamos közlekedésre való alkalmassága önmagában még nem jelent párhuzamos közlekedést. Az olyan gyér forgalmú párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten, amelyen a forgalmi sávok útburkolati jellel nincsenek megjelölve a járművek egymás melletti elhaladása előzésnek minősül.