Régi Közlekedési Dokumentumok (VI.)

 (szerkeszti: Kopiás András)

Tachograf 1911-ből

Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, akit meglep, hogy tachográf már 1911-ben is létezett, most a RÉVAI NAGY LEXIKONA erről szóló ismertetését adjuk közre. Nem csak egy régi közlekedési okmányt a tachográf szalagot mutatjuk be, hanem az annak előállítását biztosító szerkezetet is, hiszen a kettő egymás nélkül értelmezhetetlen.
„Automobil-kilométermérő az automobil által befutott kilométereket számlálja, v. a kocsi pillanatnyi sebességét mutatja óránkint befutandó kilométerekben. Van olyan készülék is, mely mindkettőt egyszerre mutatja. A kilométermérő tulajdonképpen a kocsi egyik kerekének körülforgását számlálja, mely fordulatszámot a készülék megfelelő fogaskerék áttevése útján a mutató lapon, mint tényleg befutott kilométerszámot mutatja. A pillanatnyi sebességet mutató készülékek lényegileg vagy az egyszerű fordulatmutatóval, vagy pedig egy kis váltakozó áramot fejlesztő géppel azonosak. Mindkét esetben a készüléket hajtó kerék külső átmérője alapján állapíttatik meg az áttevés, mellyel azután a mutató mindenkor a kocsi helyes sebességét mutatja óránkint befutandó km.-ekben. Első esetben a készülék szerkezetének lényege egy tengely körül forgó golyós nehezék, mely a fordulatszám, illetve a centrifugális erő növekedésével mindjobban kitér. Ezen kilengés azután az empirikusan beosztott mutatólapon, mit a kocsi pillanatnyi sebessége olvasható le. A második esetben egy zárt hüvelyben elhelyezett tekerítvények között forog egy acélmágnes, vagyis állandó mágneses mező lévén, a kis elektromos generátor által előidézett áram feszültsége arányos a fordulatszámmal. Így, ha most a kis generátor egy hődrót-voltméterrel van összekötve, melynek skálája már empirikusan állapíttatott meg, és mely a pillanatnyi sebességeket megfelelő óránkint befutandó kilométerekben mutatja, úgy a kocsi valamely forgó részéről hajtott kis áramfejlesztő gép útján a pillanatnyi sebességet is megállapíthatjuk.”
A hivatkozott lexikon egy lapon közli a hat ábrát, és egyben a hozzájuk fűzött magyarázatokat is. Két további szócikke a Taxaméter: l. az Útmérő, és az Autotaxi: a. m. taxaméteres automobil.