2019-BEN ŐK HÁRMAN A LEGJOBBAK!

 


Év elején rendre megérkeztek azok a 2019-es Pályázatok, amelyeknek hagyományos, módszertani értékelő eredményhirtdetését el kellett halasztanunk a ránk zúduló járvány veszélyhelyzet miatt. Nem halasztjuk tovább! A TANULÓVEZETŐ e szakmai Pályázatának több mint húsz éves múltja van és ennek kapcsán mindig nagyszerű oktatói, tanulóvezetői teljesítményekkel dicsekedhettünk, most is ezt tesszük! 

Kiknek volt idős, mozgássérült, hallássérült, rendkívüli hátránnyal induló, - végül sikeresen vizsgázó tanulóvezetője 2019-ben?
Azokról a kiváló Oktatókról van szó, akik Vezetési kartonjaikkal igazolva, nem mindennapi türelemmel, páratlan szakmai hozzáértéssel oldották  meg tanítási feladatukat. Amiben persze óriási szerep jutott a rendkívüliTanulóvezetőiknek is! 

A beérkezett pályázatok alapján, a Tanulóvezető Szerkesztősége és a felkért Szakmai Zsüri (Frank György, Virágh Sándor, Horváth László) értékelése szerint 2019-ben a legjobb oktatói teljesítményt nyújtották:

 Szabó Levente huszonhét éve, 1993-ban kezdte a gyakorlati oktatást Harkai Zoltán pécsi KÉK T Autósiskolájában, több mint ezer tanulót vizsgáztatott már sikeresen. 2017-től saját PÉCS 2017 autósiskoláját vezeti. 2019-es pályázatában azt igazolja, hogy H. Bernadett 43 éves tanulójával összesen 102 gyakorlati órában tudtak felkészülni. Négy vizsgájuk volt sikertelen, nem szegték kedvüket, az ötödik forgalmi vizsga hozta meg a sikert. Szabó Levente tudhat valamit az oktatásról, mintha környezetében vonzaná is a nehezebben tanuló jelölteket. A korábbi években is több hatvan év feletti vizsgázója volt, de 2019-ben vizsgázott nála másik tanítványa is, akit 98 órás gyakorlással segített hozzá a B kategóriás jogosítványhoz. 

 Budai László András régi, rutinos fővárosi oktató, a Webjogsi KMR Autósiskolánál dolgozik, nem először találkozunk vele a legjobbak között. Ő azt kérte pályázatában, hogy helyette inkább tanulóvezetőjét méltassuk, hiszen ő érdemes az elismerésre. 2019-ben Mézinger Gabriella 43 éves tanulóvezetőjével gyakoroltak és sokáig olyan reménytelenül, hogy a 68-ik óra után PÁV vizsgálatot is javasolt neki. A jelölt persze elfogadta, a vizsgálatot megcsinálta! Alkalmasnak nyilvánították, azzal, hogy sokat kell még gyakorolnia. Ez után pedig újra elkezdték, még ugyanennyi órát vezettek, végül összesen 122 óra gyakorlással elsőre levizsgáztak! Hát ez azért valami!

 Majoros László Budapesti elméleti és gyakorlati szakoktató, aki 1987-ben kezdett még a régi MHSZ iskolákban, aztán évekig dolgozott magániskoláknál, a kilencvenes évektől utánképzési foglalkozásvezető is, ahol a II. programban tart gyakorlati képzéseket. 2012-től tanít az X-Car Autósiskolában jobbára hallássérült tanulóvezetőket, jelenleg is hét főt. Már az idén is sikeresen vizsgázott nála három ilyen tanítvány. 2019-ben a legnagyobb sikere mégis Papp András 68 éves tanulója, aki 69 gyakorlati órával elsőre vizsgázott gyakorlati vezetésből. Nem is akárhogyan: vizsgabiztosi dicsérettel.
 
A legjobb oktatóknak járó Elismerő Oklevelek átadásáról, díjazásáról a szokásos rövid szakmai fórum megtartásáról később tájékoztatjuk Olvasóinkat.