KAV össsszefoglaló - a járványügyi készültséghez kapcsolódó higiéniás előírások

Hatályos: 2020. 09. 21-től

Általános rendelkezések
A Társaság által a járványügyi készültség idejére az Ügyintézésben érintett összes résztvevő biztonsága és egészségének megóvása érdekében bevezetett intézkedések semmilyen mértékben nem módosíthatják az Ügyintézés (a Társaság tevékenységi feladataiba tartozó ügyfélfogadás, utánképzési feltárás, vizsgáztatás, vizsgálat) szakmai színvonalát.
Csak a koronavírus tüneteit nem mutató Ügyfelek (a Társaságnál ügyintézésre, vizsgára, utánképzésre, vagy vizsgálatra jelentkező személy) vehetnek részt az egyes Ügyintézésben.  
Az Ügyintézési helyen (a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyfélszolgálati tevékenység, utánképzési feltárás, vizsgáztatás, vizsgálat helyszíne, függetlenül attól, hogy az épületen belül, vagy épületen kívül van) biztosítani kell a kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget (pl. kézfertőtlenítő szer, kendő, automata kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével).
Az Ügyintézés helye szerint illetékes vezető a Munkavállalók (a Társasággal munkaszerződésben, vagy megbízási szerződéses jogviszonyban álló munkavállaló) és a várható Ügyfelek létszámának megfelelő mennyiségű szükséges kézfertőtlenítő, papírzsebkendő mindenkori rendelkezésre állásáról folyamatosan gondoskodni köteles.
Javasolt a hulladékgyűjtőket a szokásosnál sűrűbb elhelyezéssel és gyakoribb ürítéssel használni.  
Az Ügyintézés megkezdése előtt, után, illetve szünetekben az épületben, vagy járműben értelmezett Ügyintézési helyszínt át kell szellőztetni, azon felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, kormány, egyéb kezelőszervek, asztalok előtti szék nem textil bevonatú felületei, az érintőképernyő, egér, klaviatúra, szimulátor berendezés kezelő szervei, ügyfélpult stb.) a megfelelő virucid hatású fertőtlenítők, ill. a fertőtlenítő kendők alkalmazásával kell elvégezni. 
A tisztító-, fertőtlenítőszerek megfelelőségét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi portálján javasolt előzetesen ellenőrizni. 
Az Ügyintézési dokumentumok (pl. vezetési karton, vizsgajelentő, jelentkezési lap, adatlap, stb.) kitöltését a résztvevők saját íróeszközükkel végezzék, az íróeszközök más résztvevőnek történő továbbadását kerülni kell. 
Az Ügyintézés pszichológiai feltárási része, valamint a személyes beszélgetés elvégezhető audiovizuális módon, az erre a célra kialakított helyiségekben távmeghallgatással is. 
Az Ügyintézés során egészségügyi maszk viselése kötelező valamennyi résztvevő számára, kesztyű viselhető. 
Az Ügyintézésre váró Ügyfelek – ahol ez megoldható – ne zárt terű helyiségben, hanem szabadterű, tetővel ellátott körülmények között várakozzanak egymástól legalább a biztonságos távolságra. 
A Munkavállalók részéről az Ügyintézés során hosszú ujjú védőruházat / köpeny viselhető.  
Ha az ügyintézés során személyazonosság ellenőrzésére van szükség, akkor az úgy történjen, hogy az Ügyfél a saját kezében tartja és mutatja a személyi igazolványt (vagy a személyazonosságának igazolására szolgáló egyéb okmányt) és úgy lépjen a Munkavállaló elé.
A személyazonosság ellenőrzésének és – amennyiben az szükséges – az iratok esetleges átadásának a lehető leggyorsabban kell megtörténni annak érdekében, hogy a Munkavállaló és az Ügyfél minimális ideig legyen a nem biztonságos távolságon belül. Az a Munkavállaló, aki önmagán észleli bármilyen betegség tüneteit, a kijelölt Ügyintézési helyre nem mehet be, a betegségét a közvetlen munkahelyi vezetőjének a betegség észlelését követő leghamarabb jelezni köteles.
Személyi hatály
Az Utasítás valamennyi Munkavállalóra, valamint a Társaság feladatellátásával kapcsolatban személyes kontakt viszonyban megnyilvánuló Ügyfelei vonatkozásában állapítja meg a betartandó higiéniás szabályokat. Azon esetekben, amelyekről az utasítás nem rendelkezik, az ügyvezető egyedi döntései az irányadók. Általánosságban tartózkodni kell a Munkavállaló – Munkavállaló és a Munkavállaló – Ügyfél közötti köszönés és bemutatkozás során a kézfogás és egyéb testi kontaktus alkalmazásától. Az előírt higiéniás szabályok betartása és betartatása a területileg illetékes vezetők feladata.
Tárgyi, területi és időbeli hatály
Az Utasítás hatálya a Társaság általi munkavégzést illető valamennyi Ügyintézési helyszínére kiterjed, függetlenül attól, hogy az adott helyszín a Társaság tulajdonában áll-e. Az Utasítás a 283/2020. (VI. 17.) számú Korm. rendelettel kihirdetett járványügyi készültség időtartama alatt hatályos, annak hatályon kívül helyezését követően jelen Utasítás hatályát veszti.
Egyéb kötelezettségek
Az Ügyintézési hely bejáratánál az alábbi feliratot kell elhelyezni:
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezési értelmében a helyiségbe belépő 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot oly módon viselni, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje. Az e rendelkezést megszegő személyt kötelező az ügyintézésből kizárni, és a helyiség és a terület elhagyására kötelezni, ha a maszkot a figyelmeztetés ellenére sem viseli az előírásnak megfelelően. Légúti fertőzéses, lázas, koronavírusos kontaktszemély nem léphet be az épületbe. Hívja fel háziorvosát, aki dönt az Ön kezeléséről, és amennyiben szükséges, elindítja a megfelelő járványügyi intézkedéseket.
Belépés az épületbe
Belépéskor az Ügyfelek részére jól láthatóan a következő tájékoztatást kell kifüggeszteni: Az épületbe való belépéskor tisztítsa meg kezét az ott elhelyezett alkoholos kézfertőtlenítővel! Az ajtókon való áthaladásnál kerülje a torlódást, egyszerre csak egy személy haladjon át az ajtón! 
Az Ügyintézési helyen az alábbi instrukciók legyenek láthatóak:
A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezése értelmében a helyiségbe belépő 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot oly módon viselni, hogy az orrot és szájat folyamatosan elfedje. Az e rendelkezést megszegő személyt kötelező az ügyintézésből kizárni, és a helyiség és a terület elhagyására kötelezni, ha a maszkot a figyelmeztetés ellenére sem viseli az előírásnak megfelelően. Ha elfoglalt egy ülőhelyet, azt lehetőleg már ne változtassa meg! A terem kiürítésekor is kerülje a torlódást! A mosdók használatánál kerülje a közeli kontaktust! Az épületbe, vizsgaterembe/vizsgahelyre való belépéskor ismételten fertőtlenítse a kezét!
A helyszínek takarítása, fertőtlenítése
A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene.  
Fokozottan kell ügyelni a létesítmény tisztaságára, elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell, állnia virucid kézfertőtlenítőszernek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szernek és takarítószernek. 
A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. 
A vizes egységek padló és csempe falburkolatainak, valamint klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók, abban az esetben, ha a készítmény címkéjén a virucid hatás, illetve a virucid hatás létrejöttéhez az alkalmazási paraméterek a használati utasításban fel vannak tüntetve.  
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.  
A pamutszálas textília tisztítására mind a két mosási eljárás alkalmazható. A termodezinfekciós mosási eljárás 90-95°C hőmérsékleten normál, általános mosószer alkalmazása mellett történik. Ebben az esetben a fertőtlenítő hatást a magas hőmérséklet biztosítja. Kevertszálas textíliák esetében az alacsonyabb hőmérsékleten és fertőtlenítő hatású mosószer alkalmazásával történő úgynevezett gépi kemo-termodezinfekciós mosási eljárás alkalmazható.
A Munkavállalókat óvó-védő infekciókontroll rendszabályok a fertőzésgyanús személlyel való kapcsolat során, tárgyi és személyi feltételek biztosítása 
A Társaság felelőssége, hogy a Munkavállalók egészségi állapotának védelme érdekében óvja őket a fertőzésveszélytől, a túlzott igénybevételtől és a túlterheltségtől. 
Védőfelszerelés.
A kesztyű használata 
A kesztyűs kezet ugyanolyan rendszerességgel kell mosni, fertőtleníteni, mintha nem lenne a kézen kesztyű. A latex és a nitril kesztyűk jól bírják az alkoholos kézfertőtlenítőket és természetesen szappanos vízzel is lemoshatók. A kesztyűt rongálódás esetén le kell cserélni. A kesztyű használat esetén különösen fontos a kézkörmök rövidre vágása, hogy ne szakítsák ki a kesztyűt. 
Sebészi orr-szájmaszk
A maszkokat nem szabad egymás között cserélgetni.
A maszkot úgy kell viselni, hogy az folyamatosan takarja az orrot és a szájat. 
Az átnedvesedett maszkot azonnal ki kell dobni. 
A használt sebészeti orr-szájmaszkot a nap végén ki kell dobni. 
Fertőtlenítőszerek.  
Minden kézmosóhelyen vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszert kell használni.
A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
A Munkavállalók kerüljék a személyes érintkezést a napi munkavégzés során (pl. kézfogás).
A maszk viselését a vezető minden nap ellenőrizni köteles. 

Forrás: KAV - Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont - Nonprofit Kft