Telefonra letölthető alkalmazás - 2

1. A „Learn to Park” alkalmazás

A „Google Play” áruházból, illetve az „AppStore”-ból egyaránt letölthető. 

1.1. Az alkalmazás bemutatása

Megnyitáskor az első alkalommal ki kell választani a kormányoldalt, és a bemutatkozó filmet is célszerű megtekinteni (1-2. kép).


1. kép

2. kép

Alapvetően a tanulók részére készült, viszont az oktatónak ismernie és használnia célszerű a benne található gyakorló feladatokat, melyek az alábbiakból állnak (3. kép):

1. Lassú menet;

2. Kormányzás;

3. Megfordulás;

4. Parkolás.


3. kép

Azokat a feladatokat, melyeket a tanulónak gyakorolnia kell, fotók, filmek és animációk segítségével mutatja be az alkalmazás. A feladatok végrehajtásának főbb támpontjait a tanulónak otthon kell memorizálni, a tanulóautóban pedig az oktatás során alkalmazni. Ha az oktató előre megadja a tanulónak, hogy mely feladatokat tanulja meg elméletben, a gyakorlatba átültetve azt gyakorolni kevesebb óraráfordítással lehetséges, ezáltal hatékonyabbá tud válni a vezetési képzés.

1.2. A tanulási folyamat

A tanulónak először meg kell tanulnia lassan menni. Ezután a lassan haladó járművel meg kell tanulnia kormányozni. Ha mindez már jól megy a tanulónak, akkor kezdhetjük a parkolás tanítását.

1.2.1. Lassú menet

Automata és kézi kapcsolású sebességváltós gépkocsival egyaránt bemutatásra kerül a lassú menet (4. kép). Akkor tekinthető készség szintűnek a lassú menet, ha a tanuló egy 60 méteres útszakaszt 60 – 120másodperc közötti időtartamban tud megtenni megállás nélkül.
4. kép

1.2.2. Kormányzás

A lassú menet elsajátítása után kell megtanulni a szabályos kormányzást előre-, majd hátramenetben. Ez a következő feladatok segítségével lehetséges (5. kép):

1. Két oszlopos forduló; (Nyolcas forma)

2. Négy oszlopos forduló; (Lóhere forma)

3. Kör szlalom; (Margaréta forma)

4. Oszlop érintés előre és hátra. (Csillag forma)


5. kép

Ezeknél a feladatoknál a sorrendiség is fontos, a könnyebb feladattól haladjunk a nehezebb irányába.

Két oszlopos forduló (Nyolcas forma)

A két oszlopos fordulóval a legkönnyebb a kormányzás tanulása, ahol jobbról és balról kell kerülgetni az oszlopokat. Ez egy régóta ismert feladat, amelyet a motoros oktatás részeként is használunk.

Négy oszlopos forduló (Lóhere forma)

A négyoszlopos fordulóval külön lehet gyakorolni a jobbra vagy balra kormányzást. Fontos, hogy az oszlopok között a tanuló mindig hozza egyenesbe a kormányt, máskülönben nem képes hibátlanul végrehajtani a feladatot. Első alkalommal célszerű gyalogosan megmutatni a nyomvonalat. Akkor tekinthető megtanultnak, ha legalább az egyik irányba négy oszlopot megkerül megállás nélkül.

Kör szlalom (Margaréta forma)

A kör szlalom már egy összetettebb kormányzási technikát igényel. Fontos a tanuló tekintetének tudatos irányítása, mindig oda nézzen, ahova irányítani akarja a járművet. Akkor tekinthető megtanultnak a feladat, ha legalább egy kör teljesíthető oszlopkihagyás és megállás nélkül. Amennyiben az oktató jármű nagyobb méretű, egymástól nyolc méterre is kihelyezhetőek az oszlopok.

Oszlop érintés előre és hátra (Csillag forma)

Ennél a feladatnál a jármű elejének és hátuljának az érzékelését lehet elsajátítani, valamint a kismértékű irányváltoztatást előre és hátramenetben. Továbbá a jármű kismértékű előre-hátra mozdítása is gyakorolható. Rendkívül fárasztó, érdemes inkább többször megpróbálni a feladat gyakorlását. Akkor tekinthető megtanultnak a feladat, ha 4-5 oszlop megérintése önállóan végrehajtható.

1.2.3. Megfordulás

A felülnézeti animációval megismerhető a jármű nyomvonala. A narrációval ellátott videóban pedig tanulható annak pontos végrehajtása (6. kép).
6. kép

1.2.4. Parkolás

A nyolc parkolási mód közül egy vásárlás nélkül is megtekinthető, a többi már fizetős tartalom (7. kép). Mindegyik négyféle formában található meg (8. kép):


7. kép

8. kép

1. Képeken, felülről a fontos támpontok bemutatásával.

2. Drónnal készült videón bemutatva, ahol jól látható a jármű nyomvonala. Ez a néhány másodperces jelenet többet ér, mint egy hosszú oktatói magyarázat.

3. Videó felvételen, ahol narráció segíti a pontos végrehajtás bemutatását. A hibás beállást követő korrigálás is bemutatásra kerül.

4. 360 fokos videó segítségével a tanuló a vezető szemszögéből tekintheti meg a parkolás pontos végrehajtását. A telefon VR szemüvegbe történő behelyezésével valósághű belső felvételt láthatunk.

Fontos, hogy a könnyebb parkolással kezdve a gyakorlást, jusson el a tanuló a legnehezebben végrehajtható parkolási feladatig. Az alkalmazás használata az első vezetési órától a forgalmi vizsgáig hasznos lehet valamennyi tanuló részére. Az alkalmazás nemcsak technikai kezelési feladatokat ad a tanulónak, hanem komplett oktatásmódszertant az alapoktól a parkolás megtanulásáig. Nem törvényszerű, hogy a tanuló mindent az alkalmazás segítségével tanuljon meg, de ha csak néhány feladat végrehajtását sajátítja el az alkalmazás segítségével, akkor már érdemes volt letöltenie.

További részletek megtalálhatóak a www.learntoparkapp.com oldalon.