Éves áttekintés: jogszabályfigyelő - 2020

 


A 2020. naptári év a kényszerűségből bekövetkezett életmódváltásból és felgyorsult elektronizálásból fakadóan rengeteg megoldandó feladatot, szabályozási problémát és kérdéskört adott. A jogalkotási folyamatoknak is számottevően fel kellett gyorsulniuk, hogy reagálni tudjanak a hirtelen megváltozott körülményekre. Mint tudjuk, a jog utánkövető tulajdonságú, így a gyorsan hozott intézkedéseket több esetben tovább kellett módosítani, illetve voltak olyan rendeletek, melyek jelentős időbeli késéssel láttak csupán napvilágot. Mindig vannak olyan szabályozások is, melyek viszont előremutatóak, alkalmazásukat hosszú előkészítési folyamat előzi meg.
2020. Január közepén Bodó Sándor államtitkári kinevezést kapott az ITM-ben. [MK. 7. szám 2020.01.14. K. – 30/2020. (I.14.) KE határozat]Februárban a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet jelent meg a Felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról. [MK. 20. szám 2020.02.07. P.]
Márciusban a Kormány 03.11-ével veszélyhelyzetet hirdetett ki. Azonnali intézkedések sora látott napvilágot a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről: egészségügyi, szociális, családügyi, adózási, gazdasági, különböző támogatási intézkedések (közterhekkel kapcsolatos, fizetési moratóriummal kapcsolatos, a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás szabályairól). [MK. 51. szám 2020.03.23. H.; MK. 52. szám 2020.03.24. K.]
A hónap végén kijárási korlátozás lépett hatályba, s meghosszabbította a Kormány az addigi veszélyhelyzeti intézkedések hatályát, rendeleti kormányzás mellett.
Április elején maradt a kijárási korlátozás, s közben szakmai jogszabályok jelentek meg. Meghosszabbították a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatás idejét annak, aki a veszélyhelyzetben tölti be a 20 éves életkort. A veszélyhelyzet megszűnését követő 6. hónap utolsó napjáig kellett teljesíteni a sikeres KRESZ vizsgát. [MK. 75. szám 2020.04.15. Sze – 114/2020. (IV.15.) Korm. r.]

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében bővítették a jogosultságok körét: csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülőkkel. [MK. 83. szám 2020.04.22. Sze. – 146/2020. (IV.22.) Korm. r. Hatályos: 2020.07.01-től.]
Májusban ismét a felnőttképzés oktatási, vizsgáztatási szabályozása módosult. A képzés és a modulzáró vizsga kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként szervezhető. (Kivételt csupán egy-egy képzés kapott.) [MK. 105. szám 2020.05.11. H. – 195/2020. (V.11.) Korm. r.]
A Magyar Közlöny 117. számában [2020.05.21. Cs.] jelent meg a 219/2020. (V.21.) Korm. r. a jogosítvány kiadásáról a veszélyhelyzetben. Ebben a 326/2011. (XII.28.) Korm. r. 13.§-ától eltérően a Vöröskeresztes igazolás nélkül ki kell adni a vezetői engedélyt.
Június közepén a veszélyhelyzet megszűnésével rengeteg átmeneti kormányrendeleti szabály jelent meg. [MK. 145. szám 2020.06.17. Sze.]
Ekkor került meghatározásra a 20. évet be nem töltött fiatalok KRESZ-hez adott állami támogatásának pontos határideje: 2020.12.31-ig.
Az általános képzési rendelet szerinti mutatószámokat 2020. IV. negyedévében kell az autósiskolák honlapján feltüntetni.
A közlekedési szakemberek kötelező továbbképzésüket 6 hónapon belül teljesíthetik.
A korlátozott határidejű PÁV minősítések még 60 napig érvényesek.
Az igényelt vezetői engedélyek kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre.
Ezzel párhuzamosan ún. védelmi intézkedések léptek életbe. [MK. 145. szám 2020.06.17. Sze. – 285/2020. (VI.17.) Korm. r. - maszkviselés]
Ekkor jelent meg a 19/2020. (VI.17.) ITM r. a közlekedési képzésekkel kapcsolatban. A 180 napos határidő hosszabbítás bizonyos személyekre terjedt csak ki, akiknek a jogszabályban meghatározott határideje a veszélyhelyzetben vagy az azt követő 15 napon belül járt le.
Júliusban az 1425/2020. (VII.23.) Korm. határozat lehetővé tette a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatát. [MK. 176. szám 2020.07.23. Cs.]
Augusztusban a személygépkocsis személyszállításban használhatóvá vált a fehér rendszámtáblás autó, továbbá a zöldrendszámos környezetkímélő járművek. [MK. 196. szám 2020.08.30. V.]
Szeptemberben nem jelent meg a szakmát érintő szabályozás.
Októberben módosult az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak rendelete. [MK. 231. szám 2020.10.27. K. – 466/2020. (X.27.) Korm. r.] Ebbenmeghatározták a díjszámítás 2021-től alkalmazott módszertanát, az útdíj változásának lehetséges mértékét és közzétételi módját.
November elején a 478/2020. (XI.3.) Korm. r. szerint [MK. 237. szám 2020.11.03. K.] veszélyhelyzetet hirdettek ki, valamint védelmi intézkedéseket adtak ki [479/2020. (XI.3.) Korm. r.].
Az adózás különböző területein is voltak változások.
A 2020. évi CXVIII. törvényben egyes adótörvények módosultak. [MK. 261. szám 2020.11.26. Cs.]
I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 8448. old.
2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 8449. old.
3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása 8452. old.
II. FEJEZET: A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 8453. old.
6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 8454. old.
III. FEJEZET: HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ
10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 8480. old.
11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása 8481. old.
December elején a veszélyhelyzeti szabályozás következtében megint egyes közlekedési tárgyú Korm. rendeletek változtak. [MK. 269. szám 2020.12.04. P. – 559/2020. (XII.4.) Korm. r.]
A 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (általános képzési rendelet) szerinti mutatószámokat a képzőszervnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell feltüntetni a honlapján és a tevékenységet népszerűsítő felhívásokban.
A közúti vizsgabiztos, műszaki vizsgabiztos, szakoktató, iskolavezető, menetíró ellenőr, menetíró szerelő a 2020-as továbbképzési és vizsgakötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül köteles teljesíteni.
A PÁV rendelet szerinti korlátozott határidejű minősítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig érvényesek.
A nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása miatt a KRESZ is módosításra került a járművezetés személyi feltételeinél. [MK. 572/2020. (XII.9.) Korm. r.]
Van mód az engedély-nyilvántartásba tett bejegyzés mellett is járművezetésre. Ehhez a 326/2011. (XII.28.)
Korm. r. módosítása is megtörtént. A vezetői engedélyre benyújtott kérelemmel legfeljebb 30 napig szabad járművet vezetni.
A 49/2020. (XII.16.) ITM r.-ben adományozható elismerésekről olvashatunk. [MK. 280. szám 2020.12.16. Sze.] A Nemzeti Kiválóság Díj a vezetés minőség iránti elkötelezettsége, a humánerőforrás-gazdálkodás, a szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, a fenntarthatósági
szempontok és üzleti eredmények területén kiemelkedő teljesítményt és eredményt elérő belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek teljesítményének elismeréséért adományozható.
A 713/2020. (XII.30.) Korm. r.-ben módosították és kibővítették a 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (általános képzési rendelet) szankcionálásra vonatkozó tartalmát, miszerint a szakoktató, az iskolavezető, illetve a vizsgabiztos eltiltását napokban kell meghatározni. [MK. 297. szám 2020.12.30. Sze.]
Az év utolsó napjával pedig módosult még az általános képzési rendeletben a Fogyasztóvédelemhez kötődően a jogszabály. „A képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a 2. § (1) bekezdés 7–9. pontja szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti.” [MK. 298. szám 2020.12.31. Cs. – 722/2020. (XII. 31.) Korm. r.]