Kell-e idő a jó munkához?

Füllentés – Hazugság – Statisztika

Amint a szakmában ismeretes, 2014. október 10-től a honlapokon, a reklámokban és a tanulók kötelezően kiadandó tájékoztató nyomtatványiban fel kell tüntetni magunkról néhány „mutató” számot. Ezek a számok arra lennének hivatottak, hogy az autósiskola munkájáról, eredményességéről hiteles, egyszerű és kézzelfogható tájékoztatást adjanak a jelentkező tanulónak. A cél a képzőszerv megválasztásának a segítése lenne. A számokat az NKH állapítja meg olyan adatok alapján, amelyeket a vizsgák során a vizsgabiztosok kötelesek a vezetési kartonról lejegyezni.
Előnyös értékelést azok az iskolák kapnak, akiknél kevés levezetett óra esetén is, első kísérletre sikeres vizsgát tesznek a tanulók. Ha a kartonon szereplő órák száma magasabb, ez gyengébb mutatószámokat eredményez, ami az iskolától elriaszthatja a beiratkozni szándékozókat.
Nagyszerű. Bólintanak rá a laikusok elismerően és jónak tartják, hiszen hasonló, mint a bankoknál a THM, bár itt ÁKO-nak, VSM-nek és KK-nak nevezik a csőbehúzást.
Az értékelés szerint az „élen szereplő” iskoláknál valószínűleg csupa zseni oktató dolgozik, vagy az oda beiratkozó tanulóvezetők a zsenik, vagy az őket vizsgáztatók vajszívűek.
Persze a szakmában mindenki tudja, hogy ez nem így van!
Kevés órával megtanítani valakit jól vezetni olyan nehéz, mint abból a bizonyos „anyagból” várat építeni, vagy belőle karikás ostort fonni.

Ha csak a kötelezően levezetendő 580 kilométert vesszük alapul, már nem is fordulhatna elő a vezetési kartonon 29 alapóra. Budapesten egy 50 perces gyakorlati tanóra alatt kb. 12-14 kilométert tud egy tanulóvezető megtenni, bár lehet, hogy vidéken ez valamivel több, de igazán jelentős különbség szerintem nincs. Ha a városi, forgalmi vezetési órákon a parkolásokat is rendesen gyakoroljuk, akkor még ennyi kilométer sem jön össze! Aki nem hiszi, az járjon utána.

Hogyan lehet a hatósági statisztikában az élre kerülni?

Úgy, hogy az oktató nem írja be a kartonra a ténylegesen levezetett órákat, a kilométerekből pedig ráhazudik a vezetési lapra, amit a tanulóvezetők egyébként köszönettel vesznek! Sajnos még az is előfordul, hogy a tanulóvezetők elkérik magukat a kilométereket becsületesen író oktatótól, mert - állításuk szerint - nincs pénz az 50-55 óra befizetésére. A víz is a kisebb ellenállás felé folyik el, de vajon a szakma merre fog így „elfolyni”?

Megint csak kérdezem, jó „ötletek”ezek a hatóság részéről?

Így lehet majd emelni a képzés színvonalát?

Ha a tisztességesen dolgozó oktatóknak nem lesz munkája, vagy ők is csibészségre kényszerülnek, az NKH elégedett lehet majd a legújabb ötletével?

Pedig biztos vagyok benne, hogy a hatóság célja nem a korrekten dolgozó iskolák tönkretétele, a végeredmény azonban mégis ez lesz. Az íróasztalok mögött ülő, a valóságot nem ismerő, vagy ismerni nem is akaró hivatalnokok már megint bakot lőttek, méghozzá nagyot. Elfelejtették, hogy Magyarországon vagyunk, és nem Ausztriában vagy Svájcban, ahol a becsületes munkáért becsületes bér jár.
Miért is dolgoznak, vagy adminisztrálnak tisztességtelenül a vállalkozók, vagy bárki más?

Nálunk a víz alá nyomott kisemberek már régen megtanultak kopoltyúval is lélegezni és függetlenül az éppen aktuális hatósági szabályozásoktól megpróbálnak életben maradni, - így vagy úgy. A kiskapuk megtalálására külön iparág épül. A papír mindent elbír. Gyorsan hozzá teszem, hogy tisztelet azoknak, akik mégis a valóságot adminisztrálják, és ezért most ők megint hátrányba kerülnek.

Tényleg nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy az ügyeskedőket pártolom, hiszen ha az ő oldalukon állnék, akkor rendben van, - nem is írtam volna ezt a cikket.
Milyen mutatószám lesz a VSM, ez a vizsgákon sikeresen megfelelő tanulók aránya?
Az oktatók legfontosabb célja most az lesz, hogy első kísérletre megfeleljenek a tanulók. Ez természetesen rendben is van, de - mert Magyarországon vagyunk - felvet bennem néhány olyan gondolatot, amelyekre nem szívesen gondolok…

Abban viszont mindenki egyetért velem, hogy a jó munkához idő kell.
És akkor a hatósági értékelés szerint piruljon megint annak az oktatónak az arca, aki a ténylegesen levezetett 50-55 órával jegyzi az előírt kilométereket, és rendesen megtanítja diákjait?

Radics Miklós