GYAKORLÓ TESZTLAP - Kerékpáros szabályok


Ha Ön kíváncsi a helyes válaszokra, egy kattintással kitÖltheti a tesztkérdéseket, majd a végén értékelheti is teljesítményét. Egy kérdéshez csak egy jó válasz tartozik! Ha Ön a kérdés melletti ábrára kattint, nagyobb formátumban, részletesebben látja a forgalmi helyzetet.1.  Eltilthatj?k-e a ker?kp?roz?st?l ezt az italoz? urat, akinek dion?szoszi ?letvitele miatt m?r t?bbsz?r is volt n?zetelt?r?se a k?zleked?srend?szettel?
 a)  Igen.
 b)  Legfeljebb akkor, ha kerékpárjával alkoholos befolyásoltság alatt baleset résztvevõjévé válik.
 c)  Nem.

2.  ?n szerint h?ny ker?kp?ros van ezen a k?pen?
 a)  Egy.
 b)  Kettõ.
 c)  Öt.

3.  Megengedi-e szab?ly, hogy a ker?kp?ron ?gy sz?ll?tsuk az utast?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a kerékpár utasa még nem töltötte be a tízedik évét.
 c)  Nem.

4.  Az al?bbi jelz?t?bl?k k?z?l melyiket hagyhatj?k figyelmen k?v?l a ker?kp?rosok?
 a)  A kiegészítõ táblával ellátott "Mindkét irányból behajtani tilos" táblát.
 b)  A "Kötelezõ megállás" táblát.
 c)  A "Sebességkorlátozás" táblát.

5.  Szab?lyosan k?zlekedik-e az itt l?that? ker?kp?ros?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, továbbá ha teljes mértékben uralja mindkét kerékpárt.
 c)  Nem.

6.  Sz?ll?that-e ?n a ker?kp?rj?n ?llatokat?
 a)  Igen, ha biztonságosan felügyelete alatt tudja tartani az állatokat.
 b)  Legfeljebb ketrecben, ládában, vagy más biztonságos tartóban.
 c)  Nem.

7.  Szab?lyosan k?zlekedik-e k?pen l?that?, gyermekeket sz?ll?t? biciklista?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha kerékpárjára két pótülést szerelnek fel.
 c)  Nem.

8.  El?re sorolhat-e ?n ker?kp?rj?val m?s j?rm?vek k?z?tt vagy mellett, ha azoknak az ?tkeresztez?d?s el?tt meg kell ?llniuk?
 a)  Igen, akár a jármûvek mellett, vagy azok között elõre szabad haladnia.
 b)  Legfeljebb akkor, ha az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmas.
 c)  Az úttest szélén forgalmi okból álló jármûvek mellett csak jobbról szabad elõre haladnia.

9.  Szab?lyosan tett?k-e a ker?kp?rosok, hogy a forgalomir?ny?t? k?sz?l?k piros jelz?s?nek ideje alatt mind el?re soroltak?
 a)  Igen, valamennyien szabályosan cselekedtek.
 b)  Legfeljebb azok, akik balra kívánnak bekanyarodni.
 c)  Nem.

10.  Hol ?s mikor haladhatnak a ker?kp?rosok legal?bb 50 km/h sebess?ggel?
 a)  A kerékpárúton, ha szembõl érkezõ biciklisre nem kell számítaniuk.
 b)  Csak a más jármûvek elõl elzárt országúti versenypályán.
 c)  Lakott területen kívül, ha kerékpáros fejvédõ sisakot viselnek, és utast nem szállítanak.

11.  Megengedett-e, hogy a biciklista a k?pen l?that? m?don, mellette haladva ?vja, v?delmezze a ker?kp?rj?t hajt?, kisiskol?s csemet?j?t?
 a)  Igen.
 b)  Csak mellékútvonalon, kis forgalmú úton és idõszakban.
 c)  Nem.

12.  Szab?lyosan seg?ti-e gyermek?nek halad?s?t a k?pen l?that? biciklista?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét.
 c)  Nem.

13.  Megengedett-e a ker?kp?r?ton a k?pen l?that? csoportosul?s?
 a)  Igen, ha a többi kerékpáros továbbhaladását ez nem lényegesen gátolja.
 b)  Legfeljebb akkor, ha az egyhelyben tartózkodás ideje nem haladja meg az öt percet.
 c)  Nem.

14.  Szab?lyos-e, ha a tandemker?kp?ron k?t feln?tt k?zlekedik?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

15.  K?zlekedhet-e a ker?kp?ros k?zben tartott naperny?vel, eserny?vel, mobil r?di?telefonnal?
 a)  Igen.
 b)  Legfeljebb akkor, ha ez nem jár irányváltoztatással és más manõver végrehajtásával.
 c)  Nem.

16.  Szab?lyosan k?zlekednek-e a k?pen l?that? ker?kp?rosok?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

17.  Ker?kp?rral fel?llhat-e ?n a j?rd?ra, v?rakoz?s c?lj?b?l?
 a)  Igen.
 b)  Csak ott ahol a megállást illetve a várakozást jelzõtábla vagy útburkolati jel megengedi.
 c)  Nem.

18.  Megs?rti-e a k?zleked?si szab?lyokat a k?pen l?that? ker?kp?ros?
 a)  Igen, mert a járdán halad és még kutyákat is futtat.
 b)  Legfeljebb akkor, ha sebessége meghaladja a 10 km/h-t.
 c)  Nem.

19.  ?n szerint h?ny ker?kp?ros van a k?pen?
 a)  Négy.
 b)  Három.
 c)  Kettõ.

20.  Biciklizhet-e ?n begipszelt k?zzel vagy l?bbal?
 a)  Igen.
 b)  Legfeljebb gipszelt lábbal.
 c)  Nem.

21.  Tiltja-e szab?ly a k?pen l?that? gyermeksz?ll?t?st?
 a)  Igen.
 b)  Csak lakott területen kívül.
 c)  Nem.

22.  Mekkora lehet a k?pen l?that? ker?kp?rosok legnagyobb sebess?ge?
 a)  20 km/h.
 b)  30 km/h.
 c)  40 km/h.

23.  Haladhatnak-e p?rhuzamosan egym?s mellett a k?pen l?that? ker?kp?rosok?
 a)  Igen.
 b)  Csak akkor, ha nem foglalnak el az úttestbõl egy személygépkocsinál több helyet.
 c)  Nem.

24.  K?zlekedhet-e a ker?kp?rj?val az ilyen t?bl?val megjel?lt ?tszakaszon?
 a)  Igen.
 b)  Nem.

25.  Megengedett-e a ker?kp?r vezet?s?nek illetve hajt?s?nak ilyen m?don val? megoszt?sa?
 a)  Igen.
 b)  Csak a kerékpárúton.
 c)  Nem.