Iskolakezdés az OBB segítségével

   Az elmúlt két évtizedben hazánk a gyermekek közlekedésbiztonsága terén nemzetközi viszonylatban is jelentős sikereket ért el. Amíg 1990-ben összesen 3740 gyermek sérült meg közlekedési balesetben, addig 2009-ben 46 százalékkal kevesebb, összesen 2012 gyermekbaleset történt közútjainkon. A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében az előzetes felkészítésnek, a tanórai és a tanórán kívüli közlekedésre nevelésnek meghatározó szerepe van.  Éppen ennek figyelembe vételével a rendőrség 2008. szeptember 1-jével hirdette meg „Az iskola rendőre” programot.  Az iskolarendőrök az osztályfőnöki órák keretében a diákokat, míg a szülői értekezleteken, fogadóórákon a pedagógusokat és a szülőket tájékoztatják a programról, annak főbb feladatairól. Ennek keretein belül a helyi rendőri szervek közlekedésbiztonsági versenyeket, nyílt napokat rendeznek és lehetőséget biztosítanak az iskoláknak, hogy a helyi kapitányságokra látogatva megismerkedjenek a rendőri munkával. Az előző tanévben „Az iskola rendőre” programhoz 2571 általános iskola csatlakozott, a delegált rendőrök létszáma 2031 fő volt. Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján a program a 2010/2011-es tanévben is folytatódik.

 
   Az iskola rendőre olyan hivatásos szolgálatot ellátó egyenruhás rendőr, akinek valamilyen kötődése van az iskolához (pl. gyermeke oda jár, a közelben lakik, vagy kerületben teljesít szolgálatot). Ebből adódóan jól ismeri az adott tanintézet és közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét.
Az ORFK-OBB idén is „Üzenő-füzetet” készített valamennyi első osztályos tanulónak, megújították az „Iskolarendőr a katedrán” című módszertani DVD-t, amely a közlekedésre nevelés anyagát kívánja egységessé tenni.
   A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a helyi rendőri szervek az iskolarendőrök közreműködésével a tanév megkezdése előtt a frekventált helyeken lévő oktatási intézmények környezetének közbiztonsági-, közlekedési- és bűnügyi helyzetét is áttekintették, és a szükséges intézkedéseket ennek megfelelően megtették.