Húsz éves a Kultúrált Közlekedésért Alapítvány

 

(Kivonatos részletek Rajna Ervin igazgató 2010. szeptember 6-án, az évfordulós megemlékezésen tartott beszámolójából)

   

   A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) és jogelőd szervezete négy évtizeden át, 1950-től 1990-ig végezte a sorkötelesek hivatásos és a civilek amatőr járművezető-képzését. Ezt a munkát 1990-től, már 20 éve a Kulturált Közlekedésért Alapítvány folytatja.

   A MHSZ azért hozta létre a Kulturált Közlekedésért Alapítványt, hogy az őrizze meg a felnövekvő generációk közlekedésre nevelésének hagyományait. Azóta is ennek szellemében elkötelezetten dolgozunk és a hagyományokat megőrizve folytatjuk ezt a munkát.
    A közlekedésre nevelési tevékenység szervezeti alapját annak idején a közlekedési szakköri-diákköri rendszer életre hívásával teremtettük meg. A tanárok részére módszertani útmutatót, a fiataloknak munkafüzetet, közlekedési játékokat, falitáblákat és diasorokat biztosítottunk. Alapítványunk ma évente több mint tízezer fiatal baleset- és drogmegelőző tájékoztató oktatását végzi.
    Nonprofit szervezetként, pályázatok útján támogattuk és támogatjuk az oktatási intézmények versenyeit, továbbá a különböző állami és civil szervezetek balesetmegelőző munkáját. Ennek során:
-         versenykiíróként vettünk részt az általános iskolák 4.-8. osztályos tanulói részére szervezett felmenő rendszerű közlekedésismereti tanulmányi verseny végrehajtásában,
-         támogattuk az általános iskolások diáksport keretében szervezett kerékpártúráit és oktatási intézmények szabadidős táborait,
-         díjakat biztosítottunk a „Kerékpáros Iskola Kupa” megyei és országos döntőihez,
-         részt vállaltunk a „Közlekedik a Család” vetélkedősorozat költségeiből,
-         támogattuk a középiskolások internetes közlekedési versenyeit, továbbá a „Jövő biztonságáért” ifjúságvédelmi programot.
 
Ugyancsak segítettük a különböző fogyatékkal élők baleset-megelőzését, így támogattuk:
-         a Hallássérültek Autóklubjának versenyeit,
-         a Hallássérült Gyermekek Nemzetközi közlekedési versenyeit,
-         a Mozgáskorlátozottak Autós ügyességi versenyeit,
-         a Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány mozgás-korlátozottak részére rendezett nemzetközi versenyeit.
Részt vállaltunk az Országos Baleset-megelőzési Bizottság és a Magyar Honvédség közlekedésbiztonsági vetélkedőinek költségeiből.
 
   A közlekedésre nevelés leginkább kézzelfogható területe a járművezető-képzés, melynek minőségét szakmódszertani fejlesztéseink segítik.
 
   Alapítványunk itt is igyekezett megőrizni az elődök hagyományait, a kor szelleméhez és technikai lehetőségeihez igazította az iskolák járművezető-képzését. A korszerű oktatást ma 538 számítógépes munkahely, 140 lap-top, 95 projektor és 8 szimulátor szolgálja. Ez utóbbiak közül kettő már a nagykategóriás, úgynevezett GKI-s képzést segíti.
  A járművezető-képzés területén országos hálózattal rendelkezünk. Jelenleg 82 városban működik autósiskolánk, több mint 700 oktatót foglalkoztatunk, akik közül 59-en vizsgabiztosok. Szervezettségünket és munkánk színvonalát minősíti, hogy az ország autósiskoláinak többségétől eltérően, az alapítványi iskolák mindegyike rendelkezik a felnőttoktatási törvényben meghatározott intézményi és program-akkreditációval, valamint a nemzetközi standardokhoz igazodó ISO minősítéssel.
   Mindezek azonban nem jelentik azt, hogy az elmúlt húsz év folyamatos diadalmenet lett volna számunkra. Alapítványunknak több jelentős kihívással kellett megküzdeni.
   A korábban kezelői jogon használt ingatlanok elvesztése után gondoskodnunk kellett a stabilitáshoz elengedhetetlen saját ingatlanvagyonról. Az Európai Uniós követelmények változása miatt már másodszor cseréljük le a teljes kiképzési tehergépjármű-parkunkat. A sorkötelezettség megszűnésével nagyon komoly, pályázat útján elnyerhető feladatokat veszítettünk. A 90-es évek elején a Kft-k oktatási árbevételének még 40 százalékát adta a honvédségi megrendelés, napjainkban ez az arány a másfél százalékot sem éri el. Kapacitásunkat nagy nehézségek árán, főleg a lakossági területekre irányítottuk. Azt azonban büszkén állapíthatjuk meg, hogy Alapítványunk autósiskolái az elmúlt két évtizedben több mint egymillió kategóriás és szaktanfolyami képzést hajtottak végre.
  A járművezető-képzés piacán komoly hátrányt jelent számunkra, hogy sok szélhámos autósiskolától eltérően mi az MHSZ hagyományaihoz híven, mindig erkölcsi kötelességünknek tekintettük a tisztességes munkát és a tanulók érdekeinek védelmét. A színvonalas munkához jelentős költséggel biztosított technikai feltételek, a korrekt számviteli és adózási fegyelem megtartása ma is jelentős gazdasági versenyhátrányt jelent számunkra.
 Mindezek ellenére megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy az MHSZ járművezető-képzésének hagyományos erkölcsi értékeit napjainkban is tudjuk követni. A reánk bízott vagyont, a nehéz piaci körülmények között nemcsak megőriztük, hanem gyarapítottuk.  A gazdasági világválság piacromboló hatása Alapítványunkat sem kímélte. Az egész társadalmat érintő kihívásokra Kft. vállalkozásaink egy része sikeres választ talált, a nehéz helyzetbe jutottakat pedig - anyagi erejéhez mérten - Alapítványunk segítette.     
 A Kulturált Közlekedésért Alapítvány autósiskolái a Magyar Autósiskolák Szövetségének tagjaként komoly húzóerőt képviselnek. A megosztottság ellen fellépve aktív részvételünkkel az érdekképviseletek szövetségeként létrejött a Moharos Társaság. Ez a szervezet névadójának, Moharos Kálmánnak szellemiségét követve igyekszik összefogni a szakma egészét. Küzdelmünk során rész-sikereket értünk el, amikor megakadályoztuk, hogy az elméleti oktatást közlekedésre nevelés helyett, távoktatással, vizsgafelkészítéssé silányítsák.. Erkölcsi támogatásunkkal a szakszerű munka és a tanulók érdekeinek védelmére már megalkották azt az informatikai rendszert, amely az elektronikus vezetési karton segítségével átláthatóvá teszi az oktatói munkát.  
 Sajnos a szakoktató-képzés kísérleti jellegű kiszervezése és az alacsony színvonalú oktatói továbbképzések jelenleg is hátráltatják az igényes munka személyi feltételeinek megteremtését.
 Mérhető sikerünk az alternatív távoktatás megakadályozása, az elektronikus vezetési karton bevezetésének jogszabályi lehetősége és az iskolarendszert szétverő 179-es kormányrendelet hatályon kívül helyezése.  
  Az előttünk álló feladatok nagyok. Kamarai rendszerű szakmai önkormányzatot és minőségében új képzési és vizsgaszabályozást kell elérnünk, melynek megvalósításáért még szakmán belül is komoly harcokra számíthatunk. Ennek a küzdelemnek egyik elkötelezett szellemi és anyagi bázisa vagyunk. Nemcsak a Kulturált Közlekedésért Alapítványra, hanem a járművezető-képzés egészére igaz, hogy csak a múlt értékeinek ismerete és pozitív hagyományainak tisztelete adhat erőt és iránymutatást a jövő számára.