A 2010-es év októberében

    Azt mindenki tudja a szakmában, hogy az új kormány júniusban visszavonta azt a bizonyos, elhamarkodott és rosszul sikerült 179/2010-es rendeletet, ami egyrészt nem volt a szakmai érdekképviseletekkel egyeztetve, másrészt nagyon rossz helyzetbe hozta volna a magyarországi autósiskolákat. Ez még júniusban történt. Azt is tudjuk, hogy szeptember 14-én a Magyar Közlönyben már megjelent a kormányhatározat, ami rögzíti az államigazgatási rendszer átalakításának főbb elveit, és amiben erősen érintve van a közlekedési hatóság is. Az átalakítás, az államigazgatás szervezeti integrációjának megvalósítási időpontja, határideje 2011. január elseje. Október közepe van, az önkormányzati választások után vagyunk, esetleg fel is gyorsulhatnak az átalakítási folyamatok. 
  
Mindenesetre most még nincs olyan emberfia, aki felelősen nyilatkozna a konkrét, járművezető-képzést érintő szakmai intézkedésekről.
Azt is tudjuk, hogy közben az autósiskolák és szakoktatók érdekképviseletei újra a szakmai önkormányzat, valamiféle kamara létrehozásának irányába tettek lépéseket. Úgy gondolják a helyzet most alkalmas erre, és az önkormányzat részben átvállalhatná a járművezető-képzéssel kapcsolatos állami, hatósági feladatokat. Első lépésben a képzési engedélyek kiadásáról, a regisztrációról, a szakoktatók képzéséről és továbbképzéséről lenne szó. Ebben most egyetértés mutatkozik a szakmai érdekképviseletek között, de még nagyon az elején tart a dolog. Az új elképzelések biztosan előre vihetik az autósiskolák és oktatók ügyét, de érdemes hozzátenni: bármilyen kamara is légyen az, köztestületi jellegéből fakadóan, az nem érdekképviselet! A szakmában pedig évek óta tornyosulnak a gondok, a képzés és vizsgáztatás rendeleti szabályozására már igazán nagy szükség lenne.
   Nemsokára pedig konkrét, egyeztetett javaslatokkal kell majd odaállni az új kormány által megbízott szakmai vezetők elé. Mindenféle hírek vannak arról, hogy titokban szakmai csoportok álltak össze és javaslatokat készítenek a járművezető-képzés legfontosabb változtatásait illetően. Első lépésben ez még el is fogadható, de figyelmeztetni szeretnék. Ha ezek a szakmai csoportosulások nem hangolják össze elképzeléseiket, ha nem beszélik meg az érdekképviseletekkel - ezen keresztül pedig az autósiskolákkal és oktatókkal – akkor megint csak bizonyos érdekek lobbizásának tűnik az egész. Most megint olyan helyzet van, hogy változtatni lehetne. A szakmában dolgozóknak tudnia kell, hogy merre, milyen utakon és hidakon fognak tovább haladni.
Így látom én, a 2010-es év október közepén.
Ajánlom továbbá Kedves Olvasóinknak a Tanulóvezető írásait.

Balogh Zoltán