Kerékpáros szabályok - helyes válaszok
Helyes válaszok bővebben, a korábbi, 2010/4-es számunk gyakorló tesztkérdéseihez
 
 
 1. Eltilthatják-e a kerékpározástól ezt az italozó urat, akinek dionüszoszi életvitele miatt már többször is volt nézeteltérése a közlekedésrendészettel?
 
a)    Igen.
b)    Legfeljebb akkor, ha kerékpárjával alkoholos befolyásoltság alatt válik közúti baleset okozójává.
c)    Nem.
 

 
Helyes a C válasz. Az ittasan közlekedő biciklista szabálysértést követ el, és ezért a vonatkozó szabály megsértése miatt felelősségre lehet (kell!) vonni. A járművezetéstől való eltiltást azonban csak akkor rendelik el, ha az illető olyan járművel közlekedett, amelynek vezetéséhez engedély is szükséges. Tehát a részeg kerékpárost még akkor sem tiltják el a biciklizéstől, ha felelősségét közúti baleset gondatlan okozásának a vétségében a bíróság bizonyítottnak látja.

2. Ön szerint hány kerékpáros van ezen a képen?
 
a)       Egy.
b)       Kettő.
c)       Öt.


 

Helyes a B válasz. „Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300W teljesítményű motor segíti.” Tehát a KRESZ szerint a képen látható négykerekű is kerékpárnak minősül.  E járművön helyet foglaló négy személy közül a bal első ülésen helyet foglaló kerékpáros hajtja és irányítja a „kerékpárt”. A másik három személy pedig utas, még akkor is, ha demokratikus módon ők is pedálozással késztetik haladásra a járgányt.

3. Megengedi-e szabály, hogy a kerékpáron így szállítsuk az utast?
 
a)     Igen.
b)     Csak akkor, ha a kerékpár utasa még nem töltötte be a tízedik évét.
c)     Nem.


 

Helyes a C  válasz. „A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen” A képen látható legény a vonatkozó szabályt megsértve a csomagtartón álldogál, ami még így ránézésre is veszélyes, inkább a cirkuszi mutatvány kategóriába tartozik. Egyébként pedig álló utas csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szállítható.

4. Az alábbi jelzőtáblák közül melyiket hagyhatják figyelmen kívül a kerékpárosok?
 
a)      A kiegészítő táblával ellátott „Mindkét irányból behajtani tilos”táblát.
b)      A „Kötelező megállás” táblát.
c)      A „Sebességkorlátozás” táblát.


   
                                                                                                          

Helyes az A  válasz. Ha a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatt „Kivéve BKV, TAXI” feliratú kiegészítő tábla van, kerékpárral be szabad hajtani  az így megjelölt útra.

5. Szabályosan közlekedik-e az itt látható kerékpáros?
 
a)    Igen.
b)    Csak akkor, ha nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, továbbá ha teljes mértékben uralja mindkét kerékpárt.
c)     Nem.


                                                                                                                                           

Helyes a C  válasz. A kerékpárt ugyanúgy két kézzel kell kormányozni, mint minden más járművet. A fogalomban szükség szerint végrehajtandó manővert biztonságosan elvégezni két kerékpár egyidejű vezetésével nem lehet. Ez a kerékpáros például az irányváltoztatási szándékát sehogyan sem tudná jelezni.

6. Szállíthat-e Ön a kerékpárján állatokat?
 
a)    Igen, ha biztonságosan felügyelete alatt tudja tartani az állatokat.
b)    Legfeljebb ketrecben, ládában, vagy más biztonságos tartóban.
c)    Nem.

Helyes az A  válasz. A kerékpáron történő állatszállítást a KRESZ-ben külön nem szabályozták. Ha a biciklista a teherszállításra vonatkozó szabályokat nem sérti, és biztonságosan felügyelete alatt tudja tartani a magával vitt állatokat, akkor még egy oroszlán társaságában is kerekezhet.


7. Szabályosan közlekedik-e képen látható, gyermekeket szállító biciklista?
 
a)   Igen.
b)   Csak akkor, ha kerékpárjára két pótülést szerelnek fel.
c)   Nem.


 

Helyes a C  válasz. Kétkerekű kerékpáron a 16. életévét betöltött biciklista csak egy 10 évnél nem idősebb - kerékpárt nem hajtó - gyermeket szállíthat a drót szamár pótülésén.

8. Előre sorolhat-e Ön kerékpárjával más járművek között vagy mellett, ha azoknak az útkereszteződés előtt meg kell állniuk?
 
a)      Igen, akár a járművek mellett, vagy azok között előre szabad haladnia.
b)      Legfeljebb akkor, ha az úttest párhuzamos közlekedésre alkalmas.
c)      Az úttest szélén álló járművek mellett csak jobbról szabad előre haladnia.


 

Helyes a C válasz. Kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról előre szabad haladni, ha például a járműveknek az útkereszteződés előtt a forgalomirányító fényjelző készülék adott jelzése miatt meg kell állniuk.

9. Szabályosan tették-e a kerékpárosok, hogy a forgalomirányító készülék piros jelzésének ideje alatt mind előre soroltak?
 
a)   Igen, valamennyien szabályosan cselekedtek.
b)   Legfeljebb azok, akik balra kívánnak bekanyarodni.
c)   Nem.


 

Helyes a C válasz. Az előresorolási lehetőséget a képen látható módon, a vonatkozó szabály nem engedi meg. A besorolásra vonatkozó általános szabály pedig a kerékpárosok részére is kötelező.

10. Hol és mikor haladhatnak a kerékpárosok legalább 50 km/h sebességgel?
 
a)    A kerékpárúton, ha szemből érkező biciklisre nem kell számítaniuk.
b)    Csak a más járművek elől elzárt országúti versenypályán.
c)    Lakott területen kívül, ha kerékpáros fejvédő sisakot viselnek, és utast nem szállítanak.  

 


Helyes a C válasz. Ha lakott területen kívül a biciklista kerékpáros fejvédő sisakot visel, és nem szállít utast, akár 50 km/h sebességgel is közlekedhet. A mindenkori haladási sebesség megválasztásának az a feltétele, hogy a biciklis a járművét meg tudja állítani az általa belátott útszakaszon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

11. Megengedett-e, hogy a biciklista a képen látható módon óvja, védelmezze a kerékpárját hajtó, kisiskolás csemetéjét?
 
a)   Igen.
b)   Csak mellékútvonalon, kis forgalmú úton és időszakban.
c)   Nem.


 

Helyes a C válasz. „Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.” Természetes a szülőnek óvni, félteni kell a gyermekét, hiszen mindenkor felelősséggel tartozik testi, lelki egészségéért. Az óvodások gyermekkerékpárját gyermekjátéknak lehet tekinteni, így a kis biciklista nagyobb biztonságban van, ha kvázi gyalogosként a járdán kerekezik. Ha pedig a szülő úgy érzi, hogy eljött az ideje megtanítani csemetéjét az úttesten is haladni, - mert már kellő gyakorlatot szerzett a bicaj technikai kezelésben – akkor ne mellette, hanem mögötte hajtással kísérje.

12. Szabályosan segíti-e gyermekének haladását a képen látható biciklista?
 
a)     Igen.
b)     Csak akkor, ha a gyermek még nem töltötte be a hatodik életévét.                            
c)     Nem.


 

Helyes a C válasz. A szabály az, hogy kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni tilos.

13. Megengedett-e a kerékpárúton a képen látható csoportosulás?
 
a)      Igen, ha a többi kerékpáros továbbhaladását ez nem lényegesen gátolja.
b)      Legfeljebb akkor, ha az egyhelyben tartózkodás ideje nem haladja meg az öt percet.
c)      Nem.


 

Helyes a C válasz. Kerékpárúton megállni, várakozni tilos.

14. Szabályos-e, ha a tandemkerékpáron két felnőtt közlekedik?
 
a)       Igen.
b)       Nem.


 

Helyes az A válasz. Rendes körülmények között a tandemkerékpár utasa is hajtja a biciklit, így reá nem érvényes az a szabály, hogy nem lehet 10 évnél idősebb.

15. Közlekedhet-e a kerékpáros kézben tartott napernyővel, esernyővel, mobil rádiótelefonnal?
 
a)       Igen.
b)       Legfeljebb akkor, ha ez nem jár irányváltoztatással és más manőver végrehajtásával.
c)       Nem.   


 

Helyes a C válasz. Lásd még az 5. kérdéshez adott válaszunkat. Emlékeztetőül hozzátesszük azt a régi szabálymagyarázatot is, mely szerint; „a kerékpáros karral adott irányjelzése szabályszerű akkor is, ha kellő időben megkezdett jelzésadását – a bekanyarodás biztonságos végrehajtása érdekében – a művelet tényleges megkezdésekor abbahagyja.”

16. Szabályosan közlekednek-e a képen látható kerékpárosok?
 
a)      Igen.
b)      Nem.


 

Helyes a B válasz. A „Behajtani tilos” jelzőtáblát csak akkor hagyhatja figyelmen kívül a kerékpáros, ha az alatta levő kiegészítő táblán kerékpárt mutató ábra van.

17. Kerékpárral felállhat-e Ön a járdára, várakozás céljából?
 
a)       Igen.
b)       Csak ott ahol a megállást illetve a várakozást jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi.
c)       Nem.          


                                                                       

Helyes az A válasz. A legutóbbi szabálymódosítás lehetővé tette, hogy a kerékpárt - a vonatkozó feltételek megléte esetén - megállíthassuk a járdán is. Magas járdaszegély esetén persze csak az utánozza a képen látható akrobatát, akinek kellő bátorsága és ügyessége van a látványos mutatvány biztonságos végrehajtásához.

18. Megsérti-e a közlekedési szabályt a képen látható kerékpáros?
 
a)       Igen, mert a járdán halad és még kutyákat is futtat.
b)       Legfeljebb akkor, ha sebessége a 10 km/h-t meghaladja .                                                         
c)       Nem.


 

Helyes az A válasz. A képen látható úton semmi jel nem utal arra, hogy az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan lenne. Egyébként pedig a kutyasétáltatásnak ezt a módját a KRESZ tiltja.

19. Ön szerint hány kerékpáros van a képen?
 
a)      Négy.
b)      Három.
c)      Kettő.


 

Helyes a B válasz. A képen három kerékpárost láthatunk. A negyedik fiatalember egykerekűje nem minősül kerékpárnak.

20. Biciklizhet-e Ön begipszelt kézzel vagy lábbal?
 
a)      Igen.
b)      Legfeljebb gipszelt lábbal.
c)      Nem.


 

Helyes a C válasz. Nincs a kerékpár biztonságos vezetésére képes állapotban az, akit a jármű irányításában, hajtásában fizikai okok gátolnak, például felkötött kar, begipszelt láb, a kormányzást akadályozó más sérülés.

21. Tiltja-e szabály a képen látható gyermekszállítást?
 
a)        Igen.
b)        Csak lakott területen kívül.
c)        Nem.


 

Helyes a C válasz. A hatályos KRESZ nem tiltja, hogy a kerékpár-utánfutóban lévő biztonságos ülőhelyen kisgyermek utazzon.

22. Mekkora lehet a képen látható kerékpárosok legnagyobb sebessége?
 
a)      20 km/h.
b)      30 km/h.
c)      40 km/h.


 

Helyes a B válasz. A kerékpárúton közlekedő biciklivel legfeljebb 30 km/h sebességgel szabad haladni.

23. Haladhatnak-e párhuzamosan egymás mellett a képen látható kerékpárosok?
 
a)        Igen.
b)        Csak akkor, ha nem foglalnak el az úttestből egy személygépkocsinál több helyet.
c)        Nem.


 

Helyes a C válasz. Szabály: kerékpárral az úttesten csak egy sorban szabad haladni.

24. Közlekedhet-e a kerékpárjával az ilyen táblával megjelölt útszakaszon?
 
a)      Igen.
b)      Nem.


 

Helyes az A válasz. Kerékpárral szabad behajtani a „Mindkét irányból behajtani tilos” táblával megjelölt útszakaszra, ha a jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel” feliratú kiegészítő tábla van elhelyezve.

25. Megengedett-e a kerékpár vezetésének illetve hajtásának ilyen módon való megosztása?
 
a)      Igen.
b)      Csak a kerékpárúton.
c)      Nem.   


 

Helyes a C válasz. Szép és jó dolog, ha a fiatalok egymást segítik a továbbhaladásukban, de a munkamegosztás képen látható módja a közúti közlekedésben nem megengedett. Ebben a pozitúrában a legény nem képes a kerékpár biztonságos kormányzására, és nem lehet vitás, hogy a személyszállításra vonatkozó szabályok megtartásával is problémák vannak.
 
(Összeállította: Virágh Sándor)