A Module Close to program fenntarthatóságáról

 A Module Close To (szabad fordításban „közel hozzád”) a fiatalok közlekedési baleseteinek hatékony megelőzésében már jelentős gyakorlati eredményeket felmutató non-profit kezdeményezés, ami 2007-2010 között hazánkban is megvalósult. A Tanulóvezető előző számában is írtunk erről, most kicsit részletesebben. A projekt az Európai Unió támogatásával 11 tagországban valósult meg az osztrák Forschungsgesellschaft Mobilität (Osztrák Közlekedéstudományi Kutató Intézet, FGM) vezetésével. Magyarországot a Module Close To nemzetközi balesetmegelőzési programban a TeRRaCe Mérnöki és Területfejlesztési Tanácsadó Kft. képviseli.

Ebben betöltött szerepe a következő:
 
- Kapcsolattartás az autósiskolákkal (szakmai előkészítés, segítségnyújtás a lebonyolításban, kiértékelés);
-   Közlekedési balesetet átélt fiatalok (peer mentorok) keresése, felkészítő oktatása és közvetítése az autósiskoláknak;
-   Szakmai tapasztalatcsere, kapcsolattartás a háttérintézményekkel;
-   A projekt hazai eredményeinek bemutatása (kiadványok, konferenciák).
A projekt célja Európában a tanulóvezetők tízezreinek elérése, és (a nemzetközi példák alapján) baleset-megelőzési foglalkozások beépítése a hazai járművezető-képzés folyamatába. A program segíthet abban, hogy az órákon felhívják a fiatalok figyelmét a különböző kockázatokra, rámutatva az érzelmi és szociális tényezőkre is. A Magyarországon megtartott foglalkozások tapasztalatai alapján a témák nagy befolyást gyakorolnak a fiatalok kockázatvállalási hajlandóságára. A Module Close to módszer alkalmazásával a fiatalok képessé válnak arra, hogy önmaguk ismerjék fel saját túlzott kockázatvállaló magatartásukat, és tudatosan törekedjenek annak csökkentésére.
            
A program megvalósíthatósága – módszerek és tapasztalatok

Azokat az autósiskolákat, amelyek alkalmazni szeretnék a Module Close to programot a saját elméleti oktatásuk keretében, tájékoztatni kell az egész program lebonyolításával kapcsolatos alapvető feltételekről, lehetőségekről, kötelezettségekről. A Module Close To program megvalósítási lehetőségeit bemutató Kézikönyv minden érdeklődő számára rendelkezésre áll a TeRRaCe Kft.-n keresztül.
A Module Close To módszertan egyszerű felépítése, egyértelmű céljai és „emészthető” mennyiségű információtartalma miatt könnyen adaptálható a gépjárművezető képzés rendszerébe.
 
A módszer, az úgynevezett  kortárs oktatás
 
A projekt lebonyolításának alapötletét a drog és AIDS megelőző programok adták, ahol az „egyenlő felek párbeszéde" módszerével közelítenek a fiatalokhoz. Esetünkben a kezdő autóvezetők az oktatást, személyes élményeket egy olyan, korosztályukban és tapasztalataikban hozzájuk hasonló önkéntestől kapják, aki már okozott vagy szenvedett el balesetet. A fiatal autóvezetők egy csoportját (alkalmanként 10-20 főt) egy csoportfoglalkozásokban jártas szakember és egy fiatal önkéntes (peer mentor) szólítja meg. Életkörülményei és kora miatt a peer mentor érzelmileg, nyelvhasználatban közelebb áll a fiatal tanulókhoz mint a náluk idősebb vezetésoktatók. A peer mentor egy 30-60 perces interaktív előadás keretében megosztja az autósiskolák tanulóival az általa átélt közlekedési baleset történetét. Elmeséli a baleset körülményeit, a baleset okát, a következményeket, levonja a tanulságokat. A „szembesítés” után a tanulóknak lehetősége nyílik kérdezni az előadótól, beszélgetni a vele történtekről. A szakoktató illetve pszichológus szakember moderátorként irányítja a beszélgetést.
 
 
Magyarországon a Module Close To a következő módon találta meg a peer mentorokat:
- Az áldozatokat a rehabilitációs intézetek és a mozgássérült egyesületek által, személyes felkéréssel a foglalkozásokra, személyes kapcsolatokon keresztül.
- Az okozókat a pártfogói szolgálatok, az ügyészség által, személyes felkéréssel a foglalkozásokra, személyes kapcsolatokon keresztül.
 Az előadott történetekhez hasonlóan a hallgatóság reakciója is nagyon különböző lehet. Előfordulhat, hogy néhány tanuló „értetlenségét” magabiztossággal leplezi, mások pedig nyitottan beszélnek saját tapasztalataikról, kockázatkezelő magatartásukról. A fiatalokat általában mélyen érintik a közlekedési balesetek különböző érzelmi, gazdasági, illetve jogi következményei. Általában bebizonyosodik, hogy korábban bele sem gondoltak, milyen kockázatokkal járhat a figyelmetlenség és a túlzott kockázatvállalás a közúti közlekedésben. Fontos hangsúlyozni, hogy a cél nem a vezetéstől való elijesztés, hanem a vezetés, mint cselekvés felelősségtudatának erősítése, azaz a hangsúlyt inkább a tudatosan biztonságos közlekedés megvalósítására, valamint a gyorshajtás, az alkohol- és drogfogyasztás elkerülésére kell fektetni. A gépjárművezető oktató számára a peer mentor és az ő előadása „tapasztalat közvetítőként” szolgál. A tanulóvezetők számára a peer mentor egy modell a nyílt kapcsolatteremtésre a vele történt sajnálatos közlekedési baleset élményének közvetlen átadásán keresztül. A peer mentor a saját történetével arra ösztönzi a tanulókat, hogy bátran nyíljanak meg, osszák meg saját nézeteiket, élményeiket és érzéseiket társaikkal a találkozó során. Fejezzék ki önmagukat és személyes tapasztalataik alapján, vonják le a következtetéseket.

A foglalkozások célja, hogy az autósiskola tanulói:
-     megértsék a Module Close To céljait,
-     bepillantást nyerjenek a peer mentor közúti balesetének történetébe,
-     méltányolják az előadó nyitottságát,
-     megosszák saját tapasztalatait a találkozón,
-     beszéljenek saját kockázatkezelési magatartásukról,
-     mérlegeljék önkontrolljuk erősítését,
-     elismerjék biztonsági alapelvet, mint társadalmi hatáskört.

A gépjárművezető oktatók trénereinek felkészítése

A gépjárművezető oktatók a közúti közlekedés szakértői. Megszokták, hogy bizonyíthatják vitathatatlan szakértelmüket. A Module Close To találkozók esetében fontos, hogy teljes mértékben lemondjanak erről az oktatói szerepről. A felkészítő tanfolyam foglalkozik majd az oktatók „újszerű szerepének” bemutatásával, és a moderátori technikák kidolgozásával.

A projekt fenntarthatósága

Az EU által támogatott demonstrációs projektek természetükből adódóan a fenntarthatóságra törekednek. Minden tagországban, így hazánkban is az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a projekt támogatott időszaka alatt kellő mértékben felkeltsük a szakmai partnerek és döntéshozók érdekeltségét, bevonjuk őket a munkába. Közösen keressük meg a program fenntarthatóságának feltételeit.
 
Kibédi-Varga Lajos