Helyes válaszok: 2020/5-ös KRESZ-teszt

 


Válaszol a tesztkérdések szerzője: Virágh Sándor


1. Hajthat-e fogatot az a személy, akinek szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van?

a) Igen, mert az állati erővel vont jármű hajtója - a bűncselekményt megvalósító részegség esetét kivéve - akár kapatosan is vezethet.
b) 
Legfeljebb mellékútvonalon.
c) 
Csak akkor, ha úgy érzi, hogy ittasága nem rontja a vezetési képességét.
d) 
Nem.

 

Helyes a D válasz. A fogathajtó szekerével nem vehet részt a közúti forgalomban, ha szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van. Ha ezt mégis megteszi és szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, - és cselekménye nem minősül bűncselekménynek - akkor mellékútvonalon 10.000 Ft, főútvonalon pedig 30.000 Ft büntetésre számíthat.


2. Kötelesek-e a taxis-demonstráción résztvevő taxisosok becsatolni, biztonsági övvel vezetni autóikat?

a) Igen.
b) 
Nem.

 

Helyes az A válasz. A taxis csak akkor nem köteles vezetés közben a biztonsági övét becsatolni, ha taxi üzemmódban közlekedik. Tehát amikor rendelésre utasért címre igyekszik, hivatalos teendőit intézi, családját szállítja vagy demonstráción vesz részt akkor neki is kötelező a biztonsági övét használnia.


3. A járdasziget mellett szabályosan parkol-e az autó?

a) Igen.
b) 
Nem.

 

Helyes a B válasz. A gépkocsival megállni – ha közúti jelzésből vagy a KRESZ más rendelkezéséből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. Ezt a szabályt figyelmen kívül hagyta a kék színű gépkocsi, mert nem az úttest hanem a járdasziget szélén állt meg.

4. Haladhat-e kerékpársávon a rolleres legény?

a) Igen, mert elektromos rollerrel tilos a járdán közlekedni.
b) 
Csak akkor, ha képes legalább 20 km/h sebességgel tartósan haladni.
c) 
Nem.

 

Helyes a C válasz. A hatályos KRESZ szabályok szerint a kerékpársávon csak kerékpárral szabad közlekedni, a roller pedig nem kerékpár és még járműnek sem minősül. 


5. Hol hatályos a táblakombinációval jelzett 30 km/h -ás sebességkorlátozás?

a) A táblakombináció előtt és után 100 méteres útszakaszon.
b) 
A táblakombináció vonalától kezdődően 100 méteres útszakaszon.
c) 
Ahol a gyermekeknek az úttestre lépésével a járművezetőnek számolnia kell.

 

Helyes a C válasz. A „Gyermekek” jelzőtábla és az alatta lévő kiegészítő tábla azt jelzi, hogy lakott területen a jelzéstől számított 50 – 100 méter távolságra fokozottan számolni kell gyermekeknek úttestre lépésével, mert ott iskolák, óvodák és olyan gyermekintézmények vannak, ahol a gyermekek rendszeresen felügyelet nélkül, csoportosan tartózkodnak. A veszélyes hely 100 méteres szakaszán a járművek sebessége a gyermekek biztonsága érdekében nem lehet több, mint 30 km/h.  


6. Szabályosan közlekedik-e a zászlót lobogtató autóvezető?

a) Igen.
b) 
Legfeljebb nemzeti ünnepeken és demonstratív felvonuláson.
c) 
Nem.

 

Helyes a C válasz. A zászlót az ilyen autó utasterében vagy csomagtartójában (belsejében) kell elhelyezni úgy, hogy az a gépkocsin egyik irányba se nyúljon túl.  


7. Mi a vezető teendője, amikor járműve elé vaddisznó szalad?

a) Hang és fényjelzést kell adnia az elriasztására.
b) 
Az ütközés elkerülése érdekében a kormány gyors félrerántásával jobbra vagy balra kikerüli.
c) 
A kormányt erősen tartva vészfékezéssel kell megállítani a járművet.

 

Helyes a C válasz. Ha vaddisznó, őz, nyúl, kutya, macska stb. szalad (ugrik) járművünk elé szinte az egyetlen megoldás a vészfékezés! Ne rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mert az sokszor még súlyosabb balesetet okozhat. 


8. Szabad-e lovakkal két egymáshoz kapcsolt szekeret húzatni?

a) Igen.
b) 
Csak javított, vagy baleset által megsérült teljesen üres kocsik esetén.
c) 
Nem.

 

Helyes az A válasz. A most hatályos szabályok között nincs ilyen tilalom. „A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törvénycikk” még korlátozta a két egymáshoz kapcsolt szekérrel való közlekedést, de az idő múlása, illetve a korszerű járművek elterjedése, a fogatolt járműállomány drasztikus csökkenése okafogyottá tette az ilyen előírást.


9. Szabad-e triciklit és rollert az olyan út járdáján őrizetlenül hagyni, ahol ezt a várakozást jelző tábla nem engedi meg?

a) Igen.
b) 
Csak a rollert.
c) N
em.

 

Helyes az A válasz. A tricikli is kerékpár így azon járművek sorába tartozik melyek részére - a vonatkozó feltételek fennállása esetében – megengedett a járdán parkolni. A roller pedig nem minősül járműnek így az is szabályosan áll a járdán.
Sajnos ennél a kérdésnél figyelmetlenségből a „b” választ jelöltük jónak. Tévedtünk, elnézést kérünk! –  szerző Virágh Sándor, szerkesztő Balogh Zoltán) 


10. Elsőbbségük van-e a gyalogosoknak az autóval szemben, amikor a gépkocsi a másik útra akar bekanyarodni?

a) Igen.
b) 
Nincs.

 

Helyes a B válasz. Útkereszteződésnél a gyalogosnak - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában - a kanyarodó járművel szemben csak akkor van elsőbbsége, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.


11. Bekanyarodó járműnek minősül-e a körforgalmú útra hajtó autó?

a) Igen.
b) 
Nem.

 

Helyes az A válasz. A körforgalmú útra történő behajtás akkor is kanyarodásnak minősül, ha a manővert irányváltoztatás nélkül tudjuk végrehajtani.


12. Szabályt sért-e ez a kapubejáróban parkoló gépkocsi?

a) Igen.
b) 
Csak akkor, ha ezt az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül teszi.
c) 
Nem.

 

Helyes az A válasz. A képen látható gépkocsi sérti a megállásra vonatkozó szabályt, mert mint látjuk a járdát teljes szélességben elfoglalja. Ezt számára az ingatlan tulajdonosa sem engedélyezheti.


13. Elsőbbsége van-e a rollerrel közlekedő legénynek a gépkocsival szemben?

a) Igen.
b) 
Nem.

 

Helyes az A válasz. A rollerrel közlekedő legény gyalogosnak minősül, így neki elsőbbsége van a gépkocsival szemben. 


14. Meddig tart a "Sebességkorlátozás" tábla hatálya?

a) A következő útkereszteződés kezdetéig.
b) 
A "Lakott terület vége" tábláig, azaz Orosháza végéig.

 

Helyes az A válasz. A „Sebességkorlátozás” jelzőtábla hatálya a táblánál kezdődik és a következő útkereszteződés kezdetéig tart, kivéve, ha az „Előzési tilalom vége” vagy a „Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége” jelzőtábla a hatályát előbb feloldja.

(Utólagos hibaigazítás: az Előzési tilalom vége"  félmondat elírás, helyette „Sebességkorlátozás vége” akart lenni. A hibát észrevette Lenkefi László Olvasónk - szerk.)


15. Ki a felelős a gépkocsi utas oldali ajtajainak kinyitásáért, illetve a kiszállás biztonságáért?

a) A jármű vezetője.
b) 
A felelősség egyenlő mértékben megosztott (közös) a vezető és az utas között.
c) 
Az utas.

 

Helyes a C válasz. „A jármű ajtaját az utas csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.” Tehát az utas önálló felelősséget visel az ajtónyitásért, és a kiszállásért.