MODULE CLOSE TO - ZÁRÓKONFERENCIA

 FIATAL JÁRMŰVEZETŐK


Budapesten, a BME Bertalan Lajos utcai tanácskozó termében rendezték meg az Európai Unió által három éve támogatott, a fiatal vezetők baleseteinek csökkentésére hivatott Module Close To programzáró konferenciáját. A 2010. február 12-én tartott szakmai eseményen fiatal közlekedésmérnök hallgatók és a közlekedésbiztonsággal, járművezető-képzéssel, közlekedésre neveléssel foglalkozó szakemberek találkoztak.


    

Kibédi-Varga Lajos projektfelelős bevezető előadásában azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi statisztikák alapján a közlekedési balesetek túlnyomó része emberi mulasztás miatt következik be. A 18-25 év közti fiatalok a legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak, az általuk elszenvedett, ill. okozott balesetek (pl. gyorshajtás, alkoholos befolyásoltság stb...) jelentős része megfelelő gondolkodásmóddal és tapasztalatokkal elkerülhető lenne. Ezeket a problémákat európai szinten is felismerték, és nemzetközi összefogással tesznek ellene. Ennek érdekében fogadta el és támogatta az Európai Unió a Module Close To nemzetközi balesetmegelőzési demonstrációs projektet. A 2007-2010 között megvalósuló Module Close To balesetmegelőzési programban az Európai Unió 11 tagországa vett részt. A projekt lebonyolításának alapötletét a drog és AIDS megelőző programok adták, ahol az „egyenlő felek párbeszéde" módszerével közelítenek a fiatalokhoz. A kezdő vezetők az oktatást, a személyes élményeket egy olyan, korosztályukban és tapasztalataikban hozzájuk hasonló önkéntestől is kapják, aki korábban már okozott vagy szenvedett el balesetet. Az ilyen baleset-megelőzési oktatások módszere az, hogy az autósiskolákban a fiatal vezetők csoportjait (alkalmanként 10-20 főt) csoportfoglalkozásokban jártas szakember és egy fiatal önkéntes szólítja meg néhány valós életből vett példán, baleseten keresztül. A fiatal önkéntes – mint okozó vagy áldozat – körülbelül fél vagy egyórás interaktív beszélgetés keretében ráébreszti a hallgatóságot a közlekedés veszélyeire. Fontos, hogy a cél nem az elrettentés a járművezetéstől, hanem a cselekvés felelősségtudatának erősítése.
A projekt három éves időtartama alatt idő alatt 14 ezer fiatalt sikerült elérni, ez közel másfélszerese a vállalt létszámnak.
Magyarországon a TeRRaCe Mérnöki és Területfejlesztési Tanácsadó Kft. közlekedési szakemberei mintegy 1300 fiatal közlekedésbiztonsági foglalkozását szervezték meg. A projekt eredményeinek kiértékelését segítették az autósiskolai és középiskolai foglalkozások végén kitöltött kérdőívek, amelyek szintén alátámasztották a módszer hatékonyságát.
   A konferencián előadást tartott többek között Óberling József r.ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, aki ismertette az elmúlt évek baleseti statisztikáit, és bemutatta a rendőrség közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében tett és tervezett intézkedéseit.

   

A hazai közúti biztonság statisztikáit és várható tendenciáit a kutató szemével elemezte Dr. Holló Péter professzor, egyetemi tanár, aki feltette azt a kérdést is: szerepet játszik-e a gazdasági válság a közlekedésbiztonság alakulásában? Dr. Gorove László, az Országos Mentőszolgálat főigazgató helyettese a közúti balesetek súlyosságára hívta fel a figyelmet, és szemléletes, helyenként humoros példákon keresztül mutatta be a mentést ellátó szakemberek veszélyes és kihívásokkal teli munkáját. A Module Close To projekt módszereinek hazai gépjárművezető képzésbe integrálhatóságát és lehetőségeit fejtette ki Ipolyi-Keller Imre, a BME Gépjárművek Tanszékének ügyvivő szakértője.

Pető Attila
az Iskolák a Biztonságos Közlekedésért Egyesület elnöke a Module Close To tréningek autósiskolákban is kipróbált, kedvező tapasztalatairól számolt be.

 
     

Rajna Ervin a Magyar Autósiskolák Szövetségének elnöke elsősorban a fiatalok közlekedésre nevelésének fontosságáról beszélt és hangsúlyozta a tanulóvezetők kiszolgáltatottságának megszűntetését. A balesetet okozó fiatalok jóvátételi lehetőségeit, a Module Close To projekttel való szakmai partnerkapcsolatot az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata képviseletében Horváthné Mátrai Katalin és Vékonyné Róka Judit ismertette.

 

A konferencia végén a hozzászólások kitértek a közlekedésbiztonság fejlesztése érdekében előttünk álló feladatokra, és fontos szakmai kérdések fogalmazódtak meg.
Hogyan lehetséges az, hogy ez a három évig tartó Európai projekt semmiféle támogatást nem tudott adni a magyar autósikoláknak?

Hogyan folytathatók tovább a Module Close To program kétségtelenül hasznos tréningjei? 

Hogyan lehet ehhez Magyarországon ma támogatókat szerezni? 

Élénk vita alakult ki a magyar járművezető-képzés jelenlegi helyzetéről, a fiatalok képzésének fejlesztési lehetőségeiről az autósiskolák és a közlekedési hatóság képviselői között. Végül pedig abban egyetértve, hogy a mindennapokban, a fiataloknak szóló közlekedésre nevelési programok kialakítása csak az iskolák és a legkülönbözőbb szakterületek közös összefogásával lehetséges.

 

[Vissza]