Szakmai értekezlet, érdekvédelmi fórum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A február végi szakmai fórum, megtartásához a MAISZ megyei szervezete biztosította a feltételeket, és a 41 megyei képzőszerv közül 37 képviseltette magát. A Nyíregyházán tartott  eseményt Kuncsik László az NKH Észak-alföldi Régió képzési főosztályvezetője nyitotta meg, és a Moharos Társaság illetve a Magyar Autósiskolák Szövetségének képviseletében Rajna Ervin elnök is hozzászólt. Hangsúlyozta, hogy a Moharos Társaság a hatékonyabb működés, az egységes fellépés érdekében jött létre, hiszen a képzéssel összefüggő minden probléma is közös. Sajnálatos tény, hogy sok autósiskola egyetlen érdekképviseletnek sem tagja, döntésüket pedig azzal magyarázhatják, hogy amit az érdekképviseletek kiharcolnak, elérnek, annak gyümölcsét így is élvezik, és nem kerül nekik semmibe. Arra kérte a jelenlévő iskolavezetőket, hogy segítsék az érdekképviseletek munkáját, az egymás közötti együttműködést, a jó kapcsolatok kialakítását.
  A továbbiakban szakmai kérdések, javaslatok hangzottak el az iskolavezetők részéről, függetlenül attól, hogy melyik érdekképviselethez tartoznak.
- Felmerült például a vezethetőség problémája a B kategóriás vezetői engedély esetében. Javasolták az ilyen jelöltek mopedes járműkezelési vizsgáját, hiszen még az is lehet, hogy biciklizni sem tudnak.
- A sikeres forgalmi vizsgázó vizsgalapot kap, de a sikertelenség esetén nem kap programlapot, csak szóbeli tájékoztatást. Ha írásos dokumentumot kapna, amit később is át tudna tekinteni, tanulhatna hibáiból. Miért nem lehetséges ez?
- A biztonsági és üzemeltetési vizsgák kérdései idejét múltak, nem a mai korszerű technikára vonatkoznak. Például a C, D, E kategóriákban.
- A motoros képzésben a forgalmi vizsgához az NKH semmit nem biztosít (rádió, mellény stb.). Ha pedig az oktató rádiója meghibásodik, megszakítják a vizsgát és pótvizsgadíjat kell fizetni!
- Az éjszakai vezetés nyáron csak a késő éjszakában lehetséges, az előírás 50%-ban csak papírmunkaként valósul meg.
- Az új iskolaalapítások csak szerződések alapján jönnek létre, az alapítók szinte semmivel sem rendelkeznek, a feltételeket csak papíron igazolják.
- Az ügyviteli előírások túlságosan bonyolulttá váltak, mert a KET áttekinthetetlen előírásait alkalmazzák. Ez túlbonyolítja az igazolások leadását, a kérelmek benyújtását és a vizsgadíjak befizetésével kapcsolatos teendőket. A megyében például csak Nyíregyházán lehet befizetni, az is előfordul, hogy több mint 100 km-t kell az ügyfélnek megtenni. Az eddig használatos csekkes befizetést eltörölték, az átutalásos rendszer költséges.
- Az NKH már többször is tett ígéretet arra, hogy a szaktanfolyami vizsgákat is számítógépre viszi, de ez a mai napig nem valósult meg.
- Az oktatók továbbképzése már áprilisban megkezdhető, ami azért ésszerűtlen dolog, mivel év végéig még nagyon sok változás léphet életbe. Felmerült az is, hogy a „ki tud több oktatót továbbképzésre beiskolázni vetélkedő” anyagiassá válik.
- A legutóbbi KRESZ változások, módosítások sok problémát vetnek föl, például a kerékpárosok közlekedése esetében.
- A képzőszervek együttműködését, egymás tiszteletben tartását, a hallgatókkal való bánásmódot segítené az egységes Etikai Kódex életbe lépése. Az érdekképviseleten kívülieknek azonban ez nem érdeke és nem is támogatják.
- A szakoktató-képzés jelenlegi formáját, kivitelezését is bírálták, hiányolták hogy ebben nincs tájékoztatás.
Végül pedig megállapíthatjuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolavezetők egy jó színvonalú és hangulatú értekezleten vettek részt. A szakmai fórum talán hozzájárul ahhoz, hogy a képzéssel összefüggő kérdések eljussanak a hatóságokhoz, és hogy a napi munkát befolyásoló intézkedéseket ne egyoldalúan hozzák meg.

Maráz Vince
MAISZ 15. sz. szervezete