Mit (fog) ellenőriz(ni) az APEH?
Legutoljára, a Tanulóvezető 2008/1-es számában „Informatika az autósiskolában” címmel ismertettem az számítástechnikai szempontból korszerű Autósiskolai Integrált Információs Rendszert. Ez a rendszer átfogja az autósiskolákban előforduló összes adminisztrációs tevékenységet, és kapcsolatot teremt az állampolgári és az államigazgatási környezettel is. Nagymértékben csökkenti az adminisztrációs terheket, és – ha a programot megfelelő szakértők készítik és tesztelik – biztosítja a jogszabályok szerinti megfelelő működést. Mentesíti a felhasználót attól, hogy a (sajnos) folyamatosan váltózó jogszabályokat állandóan figyelje, értelmezze, és jól értelmezze. Ha ilyen programmal dolgozunk, nyugodtan alhatunk.

  Azóta is, a lap főszerkesztőjétől többször kaptam felkérést e témakörhöz kapcsolódó cikk megírására, de mindig elhárítottam. Úgy gondoltam, csak akkor érdemes ezzel foglalkozni, ha már minden körülmény tisztázódott, a tervezett jogszabályok megszülettek, az államigazgatási kapcsolatok konkretizálódtak, a paramétereket átvezettük, és a teljes rendszer informatikai szempontból készen áll a gyakorlati működésre. Sajnos ez a mai napig nem valósult meg.
  Amikor az NKH – Autósiskola internetes összekapcsolása megtörtént, a teszt indítását egy új rendszerre kiadott pályázat meghiúsította. Kezdhettük a munkát elölről. Az új fejlesztő céggel megegyeztünk, hogy csak akkor lépünk tovább, ha a rendszerüket már elfogadták, ne kelljen feleslegesen dolgoznunk. Az NKH informatikai rendszerében történt változás miatt a már majdnem kész új alkalmazást teljesen más szemléletű rendszerre (a folyamat szemléletről az államigazgatási szemléletűre) kellett áttervezni, programozni.
  Ismert dolog, hogy az autósiskolában elképzelt integrált rendszert a SOFTEAM projekt 9001 Kft. és a Széchenyi István Egyetem AIR (Autósiskolai Információs Rendszer) nevű programja nagymértékben lefedi. Ebben a fejlesztésben az egyetem Műszaki Karának Dékánja is felvette a hivatalos kapcsolatot a két jogszabály-alkalmazóval, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal és az Adó- és Pénzügyi ellenőrzési Hivatallal. Az NKH-val tehát az internetes kapcsolat elkészült (ebben nagyon korrekt és segítőkész volt a jelenlegi rendszert még üzemeltető iMind Kft.), a vizsgára jelentés, a vizsgaeredmények visszajuttatása az AIR-ba programmodul tesztelése megtörtént. Három régióban vállalták az „éles üzem” tesztfelügyeletét is. Közösen jelöltük ki az autósiskolákat is, de a jól indult korszerű fejlesztésből semmi sem lett, mivel az NKH megint új pályázatot írt ki a képzési, vizsgáztatási nyilvántartási területet kezelő programrendszerre. Az Egyetem a pályázatot megnyerő új céggel újra felvette a kapcsolatot, az együttműködés újra elindult. Itt szeretnék válaszolni arra a néhány rosszmájú, vagy egyszerűen csak a félelem vezérelte megjegyzésre is, amit személyesen kaptam. Kijelenthetem: az AIR rendszer nincs összekötve az APEH intézményével, semmi köze sincs az APEH adatállományához, nincs azzal kapcsolata. Az pedig egészen biztos, hogy az AIR-t alkalmazóknak előnye származik az adószakértőkkel való együttműködésünkből. Az APEH-tól való félelem következhet néhány vállalkozó ilyen olyan, esetleg akarattal elkövetett szabálytalan pénzügyi adminisztrációjából, vagy éppen a folyamatosan változó, bonyolult, az autósiskolai specialitásokat figyelembe nem vevő jogszabályok tudatlan alkalmazásából. Gyakorlati tapasztalatom ugyanis az, hogy sokszor a könyvelők sem ismerik az autósiskolai specialitásokból adódó szabályos működést, többször előfordul a szabálytalan számlakibocsátás, a rossz könyvelés. Nagyon sokszor még az iskola könyvvizsgálója is rosszul értelmez egy-egy jogszabályt. Emlékezzenek erre azok az iskolavezetők, akik tanúi voltak már egy-egy ilyen vitának.

Most csak felsorolok néhány, és nem is annyira jelentős szabálytalanságot okozó példát:

Az ÁFA törvény előírja, hogy a számlát a teljesítés dátumától számított 15 napon belül ki kell állítani, de a gépjárművezető-képzés a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel ÁFA-mentes. Vajon erre is érvényes és hogyan, ez a 15 nap?

A tanulók előleget fizetnek. Hol van itt a számla?

Az „Összesítő (vég-) számla” az szabályos? Kell-e ilyet kiállítani?

Mi a teljesítés dátuma egy autósiskolánál? Az utolsó sikeres vizsga dátuma vagy valami más?

  Hol és milyen formában kell jelezni az úgynevezett Közvetített szolgáltatást? Elegendő-e az autósiskola által kibocsátott számlán „A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz” felirat, hiszen majd minden egyéb számlán is ezt látjuk? Ha igen, akkor ezt milyen szerződésbeli megjelenítést követel meg? Az elmúlt évben például három autósiskola is megkeresett (ezek közül csak egy használta az AIR-t), mert a helyi adóval kapcsolatban a helyi önkormányzat adóirodája súlyos büntetést rótt ki rájuk. Egyetemi kollégákkal (jogász és könyvvizsgáló szakértőkkel) is egyeztettem, konzultáltam, sajnos segíteni nem tudtunk. A két AIR rendszert nem alkalmazó autósiskola teljesen szabálytalanul értelmezte az ide vonatkozó jogszabályt, az AIR-t alkalmazó autósiskola pedig nem járt el kellő gondossággal. Az ügyintéző nem ismerte kellőképpen a programot és nem állította be azt a paramétert, ami szabályossá tette volna a kibocsátott számlákat. Most, 2010-ben is változások vannak ezen a téren, hiszen január 1-től a helyi adókat is az APEH kezeli. Azt a törekvést ma már mindenki tudja, hogy az adóbevételeket az APEH-nek növelni kell! Az is természetes, hogy elsősorban a szabálytalan (hadd ne használjak más szót erre) pénzügyi adminisztrációból származóan látnak lehetőséget a bevételek növelésére. Természetesen nem csak az autósiskolák lesznek az ellenőrzési célkeresztben.
  Az AIR rendszert az elmúlt hetekben kétszer is módosítottuk, hogy megfeleljen az új követelményeknek. Továbbra sem vagyunk azonban nyugodtak, mert több iskolánál nem naprakész a pénzügyi adminisztráció, más autósiskoláknál pedig még a régi DOS-os programunkat a használják, annak ellenére, hogy e program pénzügyi részében már szabálytalan modulok vannak. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a DOS-os programunk támogatását már 2005-ben megszüntettük, azóta nem igazítjuk a változó jogszabályokhoz.
  Most pedig e cikkel kapcsolatban valószínűleg az lenne a főszerkesztő és az olvasók elvárása is, hogy írjam le konkrétan, milyen módosításokat kell elvégezni az alkalmazott programokon, és milyen szempontú ellenőrzéseket fog az APEH végezni, hogy erre az autósiskolák felkészülhessenek. Erre azonban nincs felhatalmazásom. Az utóbbi időben már a verziók módosításaiban sem jelezzük, hogy milyen pénzüggyel kapcsolatos változásokat vezettünk át. Arra viszont nyomatékosan felhívom az autósiskolák figyelmét: az ellenőrzések várhatók, készüljenek fel, nézessék át rendszerüket, pénzügyi, adminisztratív tevékenységüket, mégpedig egy az autósiskolai specialitásokat és az APEH majdani ellenőrzési gyakorlatát jól ismerő szakemberrel, nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljenek.

Dr. Csonka Béla György
Magyar Szoftvertesztelői Tanács, alapító tag (www.hstqb.org)
Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék, egyetemi adjunktus (www.sze.hu)
SOFTEAM projekt 9001 Kft., ügyvezető (www.softeam.hu)

E-mail: csonka@softeam.hu; csonka@sze.hu