Hová megyünk? Ez zsákutca!Kedves Kollégák! 

Olvastátok-e? A Tanulóvezető legfrissebb számában nyilatkozik egy iskolavezető: nem talál jó oktatót saját autósiskolájába. Nincs. A hatóság kilenc éve leállította a szakoktató-képzést. 2010-ben volt ugyan kísérleti tanfolyam, de az is hogy volt..., - inkább felborzolta a kedélyeket szakmában. Nincs szakoktató-képzés, nincs fiatal szakoktató, ez pedig hátrányos a mi szakmánk színvonalára, kedvezőtlen a közlekedésbiztonságra, kárt okoz a vállalkozó autósiskoláknak! És valóban, felvetődik a felelősség kérdése is!  

Akkor, 2005-ben a hatóság azt gondolta, hogy a szakoktató-képzés leállításával megoldódnak majd a problémák, megszűnnek pl. a lehetetlenül alacsony áron, ingyen szolgáltató autósiskolák. Tapasztalat azonban, hogy tévedtek. Az oktatás színvonala sem javult, sőt… A szakma iránt érdeklődő tehetséges fiatalok viszont nem kapnak lehetőséget, sokan ezért más pályára is kényszerültek.

A szakoktató-képzés leállítása súlyos szakmai tévedés! Pedig már akkor is figyelmeztettek a szakemberek arra, hogy nem az oktatók képzését kell leállítani, hanem az újabb autósiskolák bekerülését kell korlátozni. És ez egészen más!

Kedves Kollégák!

Tudjátok-e, hogy a szakoktatók képzésének leállítása, ez a hatósági mulasztás általában is sérti a fiatalok tanuláshoz, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jogát, és hogy ebben az ügyben korábban, már mások is tettek panaszt?

Az egyik ilyen írásos panasz nyomán az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának AJB-6588/2010. számú 2010. november 17-én született elmarasztaló jelentése megállapította: „az NKH Elnökének azon mulasztása, hogy éveken keresztül nem tett eleget a jogszabályból fakadó kötelezettségének és nem alkotta meg a gépjárművezető-szakoktató képzés lebonyolításához szükséges elnöki szabályzatot, a jogállamiságból levezethető jogbiztonság követelményével, valamint a munka- és a foglalkozás szabad megválasztásához való joggal összefüggő visszásságot okozott”.

De hát ki figyel ma erre? Nem tagadom, én is szenvedem hátrányait az áldatlan helyzetnek. Már vitám is volt erről a hatóság egyik képviselőjével. Éppen ezért, név szerint nem is mutatkozom be, de elmondom. Autósiskolám van, évek óta ügyintézőként foglalkoztatom itt gyermekem, aki nagyszerű segítség, de fiatal, oktatni is szeretne! Két óvodás gyermeke van, hosszútávon gondolkodik az életről. Minden évben próbálkozik a szakoktatói tanfolyamra jelentkezéssel, az engedélyező hatóságtól évek óta azt a választ kápja: még nem készültek el, még nem írták alá a tanterveket.

Évek telnek el, nem történik semmi! Hiába állítják a szakemberek, hogy a szakoktató-képzés leállítása a gyakorlati oktatók elöregedését, a szakma teljes kiüresedését jelenti. Ez maga a teljes kilátástalanság.
Hová megyünk? Ez zsákutca!