A Moharos Társaság tevékenységéből…

 (A 2010. áprilisi közgyűlés jegyzőkönyvének alapján)

Néhány szó az előzményekről:

A rendszerváltást követően a liberális piacgazdaság körülményei között nagyszámú autósiskola jött létre, mely időszerűvé tette egy szakmai érdekképviselet megalakítását.  Akkor Koncsik Béla, a Gépjárművezetői Munkaközösségek vezetőjének kezdeményezésére jött létre a Magyar Autósiskolák Szövetsége. Hat évvel később megalakult a JASZKOE, melyet később további érdekképviseletek is követtek. Jelenleg információink szerint tíz országos hatáskörű érdekképviseleti szervezet létezik.  Már a második érdekképviseleti szervezet megalakulását követően egy köztiszteletben álló szakember megjósolta, hogy az érdekképviseletek számának növekedésével a közlekedési hatóság egyre könnyebben fogja alkalmazni az „Oszd meg és uralkodj” elvet. Jóslata bevált és napjainkban egyre nagyobb gondot jelent a szakma jogos érdekeinek hatékony képviselete.  
  Ezt a helyzetet felismerve, évekkel ezelőtt kísérlet történt egy szakmai kamara létrehozására. Ennek eleinte az volt az akadálya, hogy a csak magánszemélyeket tömörítő kamara – az elképzelés szerint - az autósiskolák kötelező befizetéseiből  kíván működni, ami ellen az iskolák jelentős része tiltakozott, hiszen furcsa lett volna egy olyan tevékenységet finanszírozni, melybe beleszólási joguk nincs. Később az alapítók lemondtak volna erről a támogatásról, de éppen ebben az időben az Országgyűlés olyan törvényt alkotott, amely az MKIK esetében megszüntette a kötelező tagságot. Ez meghiúsította azt az elképzelést, mely szerint csak kamarai tag végezhet oktatói munkát, a kamarából kizártak viszont kénytelenek abbahagyni ezt a tevékenységet. Ilyen előzmények után elvetélt az akkori elképzelés.
  Néhány évvel később egy új tömörülés létrehozásán fáradoztak az érdekképviseletek, amelyet MAGOT néven jegyeztek volna be. Erre azonban a szakszerűtlen előkészítés miatt másfél év alatt sem került sor. 
  A MAGOT szervezésével kapcsolatos sikertelenségek után 2008-ban megkezdődött a Moharos Társaság, mint érdekképviseleti szövetség alapítása. A JASZKOE és az ATI Szövetség távol maradását azzal indokolta, hogy figyelemmel kíséri a Moharos Társaság tevékenységét és csak kedvező tapasztalatok esetén kezdeményezik csatlakozásukat.  Az ATI Szövetség elnöke nem értett egyet azzal, hogy az elnöki funkció évente automatikusan nem cserélődik, illetve mindkét távolmaradó szervezet ellenezte, hogy a társaság 100 százalékos konszenzus nélkül is határozhat. Erről azért nem mondhattunk le, mert ebben az esetben akár egy szervezet eltérő véleménye, vagy a tanácskozásról való fizikai távolmaradása megakadályozta volna az életképes működést. Végül a szükséges dokumentumokat rövid időn belül elkészítettük, melyet a Fővárosi Bíróság néhány apró formai hiányosság pótlását követően elfogadott. Ily módon 2008. december 9-én bejegyezte, „nyilvántartásba vette” a Moharos Társaságot. Alapító tagok:
 

-         Autósiskolák Érdekegyeztető Fóruma Országos Egyesület
-         Iskolák a Biztonságos Közlekedésért Egyesület

-         Gépjárművezető-képző Szakoktatók Független Szakszervezete

-         Magyar Autósiskolák Szövetsége

-         Magyar Gépjárművezető Szakoktatók Érdekképviseleti Szervezete

A Moharos Társaság megalakulása óta végzett tevékenysége, időrendi sorrendben:

  2008. október 1. – Már a bírósági nyilvántartásba vétel előtt álló Moharos Társaság határozatot hozott a szervezet belső működési rendjéről, mely a demokrácia jegyében ¾-es szabályhoz kötötte a döntéseket, egyúttal biztosította a kisebbségben maradók azon jogát, hogy eltérő véleményüket saját szervezetük nevében képviselhessék. A járművezető-képzés és vizsgáztatás néhány igen fontos kérdésében alakították ki közös álláspontjukat.  
  2009. január 22. - A társaság elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát, megállapította az éves tagdíj mértékét, és jóváhagyta a február 12-én tartott szakmai konferencia forgatókönyvét. Hozzájárult ahhoz, hogy az NKH felhívásának eleget téve átfogó tájékoztatást adjunk a társaság létrejöttéről és a hozzánk tartozó autósiskolák számáról. Megalapította a Moharos Díjat és Emlékérmet, megválasztotta a javaslatokat véleményező szakértői bizottságot. 
  2009. január 26. - Az NKH-nak megküldték a társaság dokumentumait és számokkal alátámasztva kérték reprezentatív érdekképviseletté történő nyilvánításunkat, továbbá azt, hogy a hazai járművezető-képzés és vizsgáztatással összefüggő minden kérdésben kérjék ki az érdekképviseleti szövetség véleményét. 
 2009. január 26. – A társaság levélben fordult a Pénzügyminisztérium szakállamtitkárához, melyben megfelelő indokokkal kezdeményezték, hogy az oktatói tulajdonú járműveket mentesítsék a cégautó-adó alól. 
  2009. február 11. - A PM szakállamtitkára a társaságnak küldött levelében kedvező döntésről tájékoztatott.
  2009. február 12. - Megtartották a Moharos Társaság I. Országos Szakmai Konferenciáját, melyen az „oktaméter”, a Szakmai Etikai Kódex és az Ágazati Kollektív Szerződés szerepelt.  A tanácskozáson az összes országos hatáskörű érdekképviseleti szervezet részt vett, illetve megjelentek a minisztérium, az NKH, az OBB képviselői. A tanácskozást követő szűk körű sajtóbeszélgetésről a Klub Rádió adott híradást.  
  2009. február 25. - Az NKH Stratégiai és Módszertani igazgatója levélben nyugtázta a társaság által megküldött dokumentumok vételét és konstruktív együttműködést ígért.   
  2009. február 25. - Értékelték a február 12.-i Országos Szakmai Konferenciát, döntöttek a Moharos Díjak és emlékérmek odaítéléséről, állást foglaltak a képzési rendelet átalakításával kapcsolatos egyes szakmai kérdésekről, a társaság elnökét felhatalmazták arra, hogy a szakma helyzetéről levélben tájékoztassa a közlekedési minisztert.
  2009. március 10. - Levélben fordultak a közlekedési miniszterhez, melyben tájékoztatták a szakma tragikus helyzetéről. Tételesen felsorolták az elmúlt években tett kezdeményezéseket és felvetették a tárca felelősségét amennyiben a problémák felszámolására nem tesz intézkedéseket. 
  2009. április 15. – A közlekedési miniszter köszönettel visszaigazolta a levél vételét és arról adott biztosítékot, hogy az új képzési rendelet kialakításába az NKH mellett a Moharos Társaságot is bevonja.
  2009. április 16. - Levélben fordultak a Magyar Köztársaság Országgyűlésének főtitkárához és dokumentumokkal alátámasztva kérték, hogy a Moharos Társaságot jegyezzék be országos hatáskörű érdekképviseleti szervezetként. 
  2009. május 11. - A Magyar Országgyűlés Főtitkára levélben küldött tájékoztatott arról, hogy a Moharos Társaságot felvették az országos hatáskörű érdekképviseleti szervezetek jegyzékébe. 
  2009. április 23. - A társaság levélben fordult az NKH elnökéhez, melyben kifejtette álláspontjátt a szakoktató-képzésről.
  2009. április 29. - Az NKH elnöke figyelemreméltónak minősítette a társaság javaslatait, melyet illetékességből a szakmai főosztályhoz továbbított. 
  2009. május 20. - Az NKH akkori képzés- és vizsgáztatási főosztályvezetője levélben hárította el a szakoktató-képzéssel kapcsolatos felvetést.
  2009. május 11. – a Társaság újabb levélben fordult az NKH elnökéhez, melyben jelezték, hogy a szakoktató-képzés általuk tervezett és elnöki szabályzatban leírt módszere kizárja az autósiskolákat a végrehajtásból és ezáltal meghiúsítja a nélkülözhetetlen hospitálást. 
  2009. május 14. – A Társaság levélben fordult az új miniszterhez, melyben figyelmébe ajánlotta a szakma helyzetéről elődjének írt átfogó értékelését és kérték az új koncepció formálásába történő bevonásukat, és hogy ezt a maga részéről is erősítse meg.  
 
2009. május 22. - Levélben tájékoztatták az NKH elnökét arról, hogy a Moharos Társaságot országos érdekképviseleti szervezetté nyilvánították.
  Tekintettel azonban arra, hogy a társaság kezdeményezéseinek a többi érdekképviselet által párhuzamosan benyújtott, esetenként eltérő megközelítésű javaslatai miatt nem bizonyultak kellően hatásosnak, kezdeményezték az összes érdekképviselet közös fellépését. 
  2009. május 22. - A nyolc országos érdekképviselet első alkalommal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem illetékeseivel folytatott tanácskozást a szakoktató-képzésről. Ezt követően a mindannyiunk által aláírt közös levélben a BMGE tanszékvezetőjét arról tájékoztatták, hogy a jelenlegi formájában elutasítják az NKH elnökének oktatóképzéssel kapcsolatos szabályzatait, de a megfelelő korrekcióba bízva négy szakértőt delegáltak az előkészítő munkához. Ezzel párhuzamosan, levélben fordultak az NKH elnökéhez is, melyben jogi és szakmai aggályok miatt elfogadhatatlannak minősítették a szakoktató-képzésről szóló elnöki szabályzatokat, kérték annak módosítását és igényelték bevonásukat. Jelezték, hogy észrevételeiket a szakminiszternek is megküldik.
 Levélben fordultak a miniszterhez, melyben kritikusnak minősítették az NKH elnöki utasításait. Utaltak a minisztérium korábbi kedvező állásfoglalásaira, melynek alapján kérték bevonásunkat a képzés érintő minden kérdés megvitatásába.
  2009. június 4. – A közlekedési miniszter arról biztosította a Moharos Társaságot, hogy megkérdezésünk nélkül nem alakítják ki az új szabályozást.
  2009. június 25. – A Moharos Társaság részletes indoklással javaslatot tett az NKH elnökének az Elektronikus Vezetési Karton kötelező bevezetésére.
  2009. július 15. - A nyolc érdekképviselet levélben fordult az NKH elnökéhez, melyben konzultációt kezdeményeztek az új képzési rendelet koncepciójáról, a szakoktató-képzés jelenéről és jövőjéről, továbbá a hagyományos adatfeldolgozást felváltó új informatikai rendszerről.  
  2009. július 3. - Az NKH elnöke az érdekképviseletek eltérő álláspontjára hivatkozva, elutasította az EVK kötelező bevezetésével kapcsolatos javaslatot.
  2009. augusztus 13. - A nyolc érdekképviselet levélben tájékoztatta az NKH elnökét, a járművezető-képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos többségi álláspontjáról. 
  2009. szeptember 17. - A nyolc országos érdekképviselet, az ATI szervezésében Székesfehérváron időszerű kérdésekről folytatott tanácskozást, melynek nyomán az NKH elnökének írt levélben visszaigazolták az általa szeptember végéig ígért konzultáció fontosságát, jelezvén több akut problémát. 
  2009. november 4. - A nyolc országos érdekképviselet a JASZKOE szervezésében megtárgyalta a szakma időszerű kérdéseit, és álláspontját levélben hozta az NKH elnökének tudomására. 
  2009. november 6. - Az Országos Rendőrfőkapitány a Moharos Társaság elnökét kérte fel az újjáalakuló OBB munkájában való részvételre. 
  2009. november 13. - A közlekedési miniszter személyesen fogadta a Moharos Társaság elnökét és ígéretet tett arra, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt megpróbálja előmozdítani a járművezető-képzés néhány alapvető problémájának megoldását. 
  2009. december 17. - A nyolc országos érdekképviselet az NKH főigazgatójával megállapodott a 2009. évi továbbképzések rugalmas lezárásáról, illetve a 2010. évi új továbbképzés koncepciójáról. 
  2009. december 21. - A minisztérium tanácstermében a megjelent országos érdekképviseleti szervezetek véleményezték az NKH által előterjesztett miniszteri rendelet-tervezetet. Ennek eredményeként elérték, hogy az e-learning választhatóvá tételét kivették a tervezetből és ígéretet kaptunk a továbbképzések vizsgakötelezettségének hasonló elbírálásáról, amely azonban végül nem teljesült. 
  2010. január 15. - A nyolc érdekképviselet az NKH főigazgatójának írásos javaslatot tett az oktatói és iskolavezetői továbbképzések jövőjére és a 2010-es átmeneti év rugalmas végrehajtására. 
  2010. január 28. - A nyolc érdekképviselet az NKH főigazgatójának tanácstermében egyeztetést folytatott az iskolavezetők és oktatók továbbképzéshez kiadandó módszertani útmutatóról.
  2010. február 18.- A nyolc érdekképviselet levélben kezdeményezte az NKH főigazgatójánál - a régiós vezetők bevonásával - szakmai konzultáció megtartását.
  2010. március 17. - A nyolc érdekképviselet - a minisztérium képzési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatkérő levelére válaszolva - főosztályvezetői szinten - előzetes konzultációt kezdeményezett, egyúttal az NKH főigazgatójánál halasztást kért az országos konzultáció megtartására, mivel azt csak a minisztériummal folytatott egyeztetés után tartották időszerűnek. 
  2010. április 8. – A minisztérium (KHEM) és a hatóság (NKH) képviselői az érdekképviseletekkel tanácskozást folytattak az új képzési rendeletről, melyről hangfelvétel, jegyzőkönyv is készült.
  A tanácskozás előzménye, hogy a minisztérium vitaalapként, tanulmányozásra megküldte az érdekképviseltek által ismeretlen Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesületének írásos javaslatát is. Ez az új szervezet vélhetően az NKH bizonyos köreinek indíttatására jöhetett létre. Új szervezetként, teljesen életszerűtlenül, többek közt olyan kérdéssel foglalkozott, mint például az NKH által létrehozandó szakértői bizottság. Nem egészen hihető, hogy egy új érdekképviseletnek az lenne a legfontosabb problémája, hogy a közlekedési hatóság milyen belső munkaszervezetet működtet. Ráadásul e javaslatát olyan kodifikációképes megfogalmazásban közölte, amely érdekes módon megegyezett az NKH decemberben előterjesztett javaslatával és szinte szó szerint bekerült a 85/2009. (XII. 30.) KHEM rendeletbe. Mindez azt sugallja, hogy az érdekképviseletek közös fellépése arra késztetett egyes köröket, hogy egy érdekképviseletet használjanak fel paravánként, díszletként hatalmi és üzleti érdekek megvalósításának támogatására. Nem véletlen, hogy az április 8.-i tanácskozáson egyedül ők jelentek meg szakértőkkel, akik miután elmondták leckéjüket, elnökükkel együtt távoztak.
  Mindezek azt bizonyítják, hogy az NKH egyes köreinek alattomos és arrogáns politikája ellen a szakma csak közösen léphet fel eredményesen, mint ahogy a szélhámos autósiskolák és korrupt vizsgabiztosok ellen is.
  Az elmúlt években sokat dolgoztunk és szerény eredményeket értünk el. Nem kell azért elfelejteni sikereinket sem. Eddig még megakadályoztuk, hogy a távoktatás bevezetésével a közlekedésre nevelést vizsgaidomítássá silányítsák, helyes irányba korrigáltuk az oktatók és iskolavezetők továbbképzését, elértük, hogy mentesítsék oktatóinkat a cégautó-adó alól, és ha nem is kötelező jelleggel, de használhatóvá tettük az elektromos vezetési kartont.
  Ma is meggyőződésünk, hogy az érdekképviseletek összefogása olyan intellektuális erőt teremt, amely képes válaszokat adni a szakma problémáira és kivívni azok teljesítését.

(Utóirat: minden bizonnyal a Moharos Társaság megjelenésének és működésének perspektíváját igazolja az is, hogy a Magyarországi Régiók Iskolavezetőinek Egyesülete írásban kérte felvételét a Moharos Társaságba és egyelőre szóban jelezte hasonló szándékát a Magyar Szakoktatók Egyesülete is. 

Rajna Ervin,
a Moharos Társaság elnöke