EFA tanácskozás Dublinban

Időszerű szakmai tanácskozását tartotta meg 2010. május 7-8-án az Európai Autósiskolák Szövetsége, az írországi Dublinban. Magyarországot az EFA két tagszervezete a JASZKOE és a MAISZ képviselte.

A tanácskozás fontosabb napirendjei:

-  az Európai Unió képzési direktívái,
-  a szolgáltatások direktívái,

-  a GKI-s képzés európában,

-  a három EU-s projekt, az Ecowill, a Module Close To,
   és a Hermes,

-  mit várnak a tagszervezetek az EFA szervezetétől?

-  az EFA tisztségviselőinek megválasztása.

Újra megválasztott elnök: Gerhard von Bressensdorf, alelnökök: Cathy Bacon és Lars Gunnarson.
 
A tanácskozáson a különböző témák kapcsán több, számunkra is tanulságos megállapítás hangzott el:
A járművezető-képzés során az eddig hagyományos passzív tanulást fel kell hogy váltsa a tanuló aktív részvétele. Nem szabad megelégedni azzal, hogy csak ismeretek átadásával pusztán a vizsgára készítsünk fel, hanem újonnan kifejlesztett tanulóközpontú módszereket, kommunikációs technikákat kell alkalmazni. A videó, a számítástechnika, az internet mellett aktív beszélgetésekkel, érzékekre és érzelmekre ható munkával el kell érni, hogy a tanulóban tudatos felelősségérzet alakuljon ki. Ennek érdekében célokat kell meghatározni, motivációt, attitűdöket formálni. Élményt adva érzelmeket ébreszteni, készségeket és szokásokat kialakítani. 
  Ugyancsak téma volt a járművezetés oktatásának kétlépcsős gyakorlata, amiben néhány európai országnak már összegezett tapasztalatai vannak. Ebben a rendszerben az első hatósági vizsgáig 1000 km-t, majd a gyakorló vezetői engedély birtokában további 2000 km-t vezet a fiatal jelölt és ezt követően a második hatósági vizsga után szerzi meg a végleges vezetői engedélyt.
  A tanácskozáson egyeztetés kezdődött a járművezető-képzés új európai direktíváiról is, melyeket – elfogadtatásuk után - az EU megfelelő döntéshozóinál az EFA képvisel. A direktívák a jóváhagyásukat követően kötelezően épülnek majd be a nemzeti jogrendekbe.