Figyelem, rendeletváltozás!

Módosult a 24/2005-ös képzési és vizsgáztatási rendelet, vele párhuzamosan a 326/2011-es kormányrendelet is.

- Megszűntek az alkategória megnevezések, pl. a C1+E alkategória helyett C1E kategória szerepel.

- A Kormányrendeletben pontosították, hogy vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ez nem magyar állampolgár esetén is érvényes, így már nem feltétel, hogy az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

- Új járműkategória a B96, bár erről egyelőre csak a képzési rendelet szól, a kormányrendelet nem. Az ezzel vezethető járművek köre a 24-es rendeletből következtethető ki:
„B kategóriájú járművek nehéz pótkocsival összekapcsolva, feltéve, hogy az így kialakított járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege 3500 kg és 4250 kg közötti”.
Ez a B kategóriánál több, ugyanakkor az ilyen tanfolyamra csak az jelentkezhet, akinek már nem kezdő a vezetői engedélye. Pl. aki már AM jogsit szerzett 14-15 évesen.

- Az új B96 kategóriás tanfolyamon nem csak hagyományos elméleti és gyakorlati órák lesznek majd, műszaki és munkavédelmi számítógépes elméleti vizsgát kell tenni, a 30 vezetési órán felül + 6 óra alapoktatáson kell részt venni, valamint rutin vizsgán is meg kell felelni, mindezt pedig BE kategóriás képzési engedéllyel rendelkező autósiskola oktathatja.

További változások:

- Rögzítették a rendeletben, hogy a „B” kategóriás képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része csak a kötelező alapoktatási órák teljesítése után kezdhető meg!

- A vizsgáztatókkal kapcsolatos szigorítás, hogy vizsgabiztosi tevékenységet nem végezhet az a szakoktató, aki gyakorlati szakoktatóként tevékenykedik, vagy képző szervvel a járművezetők gyakorlati oktatására irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Bár a rendelet április 1-től hatályos, az autósiskoláknál tevékenykedő vizsgabiztosok év végig még vizsgáztathatnak.

- Ugyancsak szigorítás a jogszabályban az a kiegészítés (16.§), hogy a rendelkezések súlyos megsértésének minősül, a névjegyzékből törlést vonja maga után, ha az oktató tevékenységének végzése közben „olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét vagy az erről vezetett nyilvántartások ellenőrizhetőségét befolyásolja vagy a 13. § (5) bekezdése szerinti eljárás során a vizsga rendjét megzavarta, vagy a vezetési kartont elveszíti”.

(Elözetes a 14/2015. (III. 31.) NFM és a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján)