Szerintem a jó pontrendszer nevelő hatású eszköz lehetne

A címben foglalt gondolatmenetből indulok ki, amikor azt állítom, hogy nem elsősorban nagy pénzbüntetésekkel kellene megtorolni a szabálytalankodókat. A szándékosságot most nem feltételezve, szerintem azonos elbírálás és tolerancia illet meg minden közlekedésben részt vevőt és szabálytalankodót. A szabálytalankodás nem bűnelkövetés, de azért a járművezetők tudomására kell hozni, hogy amit tettek az tragédiához vezethet, visszafordíthatatlan következményekkel is járhat. Ha pedig ennek tudatosítása a járművezető-képző tanfolyamokon nem történt meg, akkor bizony további tudatformálásukra lenne szükség.
Ennek lehet igen fontos eszköze a pontrendszer előtérbe helyezése.
   Én úgy gondolom, hogy az utánképzéshez maximálisan húsz bűntető pont, ennek elérése esetén pedig az elévülési idő öt év legyen. 
   Az összes KRESZ paragrafus megsértőit egy-egy ponttal kellene „értékelni” így az összes szabálysértő közlekedőt be lehetne vonni a pontrendszerbe, hogy közelebb kerüljenek a szankciók megismeréséhez.
  A jogosítvány bevonása során törölni kellene az utánképzési kötelezettség hat hónapos határát, helyette azonnal, jogerősen következzen az utánképzési kötelezettség. Az első 20 pontig a kezdő vezetőkkel szemben sem kellene másféle szankciót alkalmazni. 
  A szabálytalankodók jobb belátását azzal lehetne elismerni, jutalmazni, hogy az önkéntesen elvégzett utánképzés a 20 pont, vagy az utánképzés napjáig kapott pontok törlését jelentse. 
  Ugyancsak nagyon fontos lenne a közlekedési pontrendszer egyszerűsítése és áttekinthetősége, hogy ez már a kezdő vezetőknél, az alapoktatásban is érthetővé, közismertté váljon. 
  A pontrendszer következetes alkalmazása nagymértékben egyszerűsítené a szabálysértési eljárást is, hiszen a kapott pontok száma egyben minősítené is a közlekedőt. 
  Összefoglalva tehát: kissé vázlatos javaslatom bizonyára vitatható (állok elébe), de legyen gondolatébresztő. Meggyőződésem, hogy a felsorolt szempontok szerint átalakított, jól átgondolt pontrendszer sokkal hatékonyabb, és főként nevelőbb hatású eszköz lehetne a jelenleginél.

Karlovics Imre
utánképzési foglalkozásvezető