Válaszol Rajna Ervin a Kulturált Közlekedésért Alapítvány igazgatója

   Rajna Ervin személyét, tevékenységét régóta ismerik a magyarországi járművezető-képzésben és vizsgáztatásban dolgozó szakemberek. Korábban az Autóvezetőben és a Tanulóvezetőben is számtalanszor nyilatkozott már, nemrég, internetes szaklapunk idei első számában, mint a MAISZ elnöke adott átfogó értékelést a szakma helyzetéről. Nagy munkabírású ember. Két éve megválasztották a Moharos Társaság elnökének is, a Kulturált Közlekedésért Alapítványnak húsz éve az igazgatója. Engem most ez utóbbi civil szervezetben betöltött tevékenysége érdekel jobban, keveset tudok az Alapítványról, az itt végzett közlekedésre nevelési munkájáról, személyes életútjáról.

Elsőként tehát, szakmai életútjáról kérdezem…

         Immár 42 éve, 1968-tól dolgozom a járművezető-képzés területén. Az eltelt évtizedekben vezettem a Magyar Honvédelmi Szövetség Győr-Sopron megyei, majd később a budapesti gépjárművezető-képző iskoláját. Egy évtizeden át irányítottam az MHSZ Országos Központ szakmai osztályát. Húsz éve vagyok a Kulturált Közlekedésért Alapítvány igazgatója, 1992. óta vagyok tagja az ORFK keretében működő Országos Baleset-megelőzési Bizottságnak. Másfél évtizeddel ezelőtt választottak először a Magyar Autósiskolák Szövetsége és a 2008-as megalakulásakor a járművezető-képzés érdekképviseleti szervezeteinek szövetségeként működő Moharos Társaság elnökévé.
 
A szakma közvéleménye is keveset tud a Kulturált Közlekedésért Alapítvány létrejöttéről, megalakulásának körülményeiről. Ha mondana erről is néhány szót.
 
         Az 1990 októberében megszűnő Magyar Honvédelmi Szövetség az általa korábban művelt honvédelmi sportok és képzés támogatására Antal József miniszterelnöksége idején vagyonát átadta a különböző sportszövetségeknek, így a repülőknek, a rádióamatőröknek, a könnyűbúvároknak, a lövészeknek, és a modellezőknek. Az oktatási és a honvédelmi miniszterek által kinevezett biztosok felügyeletével pedig az MHSZ közlekedésre nevelő tevékenységének folytatására létrehozta a Kulturált Közlekedésért Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság társadalmi szervezetként 1990 szeptember 6-án nyilvántartásba vett (bejegyzett). Az alapító okiratban meghatározta, hogy az általa biztosított vagyon felhasználásával milyen közlekedésre nevelési célokat köteles szolgálni. A vagyonátadás jogszerűségét és szakszerűségét utólag ellenőrizte az Állami Számvevőszék, az APEH, az Alapítvány törvényes működését pedig az Ügyészség. Mindhárom ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult.
 
Milyen vagyont kapott a Kulturált Közlekedésért Alapítvány?
 
Tulajdonába került a 19 megyében és a fővárosban működő gépjárművezető-képző Kft. Néhány kisebb városi ingatlan mellett négy megyeszékhelyen, Szombathelyen, Győrött, Egerben és Szekszárdon kapta meg az MHSZ korábbi Gépjárművezető-képző Iskolájának épületét. Az összes többi városban bérelt ingatlanban dolgoztak tovább ezek az autósiskolák.
 
Milyen fontosabb célokat és feladatokat határozott meg az Alapítvány alapító okirata az új civil szervezet számára ?
 
-  Célként tűzte ki a hazai közúti közlekedés kultúrájának és biztonságának fejlesztését. Olyan gépjárművezetők képzését, akik jó szakmai felkészültség birtokában, kulturáltan és megbízhatóan vesznek részt a hazai és nemzetközi forgalomban.
-  Előírta, hogy támogassuk az általános és középfokú oktatási intézményekben a tanulók kulturált és biztonságos közlekedésre nevelését.  
-  Feladatul szabta, hogy kísérjük figyelemmel a gépjárművezető-képzés fejlődésének nemzetközi tapasztalatait és támogassuk ezek elterjesztését.
 
Hogyan valósult meg mindez?
 
Az Alapítványhoz tartozó Járművezető-képző Kft-k intézményi felnőttoktatási akkreditációt szereztek. Mindannyian ISO minőségbiztosítással rendelkeznek. Korszerű számítógépes tantermeket alakítottak ki. Az anyagi lehetőségekhez képest kiváló szakembereket foglalkoztatnak, akik közül jelenleg 59-en vizsgabiztosi képesítéssel is rendelkeznek. A legújabb, hogy a GKI-s képzéshez már két korszerű, tehergépjárműbe telepített szimulátort szereztek be. 
 
A színvonalas járművezető-képzés mellett mit tett az Alapítvány a közlekedésre nevelés és a közlekedésbiztonság érdekében ?
 
-  Évente több mint tízezer diákfiatal részére baleset- és drogmegelőző tájékoztató oktatást szervezünk.
-  A Kft-k adózott nyereségéből, az Alapítványnak befizetett osztalékból évente több millió forintot fordítunk különböző civil szervezetek balesetmegelőző tevékenységének támogatására. Ezek közül most csak néhányat sorolok fel. Támogattuk a Hallássérültek Autóklubjának közlekedés-biztonsági versenyeit, a Mozgáskorlátozottak nemzetközi autós ügyességi versenyeit, a Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány mozgáskorlátozottak részére szervezett versenyeit, a Tömegközlekedési Járművezetők Országos Forgalom-biztonsági vetélkedőit, a KTE által rendezett konferenciát, az Általános iskolák 4-8. osztályos tanulóinak közlekedési ismereti tanulmányi versenyeit, a Kerékpáros Iskola Kupa megyei és országos döntőit, a Magyar Közlekedésbiztonsági Társaság konferenciáit, az OBB és az MBB különböző közlekedésbiztonsági versenyeit. Anyagi segítséget nyújtottunk különböző általános iskolák nyári szabadidős táboraihoz és még sorolhatnám…
 
Milyen arányt képviselnek ma az Alapítvány autósiskolái a hazai járművezető-képzésben és ebben milyen súllyal szerepel a Magyar Honvédség?
 
Az ország kategóriás járművezető-képzésének 14 %-át teljesítettük 2009-ben, a Magyar Honvédség részére történő járművezető-képzés pedig mindössze 1,5 %-át teszi ki autósiskoláink árbevételének.
 
Milyen arányt képviselnek az Alapítvány autósiskolái a Magyar Autósiskolák Szövetségében ?
 
A MAISZ-nak jelenleg 318 autósiskola a tagja, és közülük húszan tartoznak Alapítványunkhoz.
 
Végül engedje meg, hogy feltegyek két személyével kapcsolatos kérdést is. Milyen tulajdonrésszel rendelkezik Ön az Alapítványban?
 
Nincs tulajdonrészem, mert az alapítványokban magánszemély tulajdonrésszel nem rendelkezhet.
 
 Igaz-e (a napi sajtóban lehetett erről olvasni), hogy annak idején a karhatalomban is szolgált ?
 
Igen, 1964 és 1966 között szolgáltam a karhatalomban. Sorkatonaként út és vasútbiztosítást, állategészségügyi biztosítást hajtottunk végre. Egy aknamentesítő zászlóaljban szolgálva a nyugati határszakaszon az 1957-ben telepített gyalogsági aknákat szedtük fel. Az 1965-ös árvízi védekezésben való részvételemért pedig egész életpályám legmagasabb szintű elismeréseként, kormánykitüntetésben részesültem.
 
(Feljegyezte: Balogh Zoltán)