Oktatás a szomszéd Ausztriában (2.)

    Mint ahogy azt már az első írásban említettem, Ausztriában a kollektív szerződés külön kategorizálja a gyakorlati szakoktatói (Fahrlehrer) és az elméleti szakoktatói (Fahrschullehrer) jövedelmeket. Az álláshirdetéseket böngészve is szembetűnő, hogy a képzőszervek sok esetben vagy csak gyakorlati oktatókat, vagy csak elméleti oktatókat keresnek és teljes, azaz heti 40 órás munkaidő beosztással. A Magyarországon elterjedt „kicsit oktatok elméletet ennél az iskolánál, mellette pedig oktatok gyakorlatot egy másik autósiskolában, - ha van tanuló -” féle gyakorlat itt nem létezik. 
   Nézzük meg, hogy a már előző részben is említett kollektív szerződés hogyan szabályozza az elméleti előadók, valamint az irodában tevékenykedő ügyintézők jövedelmét. A kezdő „Fahrschullehrer” az első két évben megközelítően 1750 Eurót kap, amely a negyedik év végére kb. 1900 Euróra emelkedik. A nyolcadik év végére az elméleti oktató jövedelme 1983 Euró a kollektív szerződés szerint. A kilencedik és tizennegyedik év között 2100, a tizenötödik évtől 2120 Euró a fizetés. Ha valaki összehasonlítja az elméleti és gyakorlati szakoktatók jövedelemtáblázatát, megállapíthatja, hogy a Kollektivvertrag szerint az elméleti előadók alapjövedelme magasabb, mint a gyakorlati oktatóké, akik természetesen kapják kiegészítésként a leoktatott gyakorlati órák után az előző cikkben említett egyéb pótlékokat.

   
 

A következő táblázat az autósiskolában tevékenykedő irodai alkalmazottak bértábláját mutatja.

Gehalt Büroangestellte (Irodai alkalmazotti fizetés)
Berufsjahr (Ledolgozott év)
 
1-4 év
1327 Euro
5-7 év
1404 Euro
7-9 év
1479 Euro
9-10 év
1593 Euro
10-12 év
1741 Euro
12-15 év
1812 Euro
20 évtől
2042 Euro


Természetesen ezek a jövedelmek csak akkor mondanak valamit az érdeklődőknek, ha azt is megnézzük, hogy havonta milyen kiadásai vannak az itt élőknek. A saját tapasztalataim és az ismerőseim által elmondottak alapján elmondhatom, hogy ezekből a jövedelmekből (és nyugdíjakból) viszonylag kényelmesen meg lehet élni. (Az alkalmazotti fizetések munkakörtől, végzettségtől, a ledolgozott évektől függően nettó 1200- 2000 Euró között vannak).  

   Az oktatásban tevékenykedők nincsenek „lestrapálva”, aki ezt a tevékenységet végzi, tisztes polgári létet tud biztosítani a családjának, az iskolák tulajdonosai pedig tudnak fejleszteni, és korrekt munkát követelhetnek az alkalmazottaiktól.
Magyarországon a szakmában tevékenykedők egyik legfontosabb problémája, a legkényesebb kérdés a tandíjak alakulása. A jóval ár alatt hirdetett akciós tanfolyamok – és az ehhez kapcsolódó „ügyeskedések”, inkorrekt módszerek – évek óta borzolják a kedélyeket.
 
   A szakoktatói fizetések után néhány szó a tandíjakról.
 
Itt tulajdonképpen csak annyit szeretnék érzékeltetni a tisztelt olvasóval, hogy az autósiskola kiválasztását a tanuló általában nem úgy dönti el, hogy melyik iskola a legolcsóbb (lásd a hazai tanulók nagy többségét), hanem más, egyéb szempontokat vesznek figyelembe, mint például a személyes bánásmód, a gépkocsi típusa, a képzés minősége, a hely és a környezet előnyei és ehhez hasonlók. A képzőszervek által meghirdetett tandíjak között jelentős eltérés nincs. Személyesen megnéztem Burgenlandban, közvetlenül a határ mellett, majd Alsó-, illetve Felső-Ausztriában a vezetői engedélyek árát. Az autósiskolák megközelítően azonos tandíjakkal dolgoznak, esetenként 30-50 Euro eltérést tapasztaltam. Ami számomra szembetűnő volt, hogy mindegyik autósiskola bejáratánál megtaláltam az árlistát, jól olvasható, kategóriánkénti bontásban, feltűntetve benne a vizsgadíjakat, a levezetendő órák számát, az egészségügyi tanfolyam helyét, kezdetét. Gyakorlatilag itt nem árul senki zsákba macskát, akár az utcáról is meg tudja az érdeklődő szerezni a számára fontos információkat. A teljesség kedvéért azért hozzáteszem, hogy Bécsben és Felső-Ausztriában általában magasabb a képzés díja, mint Burgenlandban, illetve volt olyan autósiskola, aki például internetes honlapján üzleti titokként kezelte árait.

Az Ausztriában érdeklődő tehát a következő tanfolyamok és kategóriák között válogathat:
  
Kategóriák Ár   Kategóriák Ár
B 950-1100 Euro°   B, C, E 1599 Euro
 
B-L17* 1100-1248 Euro°   A, B, C, E 2099 Euro
 
B, E zu B** 1099 Euro   Moped 190 Euro
 
A, B 1399-1560 Euro°   A (125ccm) 150-179 Euro
 
  A 779 - 800 Euro
A, B-L17 1577 Euro  
  A, E zu B 999 Euro
F (mit 16)*** 499 Euro  
  F*** 449 Euro
B, F 1149 Euro  
  E zu B 250-300 Euro
B-L17, F 1349 Euro  
  E zu B, F 690 Euro
A, B-L17, F 1899 Euro  
  C 949 Euro
A, B, F 1699 Euro  
  C, E 1090 Euro
B, C 1449 Euro  
  A, C 1399 Euro
A, B, C 1899 Euro  
  A, C, E 1559 Euro
     

   A feltüntetett árak tartalmazzák a 20 százalékos általános forgalmi adót, az előírt elméleti és gyakorlati órákat, a tankönyvet, CD-t, valamint a balesetbiztosítást is.

   A tanulóknak a következő hatósági díjakat kell fizetnie:

·  elméleti vizsgadíj: 8,2 Euro
·  gyakorlati vizsgadíj: 32,7 Euro
·  vezetői engedély kiváltása: 55,7 Euro
·  egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat: 29 Euro
·  elsősegély tanfolyam: 40 Euro

   További megjegyzések a táblázatokban található jelölésekhez:
 
° Ez a legalacsonyabb és legmagasabb ár kategórián belül. A legalacsonyabb árat Burgenlandban, a legmagasabb tandíjat Felső-Ausztriában láttam.
*** Ebbe az F kategóriába többféle jármű tartozik, például a munkagép, mezőgazdasági gép.
**  A BE, zu B jelenti Magyarországon a „B+E” kategóriát.
* Magyarországon ez a B kategóriás képzési forma nem létezik. Az L17-es nem külön kategóriát jelent, hanem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez vezető út egy másfajta lehetőségét jelenti a fiatalok számára. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nemcsak Ausztriában, Németországban is létezik ez a lehetőség).
A vonatkozó hatályos jogszabály (Führerscheingesetz) alapján az L17-es képzés két részből áll.
A képzés első részében
· a jelentkezőnek (Bewerber) be kell töltenie a 16. életévét;
· orvosi, és közlekedésbiztonsági alkalmassági vélemény bemutatása a képzőszervnél;
· bejelentési kötelezettség a helyileg illetékes hatóságnál (Bezirkhauptmannschaft), hogy ú.n. „kísérő” (Begleiter) segítségével és saját kocsival fogja a jelentkező a gyakorlati képzést elvégezni;
· a gyakorlati képzés során kísérő lehet, aki közeli hozzátartozója a jelentkezőnek;
· a kísérőnek legalább 7 éves vezetői engedéllyel kell rendelkeznie, aki az elmúlt 3 évben ténylegesen vezetett, valamint ez idő alatt nem követett el közlekedési szabálysértést;
· egy, maximum kettő kísérő készítheti fel a tanulót;
· maximum két járművet lehet bejelenteni a hatóságnál a vezetési gyakorlatra, amelynek biztosítással kell rendelkeznie;
· a gépkocsin elől hátul jól láthatóan ki kell helyezni az „L17” táblát;
· a gyakorlati vezetés során jegyzőkönyvet kell vezetni (Fahrtenprotokoll), amelyet a vezetést követően a tanulónak és a kísérőnek is alá kell írnia;
· a jegyzőkönyvet az oktatás megadott fázisaiban be kell mutatni az autósiskolában.
   Az elméleti alapképzést (első fázis; Grundschulung) az autósiskola végzi, ahol a tanulónak el kell sajátítani az előírt, alapvető elméleti tananyagot.
Ezt követően 12 órát kell vezetni az autósiskola gyakorlati szakoktatójával. Miután a képzőszerv kiadja az első igazolást (Erste Bestätigung), elkezdődhet az L 17-es oktatás. Ennek keretében legalább 1000 km-t kell levezetnie a tanulóvezetőnek. Nagyon fontos a közlekedési szabályok maradéktalan betartatása a kísérő részéről, a tanulót pedig nem szabad olyan forgalmi helyzetbe hozni, amelyet egyébként a kísérő sem tudna megoldani. A Führerscheingesetz jogszabály mindezt nagyon szigorúan írja elő.
  Miután megtörtént a vezetési gyakorlat első része, az 1000 km levezetése, ismét az autósiskola szakoktatójával kell autózni, – aki itt már hátul ül –, hiszen itt nem a képzőszerv járművével közlekednek. Az órákat követően személyes beszélgetések következnek, ahol a tanuló és az oktató mellett a kísérő is jelen van. A téma legtöbbször a sebesség helyes megválasztása, a tükörhasználat, a vezetési hibák korrigálása. A követelmények teljesítése után a tanuló megkapja az autósiskolától a második igazolást is. Az L-17-es képzés egyéb vonatkozásairól a következőkben még írok, mert egy közeli ismerősöm 16 éves fia révén már személyes tapasztalatokat is szereztem erről, tehát közvetlenül, a gyakorlatban is láttam ennek előnyeit.
 
Ifj. Wennes András