Gyakorlati módszersarok

I. rész: rávezető feladatok

  A rávezető feladatok alkalmazása régi, bevált módszer a gyakorlati oktatásban, legfeljebb folyamatosan változnak hozzá a taneszközök, korszerűbbé válik a technikai háttér. Az ilyen jellegű feladatok nemcsak a tanítás kezdeteiben, a járműkezelés elsajátításában segíthetnek, hanem később a forgalmi vezetés szakaszaiban, a közlekedési taktika, a közlekedési érzék kialakításában is fontos szerepük lehet.
   Lényege talán az örökérvényű didaktikai alapelv, a fokozatosság személyre szabott, tudatos alkalmazása, akár az egymásra épülő gyakorlatokban való visszalépés árán is. Az alapoktatásban például - amikor ez szükséges -, a járművezetés bonyolultabb, nehezen megtanítható mozdulatsorait egyszerűbb elemeire bontjuk, és e mozgáselemeket külön-külön, esetleg lassított ütemben gyakoroltatjuk a tanulóvezetővel. Később, ezeket a mozdulatelemeket újra mozdulatsorokká összekapcsolva, fokozatosan és egyre gyorsabban végezhetjük el a feladatokat.
 
1. Példa az elindulás tanítása esetében
 
 Most induljunk ki abból, hogy rendelkezésünkre áll a három pótpedállal felszerelt oktatójármű.
Alaphelyzet, hogy a tanulóvezető az elindulás előtti teendőket már végrehajtja, de a konkrét elindulásnál a motor rendszeresen lefullad, vagy rángat, megugrik a jármű. A hiba oka valószínűleg a gázpedál vagy a kuplungpedál érzékelésének hiányából, illetve ezek nem megfelelően összehangolt kezeléséből adódik.
Erre lehet rávezető gyakorlat a következő:
A pedálok kezelését - a kuplungpedált kivéve - átvesszük a tanulóvezetőtől, aki ez után többszöri indulással gyakorolja a kuplung fogási, súrlódási pontjának érzékelését. Ebben a helyzetben teljes koncentrációval képes figyelni a bal lábára és a kuplungra is, ami általában a siker reményét adja. A többször megismételt gyakorlat után, természetesen újra szükséges próbálkozni a komplex feladattal, az elindulás mozdulatsorainak összekapcsolásával.
 
2. Példa a kormánykezelés javítása érdekében
 
Alaphelyzet, hogy tanulóvezető nem képes a kormánykereket - a korábbi alapos magyarázat és bemutatás ellenére sem - folyamatosan és biztonságos módon forgatni.
Erre lehet rávezető gyakorlat:
   Az oktató vegye át a pedálok kezelését, csak a kormány van a tanulóvezető kezében. Ingerszegény, tágas területen lassan szlalomozva, a tanulóvezető csak a kormányzásra figyeljen. A szükséges oktatói instrukciókkal – esetleg besegítéssel – még hátramenetben is jól begyakorolhatók a helyes és biztonságos kormánymozdulatok.
   Az Ikotics féle téningautó például kíválóan alkalmas a kormányzás technikájának tökéletesítésére, hiszen itt a speciális jármű hátsó kerekeinek nagymértékű kúszása mintegy rákényszeríti a vezetőt a gyors ellenkormányzásra, a korrekt kormánymozdulatokra. Mindez, persze már nem is az alapképzés, hanem a speciális továbbképzés témakörébe tartozik.
 
3. Az iránytartás javítása érdekében
 
Alaphelyzet, hogy a tanulóvezető nem képes egyenesen haladni a gépkocsival, iránytartása bizonytalan, kacsázik. Ennek többféle oka is lehet: merev, görcsös kormányfogás, szorongás, rossz kilátás a gépkocsiból, rosszul irányzott tekintet stb.
  Egyik lehetséges rávezető gyakorlat a görcs feloldására:
Egészen laza kormányfogással, a kormánykerék csak újjal érintésével (esetleg elengedésével) közelítsük a távolabb levő, jól látható célpontot. Fontos, hogy a tanulóvezető távolba néző, megemelt tekintete most ne vándoroljon, a kormányfogás, az iránytartás felszabaduljon.
   Máskor az egykezes kormányzás is segíthet, esetleg megtoldva azzal a plusz feladattal, hogy a tanulóvezető másik szabad kezével a műszerfal kapcsolóit kezeli.
   Az is régi tapasztalat, hogy a monotonná váló, idegölő tanpályás kínlódásból, a görcsös kormányfogásból ki lehet szabadítani a tanulóvezetőt egy jól időzített gyér forgalmú országúti vezetéssel, aminek jótékony hatása az iránytartást illetően majdnem biztos. 
 
4. Gond a járdaszegély mellé állás
 
 Alaphelyzet, hogy a tanulóvezető nagyon gyengén érzékeli az autó jobb szélét, a jobb első kerekek és a járdaszegély közötti távolságot.
Erre egy lehetséges rávezető gyakorlat:
Próbáljunk először a bal oldali járdaszegélyhez közelíteni. A tanulóvezetők általában jobban érzékelik a jármű bal oldalát, hiszen azon az oldalon jóval többet látnak a járdaszegélyből, közelebb is vannak hozzá.
A járdaszegély biztonságos megközelítéséhez jó rávezető gyakorlat lehet a pallóra állás, mint tanpályás feladat. A tanulóvezető először a kerekek közé vegye a pallót, majd álljon rá a bal oldali kerékkel, és ha ez sikerült, álljon fel a jobb oldali kerékkel is. A feladat nehézsége fokozható hátramenetben. A gyakorlatoknál az önellenőrzés is fontos lehet. A tanulóvezetőnek érdemes - időnként a kocsiból kiszállva is - meggyőződnie a jármű helyzetéről, a kerekek pillanatnyi állásáról.
 
Legközelebb innen folytatjuk...
Balogh Zoltán