Fontos döntéseket hozott a Moharos Társaság
az autósiskolák és szakoktatók országos érdekképviseleteinek szövetsége
 (E közlemény honlapunk főoldalán is olvasható!) 
 
Az immár összesen hét szakmai érdekképviseletből álló testület 2010. július 15-én tartott közgyűlésén a következőkről határozott: 
  
   A képzési és vizsgáztatási rendelettel kapcsolatban koncepcionális kérdésnek tekintik, hogy az új jogszabály elkülönítetten kezelje a járművezető-képzést és a vizsgáztatást.
  Az új jogszabály tartalmi kérdéseit - a közgyűlésen kialakult álláspontokat figyelembe véve - további egyeztetésekkel, majd újabb tanácskozáson véglegesítik. Ezt követően kezdeményezik, hogy az elfogadott elvekkel a kívülálló érdekképviseletek is egyetértsenek. 
  A már megkezdett szakmai egyeztetés befejezése után levélben fordulnak a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez, amelyben konkrét javaslatokat tesznek az új képzési rendelet elvi és tartalmi követelményeire.
  A Moharos Társaság - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium útján - kezdeményezi egy olyan szakmai önkormányzat létrehozását, amely a járművezető-képzéssel kapcsolatos állami feladatok egy részét magára vállalja. Konkrétan a képzési engedélyek kiadására, a regisztrációra, a szakoktatók, valamint az iskolavezetők szakmai névjegyzékének vezetésére gondolnak. Elgondolásuk megvalósítása két alternatívában lehetséges. Önálló hivatásrendi kamarát hoznak létre, vagy az MKIK keretében, de önálló szekcióként működnének.
  A Moharos Társaság ezt az igényét megfogalmazva máris levélben fordult az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökéhez és kérte állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy milyen szervezeti autonómiával és milyen közjogi felhatalmazással működhetne a járművezető-képzés, a törvények mely állami feladatok átvételét teszik lehetővé.  
 
  Végül, a testület döntött a 2010-es Moharos Kálmán Díjak, Emlékérmek, és idén először a posztumusz Moharos Díjak odaítéléséről is. Olyan előzetes döntést hozott, hogy a személyekre tett javaslatok közül az válik véglegessé, amelynek anyagi fedezetét augusztus 20-ig befizetik a Moharos Társaság számlájára.