JOGSZABÁLYFIGYELŐ

(Szerkeszti: Pataki Melinda)

Rovatunk segít tájékozódni a szakmát közvetlenül érintő fontos jogszabályok változásairól, de törekszik felhívni a kapcsolódó szabályozási változásokra is a figyelmet, s nem utolsó sorban a lazán kötődő rendeleteket is igyekszik felsorolni. A PIROS: napi használatú, közvetlen, fontos jogszabály; FEKETE: kapcsolódó jogszabály; KÉK: lazán kötődő jogszabály. A szabályozás hierarchiája: 1. Alaptörvény/ Alkotmány 2. Törvények  3. Kormányrendeletek 4. Miniszteri rendeletek  5. Önkormányzati rendeletek.
Megjegyezzük, hogy a joganyagok nyomon követése a Magyar Közlöny alapján nagy figyelmet és jártasságot kíván. A könnyebb eligazodást segíti, ha a megváltozott jogszabályt megkeressük a jogtárban (net.jogtar.hu), ahol egységes szerkezetben, időkövetéssel meg lehet találni a teljes jogszabály szövegét. Itt az előre és visszafelé mutató jelek a régebbi vagy a még nem hatályos időállapotokat és változásokat is mutatják.

 

 2024. Július

 

 

 MK. 73. szám 2024.07.07. V.

1198/2024. (VII. 7.) Korm. határozat A Magyar Honvédségnek a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzésének gyakorlati oktatásában történő részvétele feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról 4951. old.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2024. szeptember 1. napjától hatályos 18. § (18) bekezdéséhez igazodó pilot program megvalósításában a Honvédelmi Minisztérium kijelölt állománya, valamint meghatározott eszközei felhasználásra kerüljenek;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti program megvalósítása érdekében felmerülő költségek fedezeteként a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi

LV. törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím javára elszámolási, valamint a fel nem használt összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség mellett, egyszeri jelleggel

526 769 445 forint előirányzat kerüljön biztosításra;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti programmal összefüggésben a 2025. évben felmerülő, 831 751 580 Ft összegű kiadások fedezete – a honvédelmi miniszterrel együttműködve – a 2025. évi költségvetés tervezése során a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat alapján biztosításra kerülő GDP-arányos keretszámon felül kerüljön biztosításra.

Felelős: pénzügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidő: a 2025. évi központi költségvetés tervezés során

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

MK. 74. szám 2024.07.08. H.

185/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről,

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról 4965. old.

 

196/2024. (VII. 8.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról 5010. old.

 

1211/2024. (VII. 8.) Korm. határozat A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről Szóló Egyezmény elektronikus fuvarlevélről szóló kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 5113. old.


 

2024. Június

 

MK. 69. szám 2024.06.28. P.

132/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról 4370. old.

Autóbusz forgalmi sáv használata sportesemények, rendezvények járművei számára.

 

150/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról 4440. old.

 

164/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 4479. old.

 

1183/2024. (VI. 28.) Korm. határozat Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével összefüggő események járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv ideiglenes használatáról 4729. old.

 MK. 65. szám 2024.06.17. H.

129/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról 3932. old.

 

 MK. 63. szám 2024.06.12. Sze.

15/2024. (VI. 12.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról 3868. old
.

MK. 61. szám 2024.06.10. H.

121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet A gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól 3571. old.

1162/2024. (VI. 10.) Korm. határozat A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság által használt közúti ellenőri gépjárműpark megújításához és a feladatellátáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról 3825. old

 

Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2024.07.02. K.
Közúti járművezetői iskolavezetők névjegyzéke 2024.07.02
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/518951

 

Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2024.06.28. P.

Tantervi és vizsgakövetelmények - CE (+C) kategória 2024.06.28

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/517925
.

 Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2025.06.03. H.

Országos vizsgaútvonalak 2024.06.03

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/512599

 

 Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2025.06.04. K.

Pályázati kiírás digitális tananyag és keretrendszer 2024

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/512869

 2024. Május

 MK. 52. szám 2024.05.09. Cs.

2024. évi XIII. törvény Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról 3013. old.

7. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása 3018. old.

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 3026. old.

12. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása 3028. old.

16. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása 3030. old.

 102/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról 3134. old.

 

 MK. 53. szám 2024.05.10. P.

 2024. évi XXVI. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 3257. old.

 A törvényt az Országgyűlés a 2024. április 30-i ülésnapján fogadta el.

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 3257. old.

 4. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 3261. old.

 8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 3264. old.

 9. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 3265. old.

 10. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása 3266. old.
11. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása 3267. old.

 

 MK. 51. szám 2024.05.07. K.

2024. évi XII. törvény A digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról 2915. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 2915. old.

18. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása 2922. old.

35. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 2926. old.

60. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása 2935. old.

72. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 2938. old.

91. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 2945. old.

96. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 2948. old.

 

2024. Április

 MK. 47. szám 2024.04.25. Cs.

94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 2798. old.

9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 2805. old.

10/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról 2807. old.

 MK. 46. szám 2024.04.23. K.

91/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 2722. old.

 

 Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2024.04.24. Sze.


 Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2024.04.08. H.

Tantervi és vizsgakövetelmények a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára 2024.04.04

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/500460

 Közlekedési Hatóság Dokumentumtár 2024.04.08. H.

Akkreditált Képzési Programok 2024.04.04

https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/500477

 MK. 40. szám 2024.04.03. Sze.

1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat A közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról 2138. old.
 

 A Kormány 1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozata a közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról

A Kormány egyetért a közlekedési szabályrendszer felülvizsgálatával és a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása (KRESZ) újra szabályozásával az érintett szakmai szervezetek bevonása mellett, és ennek végrehajtása érdekében

1. felkéri az építési és közlekedési minisztert, hogy a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja felül a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletet, valamint a kapcsolódó jogszabályokat, és tegyen javaslatot azok újra szabályozására és módosítására;

Felelős: építési és közlekedési miniszter, belügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2025. március 31.

2. felkéri az építési és közlekedési minisztert, hogy – a belügyminiszter és a kultúráért és innovációért felelős miniszter bevonásával – vizsgálja meg a közlekedési szabályrendszeren belül a humán tényező fejlesztésének lehetőségeit;

Felelős: építési és közlekedési miniszter belügyminiszter kultúráért és innovációért felelős miniszter

Határidő: 2025. március 31.

3. felkéri az építési és közlekedési minisztert és a belügyminisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja meg a közlekedési szabályrendszeren belül a szankciórendszer és a közúti ellenőrzési tevékenység hatékonysága növelésének lehetőségeit, és tegyen javaslatot a vonatkozó jogszabályok módosítására;

Felelős: építési és közlekedési miniszter, belügyminiszter, igazságügyi miniszter

Határidő: 2025. március 31.

4. felkéri az építési és közlekedési minisztert, hogy vizsgálja felül a közútkezelési szabályrendszert, és tegyen javaslatot a vonatkozó jogszabályok módosítására;

Felelős: építési és közlekedési miniszter

Határidő: 2025. március 31.

5. felkéri az építési és közlekedési minisztert, hogy – a közigazgatásért és területfejlesztésért felelős miniszter bevonásával – vizsgálja felül a járművel szemben támasztott műszaki elvárásokat, az önvezetéssel kapcsolatos új technológiák alkalmazhatóságának lehetőségeit, és tegyen javaslatot a vonatkozó jogszabályok módosítására.

Felelős: építési és közlekedési miniszter, közigazgatási és területfejlesztési miniszter

Határidő: 2025. március 31.

 Orbán Viktor s. k, miniszterelnök

 2024. Január

 HÉ. 4. szám 2024.01.18. Cs.

1/2024. (I. 18.) ÉKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről 120. old.

 MK. 5. szám 2024.01.18. Cs.

2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról 115. old.

3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról 115. old.

4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításáról 116. old.

5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról 117. old.

6/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről 117. old.

 

 KAV honlap 2024.01.22. H.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2024. ÉVI VIZSGADÍJAKRÓL

https://vizsgakozpont.hu/hirek/altalanos-tajekoztato-a-2024-evi-vizsgadijakrol

Részletes tájékoztató: https://vizsgakozpont.hu/kozut/tajekoztato_2024

Közúti díjtáblázat: https://vizsgakozpont.hu/kozut/kozuti-dijtablazat_2024

 

 HÉ. 4. szám 2024.01.18. Cs.

1/2024. (I. 18.) ÉKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről 120. old.

 

2023.December

 MK. 193. szám 2023.12.29. P.

26/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 12207. old.

 

27/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 12213. old.

37/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról 12225. old.

1. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 18. § (1) bekezdésében a „Közlekedéstudományi” szövegrész helyébe a „Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai” szöveg és a „Kft.” szövegrész helyébe a „Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

 

46/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról 12231. old.

 

48/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosításáról 12232. old.

 

51/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közlekedési hatóság részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének részletszabályairól 12234. old.

 

MK. 194. szám 2023.12.29. P.

686/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról 12417. old.

 MK. 187. szám 2023.12.22. P.

2023. évi CVII. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 11126. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 11126. old.

9. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„8. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályait, a vizsgaközpont kijelölését és a vizsgaközpont tevékenységének részletes szabályait,”

(rendeletben állapítsa meg.)

10. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

b) 18. § (1) bekezdésében az „állami alap- és középfokú oktatási intézményekben” szövegrész helyébe az „állami köznevelési közfeladat ellátásában vagy a szakképzési feladat ellátásában részt vevő szerveknél, az oktatási központnál, köznevelési és szakképzési intézményeknél” szöveg,

lép.

6. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 11136. old.

7. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény módosítása 11137. old.

 

MK. 188. szám 2023.12.22. P.

612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 11317. old.

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása 11324. old.

26. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vizsgaközpont képzésfelügyeleti és vizsgafelügyeleti tevékenysége során készített jegyzőkönyvet, feljegyzést – ha az hatósági eljárás lefolytatását teszi szükségessé – megküldi a hatósági eljárás lefolytatására illetékes közlekedési hatóság részére.”

(2) Az R5. 6. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztosi tevékenység végzését megtiltja, továbbá a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a vizsgabiztos, a szakoktató nem teljesíti az engedélyezésre vagy a bejelentésre vonatkozó jogszabályi feltételeket, és az erre irányuló hatósági felszólításnak az abban foglalt határidőig nem tesz eleget.

(5) A közlekedési hatóság a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót, valamint a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltilthatja, ha a tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.

(6) Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni. Az eltiltás időtartama legalább 15, legfeljebb 400 nap lehet.”

(3) Az R5. 6. §-a a következő (7)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az iskolavezető tevékenységtől történő eltiltása esetén a képző szervnek – gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselő, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén az ügyvezetést ellátó személy felelősségre vonásától függetlenül – 30 nap áll rendelkezésre a jogszerű működés helyreállítására, ennek elmulasztása esetén a közlekedési hatóság az iskolavezető engedélyét visszavonja. Az eltiltást kimondó határozatban erre figyelmeztetni kell az iskolavezetőt.

(8) A közlekedési hatóság a képző szerv, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja, továbbá a képző szervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető, valamint a vizsgabiztos a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket, előírásokat súlyosan vagy ismételten megsérti.

(9) A (8) bekezdés szerinti súlyos jogsértésnek kell tekinteni, ha az ott megjelöltek

a) olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét vagy az erről vezetett nyilvántartás ellenőrizhetőségét befolyásolja;

b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti eljárás során a vizsga rendjét megzavarják;

c) kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás vagy a vizsga során nem tartózkodik a járműben, kivéve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” kategóriás gyakorlati oktatást, és az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati vizsgát, illetve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” kategóriás gyakorlati oktatást nem felügyeli;

d) a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait megszegve határozzák meg;

e) a képző szervvel, az iskolavezetővel, a szakoktatóval, a vizsgabiztossal szemben a közlekedési hatóság két éven belül három alkalommal véglegessé vált határozatában jogsértést állapított meg; vagy

f) a közúti közlekedési szakember vizsgára bocsátás nélküli továbbképzése esetén a képző szerv vagy az iskolavezető a jogszabályban, a közlekedési hatóság vagy a közlekedésért felelős miniszter által előírt rendelkezéseket szándékosan vagy ismételten megsérti.

(10) Az engedély (9) bekezdés a) és e) pontján alapuló visszavonása esetén a tevékenység ismételt megkezdése nem engedélyezhető a visszavonást kimondó határozat véglegessé válásától számított 5 évig.

(11) A képzés engedélyezését végző közlekedési hatóság az e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható digitális tananyagokat – kötelező jelleggel, díjmentesen – kibővítheti, továbbá kérheti annak kibővítését közlekedésbiztonsági célzatú, SCORM formátumú kiegészítő ismeretanyagokkal.

(12) A képzési engedély visszavonásáról szóló döntésben meghatározott, a tevékenység megszűnésének időpontját megelőzően a képző szerv köteles a képzést még be nem fejezett tanulóira vonatkozóan képzési igazolást kiállítani és átadni a tanulónak, valamint a vizsgaközpontnak.”

27. § Az R5. 3. § (3a) bekezdésében a „Közlekedéstudományi” szövegrész helyébe a „Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai” szöveg lép.

28. § Hatályát veszti az R5.

a) 6. § (1a) bekezdése,

 

b) 6. § (2a)–(2g) bekezdése.

MK. 185. szám 2023.12.21. Cs.

 Magyarország Alaptörvényének tizenkettedik módosítása (2023. december 12.) 10427. old.

 

 MK. 184. szám 2023.12.20. Sze.

2023. évi LXXXVI. törvény Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról 10314. old.

3. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosítása 10320. old.

13. § A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény (a továbbiakban: 2022. évi II. törvény) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Magyarország minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,

b) Belügyminisztérium,

c) Energiaügyi Minisztérium,

d) Európai Uniós Ügyek Minisztériuma,

e) Építési és Közlekedési Minisztérium,

f) Honvédelmi Minisztérium,

g) Igazságügyi Minisztérium,

h) Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium,

i) Kulturális és Innovációs Minisztérium,

j) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

k) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

l) Miniszterelnökség,

m) Nemzetgazdasági Minisztérium és

n) Pénzügyminisztérium.”

14. § A 2022. évi II. törvény a következő 7. §-sal egészül ki:

„7. § A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Miniszterelnökségből történő kiválással 2024. január 1. napján jön létre.”

 MK. 182. szám 2023.12.18. H.

572/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 10212. old.

574/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 10213. old.


 MK. 178. szám 2023.12.13. Sze.

 2023. évi LXXXV. törvény Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes   felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról 9988. old.

 5. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása 9992. old.

 MK. 173. szám 2023.12.05. K.

 22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet és a használati díj megfizetése ellenében   használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról 9606. old.

 1. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása 9606. old.

 2. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása 9607.  old.

 2023. November

 MK. 166. szám 2023.11.22. Sze.

 514/2023. (XI. 22.) Korm. rendelet Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról 8816. old.

 2023.Október

 MK. 154. szám 2023.10.31. K.

2023. évi LXX. törvény Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről 8316. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 8316. old.

19. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása 8324. old.

31. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása 8327. old.

39. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása 8330. old.

47. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 8332. old.

67. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 22. alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A.  § Az állam a középiskolában tanulók részére ingyenesen biztosítja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását. A szülő, a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló döntésével visszautasíthatja a képzésben részvételt.”

51. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 8334. old.

54. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása 8335. old.

70. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása 8342. old.

104. § A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 6. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

„35/A. § [A „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzése]

Az állam a szakképző intézményben tanulók részére ingyenesen biztosítja a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez a közlekedési alapismeretek és a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges ismeretek elsajátítását. A szülő, a törvényes képviselő vagy a nagykorú tanuló döntésével visszautasíthatja a képzésben részvételt.”

 

 2023. Szeptember

 MK. 133. szám 2023.09.21. Cs.

17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 7664. old.

  2023. Augusztus

 MK. 123. szám 2023.08.30. Sze.

409/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet A közlekedési tárgyú törvények módosításával összefüggő közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7247. old.

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletet módosítása 7253. old.

4. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása 7253. old.

5. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása 7254. old.

 

A Kormány 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7264. old.

1. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása 7264. old.

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 7265. old.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása 7265. old.

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. Vizsga érvénytelenítése, vizsgától való eltiltás

8. § (1) A vizsgázó a vizsgaközpont közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti, a vizsgától való eltiltó, valamint a vizsga érvénytelenítéséről hozott döntése tárgyában, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz fordulhat.

(2) A közlekedési hatóság a hatósági eljárása eredményeként dönt a vizsgaközpont döntésének jogszerűsége kérdésében, ennek során a vizsgaközpont döntését meg is változtathatja, vagy a döntést megsemmisítheti.”

7. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 7265. old.

8. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló

 

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 7266. old.

 

 MK. 121. szám 2023.08.24. Cs.

14/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet Az építési és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről 7090. old.

 

15/2023. (VIII. 24.) ÉKM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet hatályon kívül helyezéséről 7096. old.

  MK. 117. szám 2023.08.14. H.

393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet Közlekedési közigazgatási bírságokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról 6801. old.

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 6801. old.

2. A közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról szóló 345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 6801. old.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 6801. old.

Hatályos: 2023.09.01-től.

 MK. 114. szám 2023.08.07. H.

371/2023. (VIII. 7.) Korm. rendelet A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 6551. old.

 

 MK. 113. szám 2023.08.03. Cs.

 

12/2023. (VIII. 3.) ÉKM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 6491. old.

 2023. Július

 MK. 109. szám 2023.07.24. H.

336/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 6059. old.

 

 MK. 106. szám 2023.07.17. H.

316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet Energetikai és közlekedési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről 5740. old.

1. § Hatályát veszti

5. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet,

17. az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „ , a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt (a továbbiakban: Sztv.)

és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Vtv.)” szövegrész,

b) 2–4. §-a,

18. az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az „az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvényt (a továbbiakban: Útdíj tv.),” szövegrész,

b) 2. és 3. §-a, valamint 4. § (1) bekezdése,

19. az útdíjrendszerek üzemeltetésével összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 576/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (Hatályos: 2023.07.18. K-től: szerk.)

 

 MK. 104. szám 2023.07.13. Cs.

 

2023. évi LIV. törvény A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról 5368. old.

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Magyarország minisztériumai a következők:

a) Agrárminisztérium,

b) Belügyminisztérium,

c) Energiaügyi Minisztérium,

d) Európai Uniós Ügyek Minisztériuma,

e) Építési és Közlekedési Minisztérium,

f) Gazdaságfejlesztési Minisztérium,

g) Honvédelmi Minisztérium,

h) Igazságügyi Minisztérium,

i) Kulturális és Innovációs Minisztérium,

j) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

k) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

l) Miniszterelnökség és

m) Pénzügyminisztérium.”

2. § A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény a következő 6. §-sal egészül ki:

„6.  § Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma az Igazságügyi Minisztériumból történő kiválással 2023. augusztus 1. napján jön létre.”

3. § Ez a törvény 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

 

15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet A 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 5573. old.

 

2. § A 2024. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) 2024. augusztus 3., szombat munkanap

2024. augusztus 19., hétfő pihenőnap

b) 2024. december 7., szombat munkanap

2024. december 24., kedd pihenőnap

c) 2024. december 14., szombat munkanap

2024. december 27., péntek pihenőnap.

 

MK. 103. szám 2023.07.11. K.

307/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 5360. old.

 2023. Június

 MK. 96. szám 2023.06.30. P.

282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelete A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 4818. old.

(A Megállapodáshoz csatolt Szabályzat Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

 

284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 4822. old.

(A Megállapodás „A” és „B” Melléklete Magyarország vonatkozásában 2023. január 1-jén lépett nemzetközi jogilag hatályba.)

 MK. 91. szám 2023.06.23. P.

254/2023. (VI. 23.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 4408. old.

1. § Hatályát veszti a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról szóló 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a és 9. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (2023.06.26. H., szerk.)

 

11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 4424. old.

2. A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosítása 4425. old.

5. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása 4426. old.

6. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása 4426. old.

7. A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet módosítása 4426. old.

8. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása 4426. old.

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 4427. old.

13. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása 4442. old.

14. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása 4442. old.

18. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 45. § 2023. július 1. napján lép hatályba.

(3) A 11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. §, a 18. §

(2) bekezdése, a 19. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. § (2)–(3) bekezdése, a 24. § (5)–(6) bekezdése,

a 25. § (2) bekezdése, a 26. §, a 27. § (2)–(3) bekezdése, a 28. § (2) bekezdése, a 28. § (4)–(5) bekezdése, a 29. § (2) és

(4) bekezdése, a 29. § (8) bekezdése, a 29. § (10)–(11) bekezdése, a 30. § (2)–(3) bekezdése, a 31. §, a 33. §, a 35. §

(8) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 37. §, a 38. § (2) bekezdése, a 39. §, a 40. § (2) bekezdése, a 41. § (2) bekezdése,

a 42. § (1)–(2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 45. §, a 48. § 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 24., 26., 28., 30.,

32., 34., 36., 38., 40., 49. és 51. pontja, a 49. § 2–5. pontja, 9–18. pontja és 22–24. pontja, a 48. § b) pontja, a 48. §

d) pontja, a 4. melléklet és a 6. melléklet 2023. augusztus 24. napján lép hatályba.


 MK. 89. szám 2023.06.21. Sze.

2023. évi XL. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 4063. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 4063. old.

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 4070. old.

9. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 4074. old.

11. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása 4081. old.

12. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása 4082. old.

13. Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvény módosítása 4082. old.

 MK. 86. szám 2023.06.16. P.

 1229/2023. (VI. 16.) Korm. határozat A prioritást élvező magyar–horvát határ menti közlekedési kapcsolatokról és a fejlesztésüket célzó tárgyalások lefolytatásáról 3833. old.

 MK. 81. szám 2023.06.02. P.

 10/2023. (VI. 2.) ÉKM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban   tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 3690. old.

 2023. Május

 MK. 79. szám 2023.05.31. Sze.

 207/2023. (V. 31.) Korm. rendelete Az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 3549. old.

 

 MK. 78. szám 2023.05.25. Cs.
13/2023. (V. 25.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról 3461. old.

 MK. 72. szám 2023.05.15. H.
 1192/2023. (V. 15.) Korm. határozat A 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv   használatáról 3143. old.

 

 MK. 68. szám 2023.05.09. K.

7/2023. (V. 9.) EM rendelet A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról 2635. old.

 2023. Április

 HÉ 22. szám 2023.04.28. P.

6/2023. (IV. 28.) ÉKM utasítás A felügyeleti igazolványról 2326. old.

1. § (1) Felügyeleti és hatósági jogkör gyakorlását igazoló okmányt (a továbbiakban: igazolvány) kell kiállítani az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Közlekedésért Felelős Államtitkárságának kormánytisztviselője részére.

 (2) Az igazolvány tulajdonosa jogosult a minisztérium felügyeleti, illetve hatósági jogkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében – jogszabályban meghatározott – ellenőrzést folytatni és intézkedést tenni.


MK. 60. szám 2023.04.24. H.

141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő, közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2389. old.

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

7. A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

 

 Értelmező kiegészítés:

 

 Megjelent a 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (Képzés ált. szabályozása) módosítása, ami 2023. április 27-től hatályos. bekerült a szövegezésbe, hogy a Közlekedési Szakértői Testület szakmailag véleményezi a korábban meghatározott dolgokat, továbbá kibővült a szakmai feladatköre.

A tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés vizsga nélküli megszerzésére irányuló szaktanfolyam képzési program, és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott szimulátorok meghatározására.

Emellett beépítésre került a jogszabályba, hogy az oktató, iskolavezető és vizsgabiztos számára kétévente írják elő a továbbképzésen való részvételt és sikeres vizsga teljesítését a tevékenység folytatásához.

 MK. 60. szám 2023.04.24. H.

141/2023. (IV. 24.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő, közlekedésitárgyú kormányrendeletek módosításáról 2389. old.
3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása
3. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői eljárása során a Testület szakmailag véleményezi és javaslatot tesz
a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az alkalmazható e-learning keretrendszerek és digitális tananyagok,
b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével kapcsolatban az egyes képzésekhez használható tansegédletek,
c) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatban a vizsgafeladatok, vizsgakérdések, kérdésbankok,
d) a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás bizonylatolására alkalmazható elektronikus eszközök,
e) a tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői továbbképzési képesítés vizsga nélküli megszerzésére irányuló szaktanfolyam képzési program,
f) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott szimulátorok meghatározására.
(2a) A Testület a lefolytatott szakértői eljárás eredményét, a (2) bekezdés szerinti e-learning keretrendszerek és digitális tananyagok, tansegédletek, vizsgafeladatok, vizsgakérdések, kérdésbankok, elektronikus eszközök, képzési program, valamint szimulátorok alkalmazhatóságára vonatkozó javaslatát tartalmazó szakértői véleményt a közlekedési hatósággal írásban közli.”
Az R1.
a) 4. § (2) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg,
(2) A szakoktató és az iskolavezető a tevékenységét abban az esetben folytathatja, ha  kétévente továbbképzésen vesz részt és sikeres vizsgát tesz.
b) 5. § (1) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szöveg,
(1) A járművezetői vizsgabiztos a tevékenységét abban az esetben folytathatja, ha kétévente továbbképzésen vesz részt és sikeres vizsgát tesz.
c) 6/B. § (3) bekezdés d) pontjában a „hatósághoz” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,
(3) A Testület a (2) bekezdésben meghatározott szakértői eljárásán kívül javaslatot tesz:
d) a közlekedési hatóság által hozzá intézett szakmai kérdések megoldására.

d) 6/B. § (8) bekezdésében a „hatóság elnökéhez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg,

(8) A Testület elnöke a felkérésről a miniszterhez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat, mely a tagsági jogviszonyát nem érinti. A miniszter által felkért tag a miniszterhez, a további tagok a közlekedési hatósághoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhatnak tagságukról.
e) 6/B. § (9) bekezdésében a „hatóság elnöke” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg lép.
9) A Testület ügyrendjét maga határozza meg, amelyet a közlekedési hatóság hagy jóvá. Az ügyrendet a közlekedési hatóság hivatalos honlapján közzé kell tenni.
 
Hatályos: 12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (szerk.: Megjelent: 2023.04.24. H.; azaz 2023.04.27. Cs.-től.)
-
 HÉ. 18. szám 2023.04.06. Cs.

 4/2023. (IV. 6.) ÉKM utasítás Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról 1981. old.

 

 MK. 49. szám 2023.04.06. Cs.

 6/2023. (IV. 5.) ÉKM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 1970. old.

 2023. Március

 MK. 46. szám 2023.03.30. Cs.

109/2023. (III. 30.) Korm. rendelet A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 1693. old.

 MK. 45. szám 2023.03.29. Sze.

96/2023. (III. 29.) Korm. rendelet A hazai közúti fuvarozói vállalkozások versenyképességének javítását célzó egyes kormányrendeletek módosításáról 1657. old.

1. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása 1657. old.

2. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 1657. old.


 MK. 42. szám 2023.03.23. Cs.

91/2023. (III. 23.) Korm. rendelet Közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1388. old.

1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

 

 MK. 35. szám 2023.03.10. P.

76/2023. (III. 10.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 1089. old.

 2023 - Február

 MK. 28. szám 2023.02.23. Cs.

51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 800. old.

 
 MK. 25. szám 2023.02.20. H.

2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról 754. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 755. old.

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 756. old.

7. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 9.  § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg lép.

10. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása 756. old.

13. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosítása 757. old.

 2023  - Január

 MK. 9. szám 2023.01.19. Cs.

1/2023. (I. 19.) ÉKM rendelet A járműkategóriák megnevezésének változásával, a járműbe szerelt e-segélyhívó időszakos megvizsgálásával, valamint a járművek, járműalkatrészek típusjóváhagyásával összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 353. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 353. old.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 354. old.

3. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása 354. old.

 MK. 5. szám 2023.01.12. Cs.

1/2023. (I. 12.) KE határozat Minisztériumi megnevezések egyes államtitkári és közigazgatási államtitkári kinevezéseket érintő módosulásának megállapításáról 172. old.

2. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. § d) pontjára és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 199. §-ára – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy Csepreghy Nándor, Lánszki Regő Balázs és Nagy Sándor Bálint 2022. december 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára.

3. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 229. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény 1. § d) pontjára és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 199. §-ára – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Juhász Tünde 2022. december 1. napjától az Építési és Közlekedési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

 MK. 1. szám 2023.01.02. H.

 Az Alaptörvény és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege 2. old.

 
 December

 MK. 223. szám 2022.12.30. P.

 631/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes felnőttképzéssel és szakképzéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 11660. old.

 HÉ. 74. szám 2022.12.28. Sze.

 2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás Az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6189. old.

 MK. 213. szám 2022.12.23. P.

 120/2022. (XII. 23.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról 10146. old.

 

 MK. 214. szám 2022.12.23. P.

 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 10150. old.

 

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról 10151. old.

 

577/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú jogszabályok eltérő alkalmazásáról 10160. old.

3. Kormányrendelettől eltérő rendelkezések

4. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti rendelkezést 2023. július 31. napjáig kell alkalmazni.

6. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet 1.  §-át 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig nem kell alkalmazni.

 

4. Miniszteri rendelettől eltérő rendelkezések

7. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet [a továbbiakban: 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet] 5. számú melléklet 1.0.5. alpontja szerinti, az 1.2–1.19. alpontban meghatározott létesítményekre és berendezésekre vonatkozó adott követelményt 2023. május 20-ig nem kell alkalmazni, amennyiben teljesül az 1.0.5.1–1.0.5.20. alpontban meghatározott minimum feltétel.

(2) Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletét az 1. mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

9. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet [a továbbiakban: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet] 2022. december 18. napján hatályos rendelkezései alkalmazandók a (2) és (3) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. §-át a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a tanulóval a  képzésre irányuló szerződéses jogviszony létrehozására, a  szerződés megkötésére, továbbá az  ehhez kapcsolódó, a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 2.  § (1) bekezdés 8. pontja szerinti képzési költség (a továbbiakban: képzési költség), valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult, amely köteles erről a tanuló részére tájékoztatást adni;

b) a képző szerv a tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről írásban tájékoztatja, amely kiterjed a képzési költségre, valamint arra, hogy a képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz;

c) a képző szerv a képzési tevékenységébe szakoktatót a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vonhat be; a szakoktató képzési közreműködéséért kizárólag a  képzést végző képző szervtől jogosult díjazásra.

(3) A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39/A. §-a nem alkalmazandó.

 

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 6. § és a 10. § 2023. január 1-jén lép hatályba.


 

 MK. 212. szám 2022.12.22. Cs.

 113/2022. (XII. 22.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről 9848. old.

 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az építési és közlekedési miniszter javaslatára Nyul Zoltánt –2022. december 20-ai hatállyal –az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárává kinevezem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 
 MK. 209. szám 2022.12.19. H.

 2022. évi LIX. törvény Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról 9007. old.

 4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása 9008. old.

 8. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása 9018. old.

 

2022. évi LX. törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról 9036. old.

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 9042. old.

 MK. 200. szám 2022.12.06. K.

 494/2022. (XII. 6.) Korm. rendelet Az uniós szankciók életbelépése okán az üzemanyagárral kapcsolatos egyes rendelkezésekről 8321. old.

1. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazása

2. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

 MK. 198. szám 2022.12.02. P.

 98/2022. (XII. 2.) ME határozat Helyettes államtitkárok kinevezéséről 8316. old.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az építési és közlekedési miniszter javaslatára
dr. Bói Lorándot, Gombos Márkot, dr. Kerékgyártó Jánost, Kikina Artúrt, Kondrik Kornél Pétert, dr. Módos Istvánt és Pántya Józsefet az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárává – 2022. december 1-jei hatállyal – kinevezem. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 November

 MK. 197. szám 2022.11.30. Sze.

 336/2022. (XI. 30.) KE határozat Miniszter feladatköri megnevezése módosulásának megállapításáról 8125. old.
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és 16. cikk (7) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II.   törvény 3. §-ának a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII.   törvény általi módosítására, a miniszterelnök javaslatára megállapítom, hogy Lázár Jánosnak a miniszterek kinevezéséről szóló 186/2022. (V. 24.) KE határozat   szerinti építési és beruházási miniszteri feladatköri megnevezése 2022. december 1-jei hatállyal építési és közlekedési miniszteri feladatköri megnevezésre módosul.

Budapest, 2022. november 29. Novák Katalin s. k., köztársasági elnök. Ellenjegyzem: Budapest, 2022. november 29. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök  KEH ügyszám: KEH/7599-2/2022.

 

 338/2022. (XI. 30.) KE határozat Államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról, államtitkár felmentéséről és államtitkárok kinevezéséről 826. old.

 3. Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –   2022. december 1-jei hatállyal Ágh Pétert az Építési és Közlekedési Minisztérium, dr. Czomba Sándort a Miniszterelnöki Kabinetiroda és dr. Hankó Balázs Zoltánt a Kulturális és Innovációs Minisztériumállamtitkárává kinevezem.

 MK. 192. szám 2022.11.23. Sze.

 2022. évi XLIII. törvény A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 7773. old. (A törvényt az Országgyűlés a   2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.)

 3. A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosítása 7773. old.

 2022.12.01-től Építési és Közlekedési Minisztérium létrehozásáról döntött az Országgyűlés.

 MK. 186. szám 2022.11.14. H.

 

 2022. évi XL. törvény Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény   módosításáról 7578. old.

 

 2/2022. (XI. 14.) ME rendelet A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről 7590. old.

 MK. 181. szám 2022.11.07. H.

 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet Az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet   népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról 7482. old.

 

 MK. 177. szám 2022.11.02. Sze.

 Az Alaptörvény és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege 7256. old.

 

 HÉ. 64. szám 2022.11.04. P.

 III. Közlemények

 A Technológiai és Ipari Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály közleménye (ADR) 5107. old.

 A Technológiai és Ipari Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály közleménye (RID) 5107. old.

 A Technológiai és Ipari Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasúti Szabályozási Főosztály közleménye (ADN) 5108. old.

 Október

MK. 175. szám 2022.10.28. P.

 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról 7190. old.

 

 431/2022. (X. 28.) Korm. rendelet A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 7217. old.

 

 1517/2022. (X. 28.) Korm. határozat Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladataihoz kapcsolódó kormányhatározatok   felülvizsgálatáról 7244. old.

 MK. 169. szám 2022.10.20. Cs.

 397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról 6918. old.

 1507/2022. (X. 20.) Korm. határozat A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításához kapcsolódó   feladatokról 6937. old.

 MK. 168. szám 2022.10.19. Sze.

 394/2022. (X. 19.) Korm. rendelet Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 6840. old.

 1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással   összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 6840. old.

 2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 6840. old.

 3. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása 6840. old.
 

 Szeptember

 MK. 152. sám 2022.09.19. H.

 361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI.   18.) Korm. rendelet módosításáról 6208. old.

 MK.148. szám 2022.09.13. K.

 18/2022. (IX. 13.) TIM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 6121. old.

 Augusztus 

 MK.136. szám 2022.08.16. K.

 13/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról 5822. old.

 A rendszámtáblák díjairól. – szerk.

 

 14/2022. (VIII. 16.) TIM rendelet A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról 8523. old.

 MK. 131. szám 2022.08.04. Cs.

 11/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet módosításáról 5612. old.

 MK. 130. szám 2022.08.01. H.

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 5514. old.

2. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosítása 5516. old.

3. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 5518. old.

7. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 5519. old.

8. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 5520. old

9. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosítása 5520. old.

10. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása 5520. old.

11. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 5521. old.

11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet

21. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet módosítása 5535. old.

22. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosítása 5535. old.

 
  
Július

 MK. 129. szám 2022.07.30. Szo.

 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 5496. old.

 MK. 124. szám 2022.07.25. H.

 Az Alaptörvény és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezetű szövege 4866. old.

 

 MK. 125. szám 2022.07.25. H.

 2022. évi XXII. törvény A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő   módosításáról 4971. old.

 14. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 4982. old.

 65. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 4992. old.

 69. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása 4992. old.

 97. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása 4997. old.

 130. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 5005. old.

 134. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 5006. old.

 166. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 5013. old.

 MK. 123. szám 2022.07.22. P.

 Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása (2022. július 19.) 4664. old.

 
 MK. 121. szám 2022.07.21. Cs.

 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet Egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 4608. old.

 

 MK. 122. szám 2022.07.21. Cs.

 1357/2022. (VII. 21.) Korm. határozat Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról   4650. old.

 

 1366/2022. (VII. 21.) Korm. határozat A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat   módosításáról 4661. old.

 MK. 118. szám 2022.07.18. H.

 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról   4550. old.
 
 MK. 115. szám 2022.07.13. Sze.

 251/2022. (VII. 13.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm.   rendelet, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 4368. old.

 Június

 MK. 104. szám 2022.06.24. P.

 A technológiai és ipari miniszter 1/2022. (VI. 24.) TIM rendelete A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek   közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról 4031. old.

 MK. 100. szám 2022.06.17. P.

2022. évi VII. törvény Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról 3938. old.

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 3941. old.

27. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 3946. old.

32. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény módosítása 3950. old.

 

MK. 99. szám 2022.06.17. P.

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 3924. old.

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában a „2022. július 1.” szövegrészek helyébe a „2022. október 1.” szöveg,

b) 1. § b) pontjában a „2022. július 1.” szövegrész helyébe a „2022. október 1.” szöveg lép.

A Kormány 2022.október 1-ig meghosszabbította a hatósági üzemanyagár alkalmazására vonatkozó szabályozást. (szerk.)

 

214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról 3925. old.

A Kormány 2022.október 1-ig meghosszabbította a hatósági ár alkalmazására vonatkozó szabályozást az élelmiszerek tekintetében is. (szerk.)

 

215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 3925. old.

A Kormány 2022.december 31-ig meghosszabbította a jelzálog-hitel alkalmazására vonatkozó szabályozást is. (szerk.)

 

MK. 96. szám 2022.06.11. Szo.

47/2022. (VI. 11.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról 3891. old.
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20.  § (5) bekezdésében, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki határozatokat – 2022. május 25-ei hatállyal – akként módosítom, hogy a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 70/2018. (VI. 18.) ME határozatban

dr. Botos Barbara, Érsek István, dr. Halász Zsolt és Tóth Péter tekintetében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” megnevezés helyetta „Technológiai és Ipari Minisztérium” megnevezést kell érteni.

 48/2022. (VI. 11.) ME határozata Helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről 3892. old.
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése alapján – a technológiai és ipari miniszter javaslatára –

dr. Botos Barbarát,

László Tibor Zoltánt,

Nagy Balázst,

Tóth Pétert és

dr. Zöld-Nagy Viktóriát,

a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárait e tisztségükből 2022. június 11-ei hatállyal felmentem, egyidejűleg

dr. Balogh Szilviát,

dr. Bátyi Emesét,

Deli Daniellát,

Gulyás Tibort,

dr. Kállai Évát és

dr. Keszthelyi Nikolettát

a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkárává

2022. június 12-ei hatállyal kinevezem.

 

49/2022. (VI. 11.) ME határozat Kormánymegbízottak kinevezéséről 3893. old.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –

dr. Alakszai Zoltánt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,

dr. Berkó Attilát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,

dr. Horváth Kálmánt a Tolna Megyei Kormányhivatalt,

dr. Horváth Zoltánt a Baranya Megyei Kormányhivatalt,

Ignácz Balázst a Heves Megyei Kormányhivatalt,

dr. Kancz Csabát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,

Kovács Ernőt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,

dr. Neszményi Zsoltot a Somogy Megyei Kormányhivatalt,

Rácz Róbertet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,

Román Istvánt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,

dr. Sára Botond Attilát a Budapest Főváros Kormányhivatalát,

dr. Sifter Rózsát a Zala Megyei Kormányhivatalt,

dr. Simon Lászlót a Fejér Megyei Kormányhivatalt,

dr. Szabó Sándort a Nógrád Megyei Kormányhivatalt,

Széles Sándort a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,

dr. Takács Árpádot a Békés Megyei Kormányhivatalt,

Takács Szabolcsot a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,

dr. Tarnai Richárdot a Pest Megyei Kormányhivatalt,

Vámos Zoltánt a Vas Megyei Kormányhivatalt

vezető kormánymegbízottá – 2022. június 12-ei hatállyal – kinevezem.

 Május 

 MK. 89. szám 2022.05.27. P.
 Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) 3662. old.

 

 MK. 90. szám 2022.05.27. P.

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő

 

egyes szabályozási kérdésekről 3701. old.

13. A veszélyhelyzet ideje alatt az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedések 3707. old.

13. § (1) Az a személy, aki

b) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt tölti be, az R1., illetve az R2. szerinti állami támogatásra jogosult a (2), illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben.

(3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2021. június 30-ig terjedő időszakra esik.


 MK. 88. szám 2022.05.26. Cs.

2022. évi V. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről 3591. old.

38. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása 3617. old.

42. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása 3622. old.

43. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása 3625. old.

110. § (1) A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,

a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy

b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – az (1a) bekezdés és a 13. § (1) bekezdése szerinti okmányok kivételével – 2022. június 30-ig érvényes.”

(2) A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30-ig érvényes.”

 

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról 3629. old.

 

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról 3630. old.

 MK. 87. szám 2022.05.25. Sze.

187/2022. (V. 25.) KE határozat Államtitkárok kinevezéséről 3575. old.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –

dr. Koncz Zsófiát,

dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztiánt,

dr. Raisz Anikót,

Steiner Attilát és

Vitézy Dávidot

a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkárává

2022. május 25-ei hatállyal kinevezem.

Budapest, 2022. május 24.

 Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. május 24.

 Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02837-2/2022.

 

MK. 84. szám 2022.05.24. K.

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása (2022. május 24.) 3388. old.

 

MK. 85. szám 2022.05.24. K.

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről 3393. old.

 

MK. 86. szám 2022.05.24. K.

2022. évi IV. törvény Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról 3396. old.

38. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása 3417. old.

79. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény módosítása 3428. old.

 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 3456. old.

15. A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatásköre 3500. old.

160. § A technológiai és ipari miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter; (TIM: szerk.)) a Kormány

1. iparügyekért,

2. bányászati ügyekért,

3. belgazdaságért,

4. energiapolitikáért,

5. környezetvédelemért,

6. körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,

7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

8. hulladékgazdálkodásért,

9. hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

10. a  körforgásos gazdasághoz és a  hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a  fenntartható fejlődési feladatok

összehangolásáért,

11. közlekedésért,

12. víziközmű-szolgáltatásért,

13. nemzeti közműszolgáltatásokért,

14. foglalkoztatáspolitikáért,

15. felnőttképzésért,

16. társadalmi párbeszédért

felelős tagja.

MK. 83. szám 2022.05.23. H.

 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 3386. old.

 Magyarország minisztériumai a következők:

 a) Agrárminisztérium,

 b) Belügyminisztérium,

 c) Építési és Beruházási Minisztérium,

 d) Honvédelmi Minisztérium,

 e) Igazságügyi Minisztérium,

 f) Kulturális és Innovációs Minisztérium,

 g) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

 h) Miniszterelnöki Kabinetiroda,

 i) Miniszterelnökség,

 j) Pénzügyminisztérium, és
 k) Technológiai és Ipari Minisztérium.

 Április

 MK. 71. szám 2022.04.28. Cs.

 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet Az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 2864. old.

 A hatósági üzemanyagárra vonatkozó átmeneti szabályokat 2022.július 1-ig meghosszabbították. (szerk.)

 

 1241/2022. (IV. 28.) Korm. határozat A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat   módosításáról 2986. old.

 MK. 68. szám 2022.04.19. K.

 1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozat A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi   sáv  használatáról 2638. old.

  

 HÉ. 17. szám 2022.04.07. Cs.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati felhívása a 2022. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére 1307. old.

 

 Március

 HÉ. 15. szám 2022.03.25. P.

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 1137. old.

 Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter 2022. március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából A Közlekedésért Érdemérmet adományozott: Benedek Szabolcsnak, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Sárosi Györgynek, a Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető igazgatójának,

 MK. 56. szám 2022.03.23. Sze.

 1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat   módosításáról 1942. old.

 MK. 51. szám 2022.03.16. Sze.

 9/2022. (III. 16.) ITM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM   rendelet módosításáról 1754. old.

 

 MK. 47. szám 2022.03.10. Cs.

 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról 1669. old.

 

 99/2022. (III. 10.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 1676. old.

 

 1138/2022. (III. 10.) Korm. határozat A 2022. évi Felnőtt Birkózó Európa-bajnokság és Grappling Európa-bajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról   1689. old.

 

 MK. 42. szám 2022.03.05. Szo.

 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról 1587. old.

 

 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról 1591. old.

 MK. 41. szám 2022.03.04. P.

 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről 1553. old.

 Február

 MK. 37. szám 2022.02.28. H.

66/2022. (II. 28.) Korm. rendelet A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1443. old.

1. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása 1443. old.

2. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 1447. old.

 MK. 36. szám 2022.02.28. H.

57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről 1422. old.

 

 MK. 29. szám 2022.02.17. Cs.

6/2022. (II. 17.) ITM rendelet A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról 1287. old.


 MK. 25. szám 2022.02.13. V.

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 1158. old.

A hatósági üzemanyagárra vonatkozó átmeneti szabályokat 2022.május 15-ig meghosszabbították. (szerk.)

 MK. 24. szám 2022.02.11. P.

38/2022. (II. 11.) Korm. rendelet Egyes lejárt okmányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbításáról 1140. old.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdésétől eltérően valamennyi, 2020. március 11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.

 

 MK. 22. szám 2022.02.08. K.

 35/2022. (II. 8.) Korm. rendelet A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet   hatálybalépéséről 1090. old.

 Január

 

MK. 5. szám 2022.01.14. P.
 12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról 348. old.

 December

 MK. 246. szám 2021.12.30. Cs.

67/2021. (XII. 30.) ITM rendelete Egyes megújuló energia tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 12885. old.

2. A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosítása 12887. old.

 

68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól 12888. old.

 

71/2021. (XII. 30.) ITM rendelete egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - 13005. oldal 

 13. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosítása 13008. old.

 MK. 245. szám 2021.12.29. Sze.

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet A pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről 12708. old.

 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról 12753. old.

 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről 12759. old.

 MK. 242. szám 2021.12.27. H.

789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelete A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 12139. old.

5. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 12143. old.

6. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 12143. old.

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása 12150. old.

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 12151. old.

13. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 12153. old.

16. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása 12156. old.

20. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 12157. old.

21. Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása 12158. old.

24. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 12159. old.

1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozata Az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról 12393. old.

 

  Megjegyzés: 2022-re nézve lehet valami sejtésünk a járművezető-képző szakma változásait illetően, pl. hogy: A 284/2018. Korm. r. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett" - ennél többet nem tudhatunk...  (főszerk)

 

 MK. 239. szám 2021.12.23. Cs.

774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről 11917. old.

6. § A Kkt. 18.  § (1) bekezdése szerinti, a járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését ellátó állami tulajdoni gazdasági társaság a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

 MK. 237. szám 2021.12.22. Sze.
60/2021. (XII. 22.) ITM rendelet A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról 11718. old.
61/2021. (XII. 22.) ITM rendelet Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról 11718. old.
62/2021. (XII. 22.) ITM rendelet A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról 11774. old.

 MK. 232. szám 2021.12.20. H.

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról 10915. old.

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 10919. old.

15. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása 10933. old.


1919/2021. (XII. 20.) Korm. határozat  A 2022. évi Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakasza magyarországi megrendezésének kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint a sporteseményen részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról 11103. old.

MK. 231. szám 2021.12.17. P.

2021. évi CXXX. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről 10568. old.

12. Lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása 10570. old.

15. A hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályai 10572. old.

28. Hatósági üzemanyagárra vonatkozó átmeneti szabályok 10582. old.

 

2021. évi CXXXVI. törvény Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról 10696. old.

10. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása 10714. old.

16. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 10722. old. (Járművezetők kiküldetése/ szerk.)

117. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 51–56. alponttal egészül ki: 10728. old.

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

54. a  járművezetői vizsgabiztosok, a  műszaki vizsgabiztosok, a  szakoktatók és az  iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését ellátó állami tulajdonú gazdasági társaságot,[rendeletben állapítsa meg.]

118. § (2) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a következő q) és r) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

r) a közlekedésrendészetért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter, hogy a feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységhez kapcsolódó, továbbá a járműre szerelt, önjáró, vagy vontatott, valamint emelő-, rakodó gépek, az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű – telepített – gépsorok részét képező gépeket működtető gépkezelők képzésére és vizsgáztatására vonatkozó szabályokat” (rendeletben állapítsa meg.)

(3) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének, valamint az utazó munkavállalók, a kabotázstevékenység és a közúti szállítás kiküldetési előírásai megtartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

120. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a) 18.  § (1) bekezdésében a „KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Kormány rendeletében kijelölt állami tulajdonú gazdasági társaság” szöveg,lép.

18. § (1)  A közúti járművezetők képzése állami alap- és középfokú oktatási intézményekben, vagy - a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben - köztestületnél vagy tanfolyamon, a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése szaktanfolyamon történik. A tanfolyami és a szaktanfolyami elméleti képzés és továbbképzés - a közlekedési hatóság engedélye alapján - zárt rendszerű elektronikus képzési (e-learning) formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett is végezhető. A járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi vagy - a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben - köztestületnél történik.

18. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 10732. old.

22. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 10744. old.

23. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló

2013. évi LXVII. törvény módosítása 10747. old.

 HÉ. 61. szám 2021.12.16. Cs.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2021/2022. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére 5442. old.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a 2021/2022. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 5444. old.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a készségfejlesztő iskolai tanulók számára a 2021/2022. tanévi Országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre 5445. old.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 5445. old.

 MK. 227. szám 2021.12.13. H.
698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 10345. old.

 November

 MK. 217. szám 2021.11.30. K.

649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról 9828. old.

4. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 4/A. §-a. (személyszállítási szolgáltatás piacfelügyeleti díjhoz kötődően: szerk.)

 

659/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 9848. old.

A (326/2011. Korm. r.) 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli olyan jármű is vezethető, amely az Országos Mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző mentőjárműve.(2021. dec. 1-től a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. ilyen szállító járműve is vezethető: szerk.)

 MK. 214. szám 2021.11.25. Cs.

641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 9746. old.

 

1820/2021. (XI. 25.) Korm. határozat A komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről 9764. old.


 MK. 209. szám 2021.11.18. Cs.

633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 9660. old.

 MK. 207. szám 2021.11.17. Sze.
 78/2021. (XI. 16.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről 9419. old.
 dr. Alföldy-Boruss Márk Dezsőt – 2021. november 15-ei hatállyal – az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává nevezték ki

 MK. 205. szám 2021.11.13. Szo.
 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet Az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról 9338. old.

 MK. 204. szám 2021.11.11. Cs.
 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 9324. old.
 1. § (1) E rendelet hatálybalépésétől számított három hónapig az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Mellékletének I. pont A) alpontjában foglalt táblázatban meghatározott termékek mellett hatósági áras termék
 a) az  MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét,
 b) az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj, amelyeknek – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára 480 forint literenként.

(2) Az (1) bekezdés szerinti termékek értékesítése során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.
 2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 15-én lép hatályba.
(2) A 3. § 2021. november 29-én lép hatályba.
 3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor     hatályát veszti.

 MK. 200. szám 2021.11.05. P.

 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 9127. old.

 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 9133. old.

 Október
 MK. 197. szám 2021.10.28. Cs.

598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet A munkahelyek koronavírus elleni védelméről 8885. old.

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről 8887. old

(TÁJÉKOZTATÓ Melléklet a Főoldalon)

 MK. 192. szám 2021.10.19. K.
44/2021. (X. 19.) EMMI rendelet A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 8680. old.

 

 HÉ. 49. szám 2021.10.08. P.

23/2021. (X. 8.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról 4498. old.

 Szeptember

 MK. 169. szám 2021.09.14. K.

47/2021. (IX. 14.) ITM rendelet Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról 8001. old.

 

 MK. 166. szám 2021.09.08. Sze.

524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet A muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7792. old.

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

 

42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról 7815. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

A 6. melléklet II. pont 1. alpontja az 1. melléklet szerint módosul.

II. AZ OKTATÓJÁRMŰVEK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

1. Az oktatójárművek minősítő vizsgálata

„A közúti járművezető-képzésben a vezetési gyakorlat tantárgy oktatására használt „B”, „C”, „D”, „T” kategóriás, a „B1”, „C1”, „D1” kategóriás, valamint a „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E”, „DE” kombinált kategóriás oktatójármű járművekhez tartozó oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálatot a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatra kell bemutatni. Az oktatójármű-igazolás kiadásához szükséges minősítő vizsgálat az időszakos vizsgálat során a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgáló állomáson is elvégezhető.

  A kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (2021.10.09. szerk.)


Augusztus 

 HÉ. 39. szám 2021.08.09. H.
 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye Az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M338 és a RID 4/2021 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről 3834. old.

 Július

 MK. 145. szám 2021.07.30. P.

38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról 6760. old.

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt

Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása

 

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 6761. old.

 

1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról 6786. old.

 

42/2021. (VII. 30.) ME határozat Helyettes államtitkár felmentéséről 6794. old.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Szalóki Flóriánt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – 2021. július 31-ei hatállyal – felmentem.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

MK. 144. szám 2021.07.29. Cs.

35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról 6701. old.

 

 36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról 6703. old.

 HÉ. 35. szám 2021.07.15. Cs.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2021. július 10-én, Vasutasnap alkalmából

A Közlekedésért Érdemérmet adományozott

Mikulás Róbertnek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály főosztályvezetőjének.

 MK. 128. szám 2021.07.06. K.

1442/2021. (VII. 6.) Korm. határozat A 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság járművei számára az autóbuszforgalmi sáv használatáról 5994. old.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2021. évi Kadet Birkózó-világbajnokság szervezését ellátó Magyar Birkózó Szövetség bevonásával a Világbajnokság ideje alatt az autóbuszforgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bf) alpontja alapján az autóbuszforgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja, 2021. július 18-31. közt.

 

 

 MK. 125. szám 2021.07.02. P.

5/2021. (VII. 2.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 5926. old.

„Megállapítom, hogy az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. július 2. napján bekövetkezett, ezáltal a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (1) bekezdése alapján az R. hatálybalépésének naptári napja 2021. július 3-a, azaz kétezerhuszonegy július harmadik napja.

 Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter”

 

MK. 126. szám 2021.07.02. P.

31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról 5940. old.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A vizsgaközponttól kapott engedély alapján a gyakorlati vizsga során a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár vizsgázó – a 12. § (6) bekezdésének megfelelően – tolmács közreműködését veheti igénybe.”

A Rendelet 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

A 13.  § (1) és (1a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A Rendelet 13. § (1) bekezdésében az „a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) és a  vizsgabiztos-jelölt” szövegrész helyébe az „a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek), a vizsgabiztos-jelölt és a tolmács” szöveg lép.

A gyakorlati (járműkezelési, rutin, forgalmi) vizsgán a tolmács is jelen lehet a vizsgajárműben. (Szerk.)

Hatályos: 2021.07.03-tól.

 Június

 MK. 124. szám 2021.06.30. Sze.

 

386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 5914. old.

 

387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 5916. old.

 MK. 123. szám 2021.06.30. Sze.

365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 5781. old.


1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása


3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. Az egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

9. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

 

370/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 5791. old.

 

373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 5792. old.

 

375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról 5806. old.

4. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 14-17. § 5812. old.

13. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

15. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

19. Záró rendelkezések

10. melléklet a 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelethez - 3. melléklet az 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez: C. A vezetői engedély kiállítására irányuló eljárások alapiratai

 

28/2021. (VI. 30.) ITM rendelet Az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet módosításáról 5862. old.

1. § Az egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról szóló 8/2021. (II. 12.) ITM rendelet a következő 5. §-sal egészül ki:

„5. § (1) E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időszaka tekintetében is alkalmazni kell, a (2)–(7) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében az 1. § (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint már sor került, kivéve, ha a meghosszabbított határidő 2021. március 8. napja és 2021. április 19. napja között járt le.

(3) Az (1) bekezdés szerinti veszélyhelyzet tekintetében a 2. § (1)–(4) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdése nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet, valamint az e rendelet szerint már sor került.

(4) A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval rendelkező és azt felmutató személyek a veszélyhelyzet időtartama alatt a vizsgaterem engedélyezett befogadóképességének megfelelő létszámban vehetnek részt a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáin. A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal nem rendelkezők esetén a vizsga a vonatkozó járványügyi szabályok szerinti létszámkorlát figyelembevételével tartható meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”


MK. 121. szám 2021.06.28. H.

 

2021. évi XCIX. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 5432. old.

31. A lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása 5460. old.

73. Az autóbuszos piacfelügyeleti díjra vonatkozó egyes átmeneti szabályok 5481. old.

113. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 5516. old.

130. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása 5532. old.

 

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet Az útügyi igazgatásról 5742. old.

1. A rendelet hatálya

2. Az országos közutak megjelölése

3. A közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás

4. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj

5. A közutak osztályba sorolása

6. Záró rendelkezések

 

 MK. 119. szám 2021.06.24. Cs.

2021. évi LXXXIII. törvény Egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról 4972. old.

1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

2. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

7. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

 MK. 110. szám 2021.06.11. P.

1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozat A Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges források biztosításáról 4724. old.


 MK. 109. szám 2021.06.10. Cs.

1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozat A Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról 4703. old.

 HÉ. 30. szám 2021.06.10. Cs.

ITM közlemény Az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M335 számú és az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M028 és M029 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépésükről 3061. old.

M335 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a túltöltés elleni védelemmel nem ellátott összeszerelt lítium akkumulátorok (UN 3090, 3091, 3480 és 3481) szállításával kapcsolatban

Multilaterális Megállapodás ADN/M028 az ADN 1.5.1 szakasza alapján az ADN szakosító ismeretek elsajátításáról szóló, az ADN 8.2.2.8 bekezdése szerinti bizonyítvánnyal kapcsolatban

Multilaterális Megállapodás ADN/M029 az ADN 1.5.1 szakasza alapján a biztonsági tanácsadóknak az ADN 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban


 MK. 108. szám 2021.06. 10. Cs.

329/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet Egyes autóversenyek megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról 4666. old.


 MK. 107. szám 2021.06.09. Sze.

318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet  A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről 4646. old.

1. Adóigazgatási szabályok

2. § (1) Az Art. 198. és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

3. § (1) Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a  nem természetes személy adózónak és az  adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a  2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. (2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 2. § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó részére a 2. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. (3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

3. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok

 

 


323/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról 4651. old.

Személyszállítási szolgáltatás piacfelügyeleti díja


MK. 104. szám 2021.06.07. H.

310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról 4469. old.

1. § (1) A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosult az a személy, aki

a) az 1. melléklet szerinti főtevékenységet folytat,

b) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] alapján nem minősül kifizetőnek,

c) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti bértámogatás igénybevételére nem jogosult, és

d) vállalja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem szünetelteti.

(2) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatásként kell folyósítani.

3. § (2) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatban keletkezett minden iratot a támogatási döntés meghozatalát követő tíz évig kell megőrizni.

4. § (2) Az 1. § szerint támogatott az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának teljes összegét bevételként tartja nyilván.

 

A kormány segít azoknak a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak is, akik alkalmazott híján nem voltak jogosultak az ágazati bértámogatásra. A garantált bérminimummal megegyező összeget, 219 ezer forintot kaphatnak a veszélyhelyzeti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenységet folytató önfoglalkoztatók. Például fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyítheti meg az újraindulást. A 310/2021. (VI. 7.) számú kormányrendelet rögzíti a szabályokat. (MK. 104. szám, 2021.06.07. H.)

 
MK. 100. szám 2021.06.01. K.

303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 4270. old.
A következő nyáron (2022.07.01-től) bevezetésre kerülő új típusú rendszámtáblákról. 

 Május

 MK. 98. szám 2021.05.28. P.

2021. évi LIX. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 4146. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 4146. old.

4. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 4153. old.

8. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 4159. old.

10. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása 4159. old.

 

 MK. 97. szám 2021.05.27. Cs.

2021. évi L. törvény Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról 3967. old.

8. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 3974. old.

12. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása 3976. old

24. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 3984. old.

34. Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény módosítása 3986. old.


 

 MK. 95. szám 2021.05.22. Szo.

4/2021. (V. 22.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 3828. old.

Megállapítom, hogy az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. május 22. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (1) bekezdése alapján az  R. hatálybalépésének naptári napja 2021. május 23-a, azaz kétezerhuszonegy május huszonharmadik napja. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

Röviden összefoglalva a 264/2021. (V.21.) Korm. rendelet lazításait:

A kijárási tilalom megszűnik;

Az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási időpontja megszűnik;

Eltörlésre kerül a kötelező közterületi maszkviselési kötelezettség;

Szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár egyéni, akár pedig csapatsportról;

Magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő részvételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül tartható;

Szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendezvényen részt vevők elkülönítéséről;

Egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

Egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

A zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható;

A 16–18 éves korosztály koronavírus ellen védett személy felügyelete nélkül járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

MK. 89. szám 2021.05.14. P.

1268/2021. (V. 14.) Korm. határozat Az előrehozott 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság, valamint az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról 3485. old.

1. A Kormány felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy az  előrehozott 2022. évi Judo Világbajnokság (a  továbbiakban:

Világbajnokság) szervezését – a Magyar Judo Szövetség szakmai közreműködésével – teljeskörűen ellátó

Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával a Világbajnokság ideje alatt az autóbusz-forgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 36. § (8) bekezdés b) pont bf) alpontja alapján az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja,

b) a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség útján, az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti eseményeinek ideje alatt az autóbusz-forgalmi sávon a KRESZ 36. § (8) bekezdés b) pont bf) alpontja alapján az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre a 2. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja.


MK. 88. szám 2021.05.13. Cs.

246/2021. (V. 13.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról 3421. old.

1. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 3421. old.

A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:

[A (3) bekezdéstől eltérően a származás-ellenőrzés elvégzését követően a forgalmi engedély hiányában is forgalomba helyezhető a jármű az alábbi esetekben: ha a más EGT-államból behozott használt jármű forgalomba helyezése során]

„ac) nem áll rendelkezésre a harmonizált forgalmi engedély I. része, de az ügyfél csatolja a származási ország hatósága által kiadott igazolást a jármű külföldi forgalmi engedélyben szereplő adatairól, vagy a forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolati példányát, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,”

A 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányokat vagy az azok adattartalmát igazoló okiratot, valamint a külföldi hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletkezett alapirattal a Nyilvántartónak megküldi, amely a 42. § (12) bekezdése szerint jár el.”

Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. (2021.06.13. – szerk.)

A jogszabályban a „környezetkímélő gépkocsira” szövegrész helyébe a „környezetkímélő gépjárműre” szöveg lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2021.08.11. – szerk.)

 22/2021. (V. 13.) ITM rendelet A közúti környezetkímélő gépkocsikra vonatkozó szabályozással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 3425. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 3425. old.

 A környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatos hatósági vizsgálat

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 3426. old.

 A rendelet 2. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) E rendelet alkalmazásában környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, és a motorkerékpár meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik.

(6b) E rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépjármű: a környezetkímélő gépkocsi és a környezetkímélő motorkerékpár.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. (2021.08.11. – szerk.)

1. melléklet a 22/2021. (V. 13.) ITM rendelethez

A 6/1990. (IV.12.) KöHÉM r. 5. számú melléklet II. része a következő 13. megjegyzéssel egészül ki:

„(13) A tisztán elektromos meghajtású motorkerékpárt az ügyfél kérelmére környezetkímélő motorkerékpárnak kell minősíteni, a nem környezetkímélő motorkerékpárok környezetvédelmi osztályba sorolását nem kell megállapítani.”

 

 

 

 

 

 

MK. 82. szám 2021.05.06. Cs.

233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 3240. old.

234/2021. (V. 6.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 3242. old.

 

 MK. 81. szám 2021.05.06. Cs.

 

2021. évi XXXI. törvény A közbiztonság erősítése érdekében egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról 3109. old.

12. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény módosítása 3120. old.

55. § Engedély nélküli vezetés

13. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 3121. old.

61. § Járművezetés az eltiltás hatálya alatt

 

2021. évi XXXVII. törvény A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról 3184. old.

 

 Április


  MK. 74. szám 2021.04.30. P.

3/2021. (IV. 30.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 2750. old.

„Megállapítom, hogy a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 30. napján bekövetkezett, ezáltal a … 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet … hatálybalépésének naptári napja 2021. május 1-je, … valamint a … 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet … hatálybalépésének naptári napja 2021. május 1-je, azaz kétezerhuszonegy május első napja.

Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter”


 MK. 73. szám 2021.04.29. Cs.

204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 2676. old.

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

 

Az igénybe vehető adófizetési kedvezményt és bértámogatást májusra is meghosszabbították, de csak az alkalmazásban dolgozó oktatóknak. 

 MK. 68. szám 2021.04.26. H.
 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 2634. old.

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai

A sportrendezvényeken való részvétel szabályai

A vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok

A szálláshelyek szabályai

Jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, sportlétesítmények szabályai

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

Játékkaszinók, játéktermek szabályai

3. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

A nyitvatartások este 11-ig, a kijárási tilalom éjféltől lesznek érvényben a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól.

 

MK. 67. szám 2021.04.23. P.

20/2021. (IV. 23.) ITM rendelet Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról 2568. old.

Az útdíjköteles utak köre változott, a rendelet 1. melléklete szerint.


MK. 66. szám 2021.04.23. P.

191/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet A kijárási tilalom kezdetének este 11 órára történő módosításáról 2554. old.

A kijárási tilalom este 11 órára módosult, a kapcsolódó szabályozása továbbra is hatályos (munka, sport, kutyasétáltatás), 2021.04.24-től.

 

2/2021. (IV. 23.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. §-a és 3–5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 2555. old.

„Megállapítom, hogy a  hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 23. napján bekövetkezett, ezáltal a … 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet … 1.  §-a és 3–5.  §-a hatálybalépésének naptári napja 2021.  április 24-e, … valamint a … 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet …hatálybalépésének naptári napja 2021. április 24-e, azaz kétezerhuszonegy április huszonnegyedik napja.” D. Pintér Sándor s.k., belügyminiszter

További részleges nyitási lehetőség.

MK. 63. szám 2021.04.15. Cs.

175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 2464. old.

1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9.30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzleten belül mindenki köteles maszkot viselni. A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a vendéglátó üzlet vendéggel érintkező munkatársa köteles maszkot viselni, a vendég viszont nem köteles.

3. A veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről szóló 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

2021. április 19-ig alkalmazható.

 

176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet Egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről 2466. old.

2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

 

177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről 2468. old.

3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai

4. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2.  § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés – ideértve az Fktv. 1.  § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a  képzésben részt vevő személyek és az  oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy (1) bekezdésben meghatározott módon történő részvételét.

(3) A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait, amelyek 2021. április 12–18. közötti napokra esnek, – az előzőleg a 2021. évre a központi írásbeli vizsgafeladatokra meghatározott időpontoktól eltérően – az eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14 nappal később is meg lehet tartani.

(4) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.

Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 7. alcíme. (7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések)

 

Röviden:

2021. április 19-től nincs korlátozás a felnőttképzésben.

A tantermi képzés helyett megkezdett digitális képzés befejezhető május 23-ig.

A tantermi képzés pedig április 19-től szervezhető, nincs csökkentett létszámkorlátozás megadva.

 

MK. 61. szám 2021.04.09. P.

15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 2345. old.

 

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 2346. old.

 

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 2346. old.

 

5. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása 2347. old.

 

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása 2348. old.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

„g) a meglévő vezetői engedélyét – figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat – (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja.”

A R. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

„g) a meglévő vezetői engedélyét – figyelembe véve a (6) bekezdésben foglaltakat – (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) a vizsgán bemutatja.”

A R. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása – automata sebességváltó bejegyzése)

 „(8) Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni azon kombinált kategóriára vonatkozó vizsgaigazoláson, amellyel kapcsolatos vonó járműre a vizsgázónak korlátozás nélküli (mechanikus váltós) vezetői engedélye van. Nem kell a (6) bekezdésben megfogalmazott körülményt feltüntetni akkor sem, ha a vizsgázó már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel a következő kategóriák legalább egyikében: „B”, „BE”, „C”, „CE”, „C1”, „C1E”, „D”, „DE”, „D1”, „D1E”.”

A R. 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedési hatóság kérelemre a szakoktatói tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi)

„a) azt a szakoktatói vagy a 3. melléklet 2.5. pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező jelentkezőt, aki az engedélyezés időpontjában megfelel az (5) bekezdésben és a 18. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában, valamint a 18. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek;” (A szakoktatói engedély kiadásának további feltételei, középiskolai érettségi.)

A R. 18. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

„bc)„D” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás és legalább két éve érvényes „D” kategóriás vezetői engedély,”

A R. 18. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

„be) Trolibusz kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „D” kategóriás és legalább két éve érvényes „Tr” kategóriás vezetői engedély,”

A R. 18. § (3) bekezdése a következő c)–d) ponttal egészül ki:

(A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:)

„c) 2. alkalmassági csoportra vonatkozó egészségi alkalmassági kategória megléte,

d) az alapképzésre vagy kiegészítő képzésre jelentkező rendelkezik valamely – közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező – képző szerv által kiadott „Befogadó nyilatkozattal”, amelyben a képző szerv vállalja a szakoktatói képzésre jelentkező tekintetében a szakoktatóik szaktanfolyam „Hospitálási és tanítási gyakorlat – HOSP” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó lehetőség biztosítását.”

A R. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles magánál tartani)

„a) a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül), és a szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni,”

A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles magánál tartani a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és a vizsgabiztosi igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni.”

A R. 33/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának kérelme alapján a vizsgaközpont – a (3) bekezdésben meghatározott esetben – az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) felmutatása mellett, a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” helyett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t bevonja.”

A R. 33/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-ba bejegyzett adatok megváltoztak, a nyilvántartásból azonosítható „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” tulajdonosának a 33/D. § (6) bekezdése alapján benyújtott kérelmére a vizsgaközpont – az érvényes vezetői engedély (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) és az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett – a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával a korábban kiadott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” egyidejű bevonása mellett új „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.

A R. 42. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„l) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2020. május 4-i (EU) 2020/612 bizottsági irányelv Melléklet b) pontjában foglalt rendelkezésnek való megfelelést szolgálja.”

A R. 33/D. § (2) bekezdésében az „A sikeresen vizsgázók részére – érvényes vezetői engedély megléte esetén – a  közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „A sikeres vizsgázók részére – érvényes vezetői engedély megléte esetén – a vizsgaközpont” szöveg lép.

A R. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. melléklet a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelethez

A R. 5. melléklet „A2” kategóriához tartozó rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.”

 

11. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása 2351. old.

 

16. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet módosítása 2354. old.

 

Ez a rendelet a 91/2004. (VI. 29.) GKM díjrendeletben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Kihirdetve: 2021.04.09. P., Hatályos: 2021.04.14. Sze.

 

Összegezve:

A vezetői engedély helyett a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlappal – annak érvényességi idején belül – igazolható a vezetési jogosultság: vizsgázó, oktató, vizsgabiztos, GKI kártya adatváltozási ügyintézései esetén.

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi jelentkezés feltételei is módosultak, illetve pontosításra kerültek:

1. D kategóriás kiegészítő képzés esetén legalább 2 éve érvényes C és legalább 2 éve érvényes D kategóriás vezetői engedély szükséges.

2. Tr kategóriás kiegészítő képzés esetén legalább 2 éve érvényes D és legalább 2 éve érvényes Tr kategóriás vezetői engedély szükséges.

3. Egészségügyi 2. csoportú alkalmassági vélemény meglétével lehet jelentkezni.

4. A jelentkező rendelkezik valamely képzőszerv által kiadott „Befogadó nyilatkozat”-tal, hogy a „Hospitálási és tanítási gyakorlat – HOSP” tantárgy teljesítésére a lehetőséget biztosítják számára.

A motoros képzésnél az A2 kategória oktatásba vont motorkerékpárja az alábbiak szerint változik: (24/2005. GKM r. 5. melléklet)

„Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 245 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot. Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.”


 
MK.60. szám. 2021. 04. 07. Sze.

 

166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések meghosszabbításáról 2189. old.

1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása

1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 19. napjáig fenntartja.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása

2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14.  § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet)

„a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 19. napjáig,

(lehet alkalmazni.)

 

Az oktatásra vonatkozóan április 19-ig hosszabbították a védelmi intézkedéseket.

MK. 58. szám 2021.04.06. K.

1/2021. (IV. 6.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről 2182. old.

Megállapítom, hogy a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11.  § (2) bekezdése alapján az R. 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e, azaz kétezerhuszonegy április hetedik napja.

 Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter


A védelmi intézkedések fokozatos feloldásáról szól: üzletek nyitása, kijárási korlátozás csökkentése, szolgáltatások megindítása.

Az oktatást a 143/2021. Korm. r. szabályozza, ami korlátozást 2021. ápr. 8-ig lehet alkalmazni.
 

MK. 58. szám 2021.04.06. K.

1/2021. (IV. 6.) BM határozat A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről 2182. old.

Megállapítom, hogy a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napja, mint hatálybalépési feltétel 2021. április 6. napján bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11.  § (2) bekezdése alapján az R. 2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári napja 2021. április 7-e, azaz kétezerhuszonegy április hetedik napja.

 Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

A védelmi intézkedések fokozatos feloldásáról szól: üzletek nyitása, kijárási korlátozás csökkentése, szolgáltatások megindítása.

Az oktatást a 143/2021. Korm. r. szabályozza, ami korlátozást 2021. ápr. 8-ig lehet alkalmazni.

 
Március

HÉ. 16. szám 2021.03.31. Sze.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati felhívása a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére 1732. old.

MK. 52. szám 2021.03.27. Szo.

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 2042. old.
1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítás.
3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása.

Kibővítették áprilisra is a bértámogatást, a Szocho. mentességet, a KATA kedvezményt és a bérletidíj-fizetési mentességet.

 

MK. 51. szám 2021.03.27. Szo.

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések meghosszabbításáról 2034. old.

1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása

1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása

2. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § E rendelet

a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 11. § (5)–(7) bekezdését, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. április 8. napjáig,

b) 11. § (1)–(4) bekezdését 2021. április 19. napjáig

lehet alkalmazni.”

Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések: 11. §

(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést - ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is - a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

 

(7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról 2035. old.

1. Általános rendelkezések

1. § (2) „… vásárlótér: az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából belépnek.”

2. A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések

A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.

A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat. A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.


MK. 45. szám 2021.03.19. P.

133/2021. (III. 19.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról 1946. old.

A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket további egy hétig fenntartja. 2021. március 29-ig.

 MK. 41. szám 2021.03.13. Szo.

129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 1758. old.

Az átmeneti támogatás szabályairól, annak mértékéről, adózási visszaigazolásáról és az iratőrzési kötelezettségről rendelkezik.

1126/2021. (III. 13.) Korm. határozat A 2021. évre halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról 1760. old.

Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a járművön történő rögzítési módját, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését tartalmazza. Öntapadó matrica, amit a jármű elején és hátulján helyeznek el. A kiadott igazolás tartalmazza a járműadatokat (rendszám, gyártmány, típus, forgalmi engedély száma), kiállítás keltét, kiállító aláírását, kiállító bélyegzőjének helyét, igazolás érvényességét (év, hónap, nap), a jelzés (matrica) színes lenyomatát. Használatát a rendőrség ellenőrzi.


 
MK. 37. szám 2021.03.05. P.

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 1509. old.

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 1509. old.

A 485/2020. (XI.10.) Korm. r. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

(2) A Szocho tv. alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap tekintetében nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató

a) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.”

A 485/2020. (XI.10.) Korm. r. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5.  § (4) bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.”

A 485/2020. (XI.10.) Korm. r. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A  Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely az 5.  § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytat

(a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató), 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.”

A 485/2020. (XI.10.) Korm. r. 5. § (1) bekezdése a következő 26–56. ponttal egészül ki:

(Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként)

„26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,

27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,

28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,

29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,

30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,

31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,

32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,

33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,

34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,

35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,

36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,

37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,

38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,

39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet,

40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,

41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,

42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet,

43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,

44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,

46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,

47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,

48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,

49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet,

50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,

51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,

52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,

53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,

54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,

55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy

56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet”

(folytató kifizető jogosult.)

A 485/2020. (XI.10.) Korm. r. a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § Az 5. § (4) bekezdésétől és a 14. § (5) bekezdésétől eltérően az 5.  § (1) bekezdés 26–56. pontja szerinti tevékenységet folytató kifizető az 1. alcím szerinti adófizetési kedvezményre és a 3. alcím szerinti bértámogatásra 2021. év március hónap tekintetében jogosult.”

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása 1510. old.

A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől

a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint

b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő – (2) bekezdés szerinti – helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében a bérleti szerződés – az 1–31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e  rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján

1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,

3. textil-kiskereskedelem,

4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,

5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,

6. könyv-kiskereskedelem,

7. papíráru-kiskereskedelem,

8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,

9. sportszer-kiskereskedelem,

10. játék-kiskereskedelem,

11. ruházat kiskereskedelem,

12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,

13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,

14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,

15. használtcikk bolti kiskereskedelem,

16. videokazetta, lemez kölcsönzése,

17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,

18. egyéb foglalás,

19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,

20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,

21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,

22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,

23. óra-, ékszerjavítás,

24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,

25. fodrászat, szépségápolás,

26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,

27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,

28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,

29. járművezetés oktatás,

30. m.n.s. egyéb oktatás,

31. oktatást kiegészítő

tevékenységet végzett.

(6) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.

Hatályos: 2021.03.06-tól.

 

Összegezve:

1. A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben meghatározott főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

2. A Szocho. adókötelezettséget nem kell teljesíteni 2021. márciusban az egyéni vállalkozónak, illetve a társas vállalkozásnak.

3. A KATA fizetés alól 2021. márciusra mentesül számos tevékenységet folytató; a felsorolásba bekerült a járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenység. Ez nem befolyásolja a társadalombiztosítási és a munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot, illetve összegüket, s nem csökkenti a pluszadó értékhatárt (12 millió Ft felett 40%).

4. A bérletidíj-fizetés alól mentesség illeti (többek közt) a járművezető oktatást állami, helyi önkormányzati, vagy ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helységre kötött szerződéssel. A már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16-ig a bérbeadó köteles visszafizetni.


MK. 36. szám 2021.03.05. P.

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 1502. old.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén folytatható.

A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok látogathatóak.

„3. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

4. § (1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

(2) A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben,

az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.”

6. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki; a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja; azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is.

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

11. § „(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

10. Záró rendelkezések

14. § E rendelet

a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. március 22. napjáig,

b) 7. alcímét 2021. április 7. napjáig

lehet alkalmazni.

Hatályos: 2021.03.08-tól.

 

hivatkozás: Fktv. 1. § (2) bekezdése: Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképzési tevékenység keretében történő végzésére e törvényt a jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Jogszabály a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget nem zárhatja ki és a 15. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.

 

Összegezve:

1. Az üzleteket be kell zárni. Kivétel: az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac.

2. Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi-, szociális-, pénzügyi-, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat.

3. Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra.

4. Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad.

5. A maszkviselés a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen kötelező.

6. A másik embertől lehetőség szerint legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani.

7. A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet, otthoni munkavégzést javaslunk. Az államigazgatásban otthoni munkavégzés rendelhető el, kivéve a védekezésben közreműködők esetében.

8. A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság. Megengedettek az igazolt sportolók edzései, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetségesek.

9. A parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak.

 Innovációs és Technológiai Minisztérium
RENDKÍVÜLI VIZSGÁZTATÁSI SZÜNET!
A kormány által hozott új védelmi intézkedésekkel összhangban a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2021. március 8-tól határozatlan ideig felfüggeszti a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit.
Az intézkedés a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi (drón) területet egyaránt érinti, és kiterjed a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésére is.
A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el. Az érintettek a vészhelyzet elhárítását követően – a korábbi jelentkezésnek megfelelően és a megfizetett díj szerint – vehetnek majd részt a most lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken. A vizsgák új időpontjáról a vizsgázók elsődlegesen a képző szervek útján kapnak tájékoztatást. A felhalmozódó ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében a tervek szerint a Vizsgaközpont hivatali időn túli és hétvégi időpontokat is biztosít majd ügyfelei számára.
A társaság ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyintézés átmenetileg szintén szünetel, az egyéb ügyfélszolgálati csatornák (telefon, e-mail, posta) elérhetőek maradnak.
A március 6.-7. hétvégére kiírt szaktanfolyami vizsgák még rendben megtartásra kerülnek, azonban a március 8-tól kiküldött vezénylések törlésre kerülnek.

 KAV honlap:

 

HÉ. 11. szám 2021.03.03. Sze.

13/2021. (III. 3.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről 1018. old.

2021. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Vígh Lászlót miniszteri biztossá nevezik ki.

2. § (1) A miniszteri biztos

a) a Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának és az  M76-os okosút megvalósításával kapcsolatosan koordinálja a  szükséges intézkedéseket, és kapcsolatot tart a  járműipari tesztpályát üzemeltető gazdasági társasággal,

b) részt vesz az autonóm gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével kapcsolatos feladatokban,

c) koordinálja a zalaegerszegi védelmi ipari park projekthez kapcsolódó fejlesztéseket, támogatásokat,

d) koordinálja a versenyképes környezethez szükséges térségfejlesztési programokat,

e) felel a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye
A veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M333 és M334 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2021 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről 1054. old.
1. M333 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a járművezetőknek az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti oktatási bizonyítványával kapcsolatban: Az ADR 8.2.2.8.2 pontja első bekezdésének előírásaitól eltérően, minden olyan járművezetői oktatási bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2021. szeptember 1. között jár le, 2021. szeptember 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványokat öt évre meg kell újítani, ha a járművezető bizonyítja, hogy a 8.2.2.5 bekezdés szerinti ismeretfelújító képzésben részt vett és a 8.2.2.7 bekezdés szerinti vizsgát 2021. október 1. előtt letette. Az új érvényesség ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

2. M334 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a biztonsági tanácsadóknak az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban: Az  ADR 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2021. szeptember 1. között jár le, 2021. szeptember 30-ig érvényben marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az ADR 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2021. október 1. előtt letette.

3. Multilaterális Megállapodás RID 1/2021 a RID 1.5.1 szakasza alapján a biztonsági tanácsadóknak a RID 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban: A  RID 1.8.3.16.1 pontja előírásaitól eltérően, minden olyan veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2021. szeptember 1. között jár le, 2021. szeptember 30-ig érvényes marad. Az ilyen bizonyítványok érvényességi idejét meg kell hosszabbítani az eredeti érvényességük lejártától számított öt évvel, ha a bizonyítvány tulajdonosa az 1.8.3.16.2 pont szerinti vizsgát 2021. október 1. előtt letette.


Február
HÉ. 10. szám 2021.02.26. P.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M329 és a RID 1.5.1 szakasza szerinti 5/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről 964. old.

M329 Multilaterális Megállapodás az ADR 1.5.1 szakasza alapján a veszélyes árukat tartalmazó egyes hulladékok szállításáról 964. old.

1. Bevezetés

2. Osztályozás

3. Csomagolóeszközök

4. Ömlesztett szállítás

5. Bizonyos hulladékok szállítása

6. A küldeménydarabok jelölése

7. A veszélyes áru fuvarokmányában feltüntetendő információk

8. Egyéb előírások

9. Hatály

RID 5/2020 Multilaterális Megállapodás az RID 1.5.1 szakasza alapján a veszélyes árukat tartalmazó egyes hulladékok szállításáról 969. old.

1. Bevezetés

2. Osztályozás

3. Csomagolóeszközök

4. Ömlesztett szállítás

5. Bizonyos hulladékok szállítása

6. A küldeménydarabok jelölése

7. A veszélyes áru fuvarokmányában feltüntetendő információk

8. Egyéb előírások

9. Hatály

MK. 30. szám 2021.02.25. Cs.

2021. évi II. törvény Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról 1066. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 1066. old.

Az útellenőr közfeladatot ellátó személynek minősül.

A közút kezelője technikai eszközzel is meggyőződhet a tisztántartási kötelezettség teljesítéséről. Jogosult felvétel készítésére.

A Hivatal rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezheti az elektromobilitás szolgáltatót és töltőberendezés üzemeltetőjét.

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén az igénybe vevő óvadékfizetési kötelezettségének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg az elektromobilitás szolgáltató és az elektromos töltőberendezés üzemeltetője által rendszeres adatszolgáltatás keretében szolgáltatandó adatok körét, az adatszolgáltatás teljesítésének módjára és esedékességére vonatkozó követelmények, és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól adható mentesség részletes szabályait, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos szabályokat.

12. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása 1076. old.

16. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása 1078. old.

17. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 1078. old.

Korrigálták az orvosi alkalmassági vélemény születésnaphoz igazított változatában az érvényességi határidőt.

HÉ. 9. szám 2021.02.19. P.

7/2021. (II. 19.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről szóló 33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról 814. old.

8/2021. (II. 19.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól szóló 45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás módosításáról 815. old.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M332 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről 865. old.

 MK. 25. szám 2021.02.19. P.

8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 916. old.

Pontosításra került az egészségi alkalmassági vizsgálat célja.

Korrekcióra került az egészségi alkalmasság határideje:

A rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 1. és a 2. alkalmassági csoport esetében is úgy kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének hónapjával és napjával. E szabály alkalmazása esetén az (1) bekezdésben előírt határidő a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjáig túlléphető. Ha a vizsgált személy február 29-én született, és az alkalmasság határideje lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor az alkalmasság határideje február 28-án jár le.”

Változott az eü. 1. csoportnál 1.fokon a vizsgálatot végző szervek csoportja.

Bizonyos esetekben hallássérülteknél szakértői bizottság végzi az előzetes vagy időszakos vizsgálatot.

Hatályos: 2021.02.20-tól; az alkalmasság határidejére vonatkozó szabályozás pedig 2021.07.01-től.

 

1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről 987. old.

MK. 23. szám 2021.02.16. K.

66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 806. old.

1. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 806. old.

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 806. old.

Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

 MK. 21. szám 2021.02.12. P.

63/2021. (II. 12.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 731. old.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró hivatalos okmányok (ideértve a meghosszabbított érvényességű okmányokat is, valamint egyes jogosultságról szóló igazolások a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.(Hatályos. 2021.02.13.)

 

7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról 735. old.

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása 735. old.

A R. 9. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv az EESZT útján értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet az egészségi alkalmassági vélemény adatairól. Ha az elektronikus adattovábbítás és adatfeldolgozás sikertelen volt, a vizsgálatot végző szerv papír alapú igazolást állít ki a vizsgált személy számára.

(7) A vizsgálatot végző szerv az egészségi alkalmassági véleményen a személyazonosító adatokat a vizsgált személy által bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány adataival egyezően tölti ki.”

 

2. A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet módosítása 735. old.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei jogszabályban meghatározott tartalommal igazolják.

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete részére kell bemutatni, amely ennek alapján az a mentesülés tényét megállapítja, és meghatározott tartalommal igazolja.

A R.a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A.  § A Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a sikeres elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy a vizsga alóli mentesülés megállapításának napján elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet

a) sikeres vizsga esetén a  Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a  továbbiakban: MV tv.) 2.  § (1b) bekezdés a) és b) pontjában,

b) mentesülés esetén az MV tv. 2. § (1b) bekezdés a) pontjában és c) pont cb) alpontjában

foglalt adatokról.”

 

8/2021. (II. 12.) ITM rendelet Egyes közlekedési képzésekkel összefüggő, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról 737. old.

1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása 737. old.

(1) A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában, [Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a vizsgaközpont részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet.]

b) 10. § (5) bekezdésében, [Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.]

c) 11. § (6) és (7) bekezdésében, [(6) A 10. § (2) bekezdésében előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító - a közlekedési hatóság vagy a vizsgaközpont által kiállított - a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani. (7) Amennyiben a tanuló a (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak alapján mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a (3) bekezdés alapján mentesülők esetében a teljes gyakorlati képzés, az (5) bekezdés alapján mentesülők a teljes képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára.] valamint

d) 14. § (1) bekezdésében [A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga - a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében - két évig érvényes.]

meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaközpont előtt megindított, a folyamatban lévő eljárások tekintetében – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – 180 nappal meghosszabbodik.

(2) Ha a gyakorlati vizsga letételéhez a GKM rendelet 11.  § (5) bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, és a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180 napon belül tehet gyakorlati vizsgát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható, amennyiben a határidő meghosszabbítására a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.)

ITM rendelet szerint már sor került.

Hatályos: 2021.02.13-tól.

 

2. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése, vizsgáztatása 738. old.

 

3. A hajózási képesítések 738. old.


2021 Január

 MK. 14. szám 2021.01.29. P.

4/2021. (I. 29.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 333. old.

 

5/2021. (I. 29.) ITM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról 334. old.

2. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vizsgaközpont elektronikus úton megküldi a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a vizsgázó külön jogszabályban meghatározott, a vezetői engedély automatikus kiállítására irányuló nyilatkozatait.”

A 24/2005. (IV.12.) GKM rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A vizsgaközpont elektronikus úton ellenőrzi

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a vizsgázó személyazonosságát,

b) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartása alapján a vizsgázó egészségi alkalmasságára, vezetési jogosultságára és vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozó adatokat.

10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

b) megfelel a külön jogszabályokban *  meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban *  meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

b) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának adatai alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

A vizsgák érvényessége, a vizsgaigazolás kiállítása

14. § (5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

14. § (5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére.

Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.

 

MK. 15. szám 2021.01.29. P.

28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról 362. old.

4. Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 365. old.

Kis magyarázat hozzá:
A vizsgaközpont megküldi a közlekedési igazgatási hatóságnak a tanuló automatikus okmánykiállításról szóló nyilatkozatait.
A vizsgaközpont ellenőrzi a személy- és lakcím adatokat, az egészségügyi alkalmasságot, a vezetési jogosultságot, illetve szüneteltetés adatait.
Az elméleti vizsga feltétele a tanuló közlekedésbiztonsági feltételeknek való megfelelése az engedély-nyilvántartás alapján.
A vizsgaigazolást a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsga utáni munkanapon továbbítja a vizsgaközpont a közlekedési igazgatási hatóságnak.

MK. 12. szám 2021.01.27. Sze.

18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 294. old.

1. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 294. old.

2. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása 294. old.

HÉ. 2. szám 2021.01.14. Cs.

1/2021. (I. 14.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról 142. old.

 

2/2021. (I. 14.) ITM utasítás A Nemzeti Kiválóság Díjról 167. old.

 

3/2021. (I. 14.) ITM utasítás A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról 168. old.

 

MK. 8. szám 2021.01.14. Cs.

2/2021. (I. 14.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 169. old.

 

3/2021. (I. 14.) KE határozat Államtitkári felmentésről 176. old.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 205.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr.  Boros Anitát, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem.

4/2021. (I. 14.) KE határozat Államtitkári felmentésről 177. old.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 205. §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr.  Kaderják Pétert, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem.

5/2021. (I. 14.) KE határozat Államtitkári felmentésről és kinevezésről 177. old.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése és 205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – Steiner Attilát, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárát e  megbízatása alól 2021. január 15-ei hatállyal felmentem, egyúttal 2021. január 16-ai hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárává kinevezem.

 


 2020. Éves áttekintés:

A 2020. naptári év a kényszerűségből bekövetkezett életmódváltásból és felgyorsult elektronizálásból
fakadóan rengeteg megoldandó feladatot, szabályozási problémát és kérdéskört adott. A jogalkotási
folyamatoknak is számottevően fel kellett gyorsulniuk, hogy reagálni tudjanak a hirtelen megváltozott
körülményekre. Mint tudjuk, a jog utánkövető tulajdonságú, így a gyorsan hozott intézkedéseket több
esetben tovább kellett módosítani, illetve voltak olyan rendeletek, melyek jelentős időbeli késéssel láttak
csupán napvilágot. Mindig vannak olyan szabályozások is, melyek viszont előremutatóak, alkalmazásukat
hosszú előkészítési folyamat előzi meg.
2020. Január közepén Bodó Sándor államtitkári kinevezést kapott az ITM-ben. [MK. 7. szám 2020.01.14. K.
– 30/2020. (I.14.) KE határozat]
Februárban a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet jelent meg a Felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
[MK. 20. szám 2020.02.07. P.]
Márciusban a Kormány 03.11-ével veszélyhelyzetet hirdetett ki. Azonnali intézkedések sora látott napvilágot
a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről: egészségügyi, szociális, családügyi, adózási, gazdasági,
különböző támogatási intézkedések (közterhekkel kapcsolatos, fizetési moratóriummal kapcsolatos, a
felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás szabályairól). [MK. 51. szám 2020.03.23. H.; MK.
52. szám 2020.03.24. K.]
A hónap végén kijárási korlátozás lépett hatályba, s meghosszabbította a Kormány az addigi veszélyhelyzeti
intézkedések hatályát, rendeleti kormányzás mellett.
Április elején maradt a kijárási korlátozás, s közben szakmai jogszabályok jelentek meg. Meghosszabbították
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatás idejét annak, aki a
veszélyhelyzetben tölti be a 20 éves életkort. A veszélyhelyzet megszűnését követő 6. hónap utolsó napjáig
kellett teljesíteni a sikeres KRESZ vizsgát. [MK. 75. szám 2020.04.15. Sze – 114/2020. (IV.15.) Korm. r.]
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében bővítették a jogosultságok körét: csecsemőgondozási díjban,
gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülőkkel. [MK. 83. szám
2020.04.22. Sze. – 146/2020. (IV.22.) Korm. r. Hatályos: 2020.07.01-től.]
Májusban ismét a felnőttképzés oktatási, vizsgáztatási szabályozása módosult. A képzés és a modulzáró
vizsga kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként szervezhető. (Kivételt
csupán egy-egy képzés kapott.) [MK. 105. szám 2020.05.11. H. – 195/2020. (V.11.) Korm. r.]
A Magyar Közlöny 117. számában [2020.05.21. Cs.] jelent meg a 219/2020. (V.21.) Korm. r. a jogosítvány
kiadásáról a veszélyhelyzetben. Ebben a 326/2011. (XII.28.) Korm. r. 13.§-ától eltérően a Vöröskeresztes
igazolás nélkül ki kell adni a vezetői engedélyt.
Június közepén a veszélyhelyzet megszűnésével rengeteg átmeneti kormányrendeleti szabály jelent meg.
[MK. 145. szám 2020.06.17. Sze.]
Ekkor került meghatározásra a 20. évet be nem töltött fiatalok KRESZ-hez adott állami támogatásának
pontos határideje: 2020.12.31-ig.
Az általános képzési rendelet szerinti mutatószámokat 2020. IV. negyedévében kell az autósiskolák
honlapján feltüntetni.
A közlekedési szakemberek kötelező továbbképzésüket 6 hónapon belül teljesíthetik.
A korlátozott határidejű PÁV minősítések még 60 napig érvényesek.
Az igényelt vezetői engedélyek kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre.
Ezzel párhuzamosan ún. védelmi intézkedések léptek életbe. [MK. 145. szám 2020.06.17. Sze. – 285/2020.
(VI.17.) Korm. r. - maszkviselés]
Ekkor jelent meg a 19/2020. (VI.17.) ITM r. a közlekedési képzésekkel kapcsolatban. A 180 napos határidő
hosszabbítás bizonyos személyekre terjedt csak ki, akiknek a jogszabályban meghatározott határideje a
veszélyhelyzetben vagy az azt követő 15 napon belül járt le.
Júliusban az 1425/2020. (VII.23.) Korm. határozat lehetővé tette a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő
járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatát. [MK. 176. szám 2020.07.23. Cs.]
Augusztusban a személygépkocsis személyszállításban használhatóvá vált a fehér rendszámtáblás autó,
továbbá a zöldrendszámos környezetkímélő járművek. [MK. 196. szám 2020.08.30. V.]
Szeptemberben nem jelent meg a szakmát érintő szabályozás.
Októberben módosult az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díjak rendelete. [MK. 231.
szám 2020.10.27. K. – 466/2020. (X.27.) Korm. r.] Ebben meghatározták a díjszámítás 2021-től alkalmazott
módszertanát, az útdíj változásának lehetséges mértékét és közzétételi módját.
November elején a 478/2020. (XI.3.) Korm. r. szerint [MK. 237. szám 2020.11.03. K.] veszélyhelyzetet
hirdettek ki, valamint védelmi intézkedéseket adtak ki [479/2020. (XI.3.) Korm. r.].
Az adózás különböző területein is voltak változások. A 2020. évi CXVIII. törvényben egyes adótörvények
módosultak. [MK. 261. szám 2020.11.26. Cs.]
I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 8448. old.
2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 8449. old.
3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása 8452. old.
II. FEJEZET: A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 8453. old.
6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 8454. old.
III. FEJEZET: HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ
10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 8480. old.
11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása 8481. old.
December elején a veszélyhelyzeti szabályozás következtében megint egyes közlekedési tárgyú Korm.
rendeletek változtak. [MK. 269. szám 2020.12.04. P. – 559/2020. (XII.4.) Korm. r.]
A 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (általános képzési rendelet) szerinti mutatószámokat a képzőszervnek a
veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell feltüntetni a honlapján és a tevékenységet
népszerűsítő felhívásokban.
A közúti vizsgabiztos, műszaki vizsgabiztos, szakoktató, iskolavezető, menetíró ellenőr, menetíró szerelő a
2020-as továbbképzési és vizsgakötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül köteles
teljesíteni.
A PÁV rendelet szerinti korlátozott határidejű minősítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig
érvényesek.
A nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása miatt a KRESZ is módosításra
került a járművezetés személyi feltételeinél. [MK. 572/2020. (XII.9.) Korm. r.]
Van mód az engedély-nyilvántartásba tett bejegyzés mellett is járművezetésre. Ehhez a 326/2011. (XII.28.)
Korm. r. módosítása is megtörtént. A vezetői engedélyre benyújtott kérelemmel legfeljebb 30 napig szabad
járművet vezetni.
A 49/2020. (XII.16.) ITM r.-ben adományozható elismerésekről olvashatunk. [MK. 280. szám 2020.12.16.
Sze.] A Nemzeti Kiválóság Díj a vezetés minőség iránti elkötelezettsége, a humánerőforrás-gazdálkodás, a
 
szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, a fenntarthatósági
szempontok és üzleti eredmények területén kiemelkedő teljesítményt és eredményt elérő belföldi székhelyű
gazdálkodó szervezetek teljesítményének elismeréséért adományozható.
A 713/2020. (XII.30.) Korm. r.-ben módosították és kibővítették a 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (általános
képzési rendelet) szankcionálásra vonatkozó tartalmát, miszerint a szakoktató, az iskolavezető, illetve a
vizsgabiztos eltiltását napokban kell meghatározni. [MK. 297. szám 2020.12.30. Sze.]
Az év utolsó napjával pedig módosult még az általános képzési rendeletben a Fogyasztóvédelemhez
kötődően a jogszabály. „A képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a 2. §
(1) bekezdés 7–9. pontja szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő
felhívásokban is megjeleníti.” [MK. 298. szám 2020.12.31. Cs. – 722/2020. (XII. 31.) Korm. r.]
 

 


December

MK. 292. szám 2020.12.28. H.

A miniszterelnök 116/2020. (XII. 28.) ME határozata a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Fauszt Zoltánt a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – 2020. december 31-ei hatállyal – felmentem, egyidejűleg Molnár József Lászlót a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjává – 2021. január 1-jei hatállyal – kinevezem.
Orbán Viktor s. k.miniszterelnök

MK. 298. szám 2020.12.31. Cs.

722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 11711. old.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 11713. old.

5. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása 11713. old.

9. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása 11716. old.

24. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képző szerv honlapot működtet, melyen negyedéves frissítéssel közzéteszi a 2.  § (1) bekezdés 7–9. pontja szerinti mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti.

10. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11716. old.

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 11717. old.

12. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása 11718. old.

13. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása 11718. old.

18. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása 11722. old.

53. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vizsgaközpont 2021. december 31. napjáig jogosult a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerinti szolgáltatások igénybevételére.”


HÉ. 73. szám 2020.12.31. Cs.

35/2020. (XII. 31.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról 7218. old.

ITM SzMSz módosítás

MK. 292. szám 2020.12.28. H.

668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról 10917. old.

25. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása 10926. old.

26. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása 10927. old.

28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 10927. old.

(A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:)

„a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de

aa) a „C1”, a „C1E”, a „C”, a „CE”, a „D1”, a „D1E”, a „D” és a „DE” vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig,

ab) egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében – a  (3b)  bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb tíz évig,”

31. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása 10928. old.

45. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása 10933. old.

 

 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.)   Korm. rendelet módosításáról 11164. old.

 A 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1% 2021.jan. 1-től.

  MK. 288. szám 2020.12.23. Sze.

651/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 10522. old.

A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről szól, a hatóság kijelölését tartalmazza. Hatályba lép: 2020. május 1-jén.

MK. 287. szám 2020.12.22. K.

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről 10472. old.

Moratórium

638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról 10473. old.

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenység adókedvezménye

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről 10473. old.

Helyi adók csökkentett mértékéről

MK. 285. szám 2020.12.22. K.

 2020. évi CLXIV. törvény Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról 10176. old.

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 10176. old

Útépítéshez, megszüntetéshez a közlekedési hatóság engedélye szükséges, az eljárási ügyintézési határidő 55 nap. Kkt. 29§ (7)

A közlekedési hatóság felé bejelentés-kötelesek bizonyos közúti építések, korszerűsítések, elbontások. Pl. vasúti átjárónál ideiglenes terelőút, vagy útfelújításnál ideiglenes terelőút, illetve bárki által igénybe vehető, maximum 10 fős parkolóhelyek létesítése. Kkt. 29§ (16)

 

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása 10177. old.

(E törvény alkalmazásában)

„26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a 2022. július 1-jén hatályos, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján igazolólappal vagy a fehér alapon 3-3 piros betű- és számjellel, Y kezdőbetűjellel és igazolólappal ellátott jármű, amely a sík úton önerejéből vagy vontatója által 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,” 18§ 26. pont

 21. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 10183. old.

(E törvény alkalmazása során)
„19. Ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartása: a Magyarországon ideiglenesen forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomban tartott járművekhez kiadott, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ideiglenes rendszámtáblának és az  ideiglenes rendszámtábla jogosultjának, továbbá a  3 napos érvényességi idővel kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyek elektronikus nyilvántartása.” 2§ 19. pont

A törvény 4/A – 4/F §-sal egészül ki: kategóriás vezetési jogosultság szerzését, engedély érvényességi idejének meghosszabbítását a nyilvántartó hivatalból, automatikus döntéshozatali eljárásban bejegyzi az engedély-nyilvántartásba; a feltételek teljesülése esetén.

Bizonyos jogszabályi feltételek teljesülésekor a hatóság automatikus okmánykiállítást hajt végre a törzskönyv és a forgalmi engedély tekintetében is, a kiállítás feltételeinek ellenőrzése mellett. 5§ (1) b) és c)

Az ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos szabályok, azok nyilvántartása is módosul. 9/D§ (3) és (4)

 31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása 10187. old.

Módosulnak a nyilvántartásba vétel, szüneteltetés, megszűnés/ megszüntetés szabályai.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarához címzett nyilvántartásba vétel iránti kérelmet. 6§ (1)

 38. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 10189. old.

A pénzforgalmi szolgáltató számlanyitást és megszüntetést közöl az adó- és vámhatósággal, gazdasági kamarával és önkormányzati jegyzővel. 84§ (1)

MK. 284. szám 2020.12.21. H.

624/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet A karácsonyi időszak védelmi intézkedéseiről 10125. old.

2020. december 24-én este 8 óra és 2020. december 25-én reggel 5 óra között – a 3.  § (1) bekezdésétől eltérően – megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.

 MK. 282. szám 2020.12.18. P.

 1949/2020. (XII. 18.) Korm. határozat A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedésekről 9955. old.

 

 MK. 281. szám 2020.12.17. Cs.

595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 9643. old.

Egyes bírságokat maximáltak, illetve meghatározták a komoly-, valamint a veszélyes hiányosság fogalmait.

 

50/2020. (XII. 17.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 9676. old.

Meghatározott közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet részletesebb, műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja a legközelebbi – de legfeljebb 100 km távolságon belül lévő – mobil ellenőrzési egységen, kijelölt közúti ellenőrzési létesítményben vagy vizsgálóállomáson, amelynek helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

 MK. 280. szám 2020.12.16. Sze.

49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosításáról és a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről 9579. old.

1. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet módosítása

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható szakmai díjak sora bővült a „Nemzeti Kiválóság Díj”-jal. Pályázati kiírás alapján adományozható; a nemzetközi minőségügyi világnap (november 12.) vagy kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló, illetve a miniszter által kijelölt időpontban.

4. § A Rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A.  § (1) Nemzeti Kiválóság Díj a vezetés minőség iránti elkötelezettsége, a humánerőforrás-gazdálkodás, a szervezeti célkitűzések és stratégiák, az alkalmazott értékteremtő folyamatok irányítása, a fenntarthatósági szempontok és üzleti eredmények területén kiemelkedő teljesítményt és eredményt elérő belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek teljesítményének elismeréséért adományozható.

(2) Évente legfeljebb öt díj ítélhető oda, a pályázati kiírásban rögzített kategóriában.

(3) A díj díszdobozban elhelyezett, „NEMZETI KIVÁLÓSÁG DÍJ” felirattal ellátott, a nyertes nevét és az évszámot is tartalmazó dísztárgy, amely kifejezetten az adott évi átadás alkalmából készül.

(4) A díj adományozására a nemzetközi minőségügyi világnap alkalmából vagy kiemelkedő szakmai alkalom, esemény, évforduló alkalmából, illetve a miniszter által kijelölt időpontban kerülhet sor.”

2. A Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet hatályon kívül helyezéséről

 MK. 275. szám 2020.12.11. P.

2020. évi CXXXVII. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 9315. old.

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása 9315. old.

A Kkt. 20. § (1) bekezdés új p) pontja szerint a közúti közlekedési ellenőrzés lefolytatására, annak során hozott hatósági intézkedésekre vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők.

A Kkt. 20. § (2a) és (2b) bekezdései: a  közlekedési hatóság, a  rendőrség, a  vámhatóság, a katasztrófavédelmi hatóság jogosult. A közigazgatási hatósági eljárásban hozott határozata ellen fellebbezésnek van helye.

A Kkt. 21/A. §-a (3a) bekezdése az össztömeg túllépése miatti bírságról szól.

A Kkt. 48. § (3) bekezdés g) pontja szerint a miniszter, hogy az úthasználati díj- és pótdíjfizetés módját, feltételeit rendeletben állapítsa meg.

 2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása 9316. old.

 3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása 9316. old.

 4. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása 9316. old.

 5. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása 9316. old.

 6. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása 9319. old.

2.  § 4. pontja (egységes egyeztetési eljárás fogalma) helyére másik meghatározás lép.

Új fogalom a 2. § 4a: elkülönült vasútegészségügyi szervezet

Az Sztv. 33. § (3); 33. § (5) és 37. § (1) bekezdései helyébe módosított rendelkezések lépnek.

 7. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 9320. old.

 8. Záró rendelkezések 9320. old.

Ez a törvény – meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A közlekedési ellenőrzéshez kötődő bírsághoz kapcsolódó szabályozás a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

A 3. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba. (Kknyt.)

HÉ. 66. szám 2020.12.10. Cs.

32/2020. (XII. 10.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló   7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról 5952. old.

 

 Közlemények:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ARD)

2021. évi módosításáról 6026. old.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) 2021. évi módosításáról 6026. old.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztály közleménye a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (ADN) 2021. évi módosításáról 6027. old.

MK. 273. szám 2020.12.09. Sze.

 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról 9078. old.

 1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása 9079. old.

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Járművet az vezethet, aki)

„a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel vagy – jogszabályban meghatározott esetben – az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes járművezetési jogosultsággal rendelkezik, és a jármű vezetésétől nincs eltiltva,”

7. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 9083. old.

19. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 7.  § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A járási hivatal az  igazolvány hatályának lejárta előtt 90  nappal – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel  – értesíti az  ügyfelet az  igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a  jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az  igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítását. Ha az ügyfél rendelkezik hivatalos elérhetőségnek minősülő tárhellyel, a jogszabályban meghatározott elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint az értesítés elektronikus úton kerül kiküldésre.

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 9084. old.

Új fogalom-meghatározások kerültek a szabályozásba: (326/2011. Korm. r. 2 § (1) 17-21.)

17. forgalmi engedély, törzskönyv cseréje

18. átírás

19. vezetői engedély automatikus kiállítása: első alkalommal történő kiállítás, kategóriabővítés, eü. alkalmasság meghosszabbítása vagy házasságkötésből eredő névváltozás esetén történhet

20.forgalmi engedély automatikus kiállítása

21. törzskönyv automatikus kiállítása

A vezetői engedélyre benyújtott kérelemmel a vezetési jogosultság bejegyzésétől a vezetői engedély kézhezvételéig, max. 30 napig szabad járművet vezetni.

Új törzskönyv személyes átvételekor a régi leadásra kerül. Postai átvétel után 15 napon belül személyesen vagy postai úton kell leadni a régi okmányt. Ez időn túl (mulasztáskor) hivatalból visszavonják.

A forgalmi engedély cseréje megegyezik a törzskönyvével. Az át nem vett okmányt 90 napig őrzi a közlekedési igazgatási hatóság, utána megsemmisíti.

A vezetői engedély cseréje is a fentiekkel azonos módon történik.

Automatikus okmánykiállítás szabályait 2021. január 31. után kell alkalmazni.

26. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 9105. old.

28. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

122. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A vizsgaközpont elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett a közúti közlekedési nyilvántartás engedélynyilvántartásával való kapcsolattartása és a vizsgára, vizsgálatra és utánképzésre jelentkezők adatainak ellenőrzése során a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti közfeladatai ellátása keretében.”

1893/2020. (XII. 9.) Korm. határozat A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat módosításáról 9127. old.

A Kormány egyetért azzal, hogy a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat 1. és 3. pontjában a „2020. december 11. napjáig” szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátumig” szöveg lép. (Jelenleg 2021. január 11-ig. – szerk.)

 MK. 269. szám 2020.12.04. P.

559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról 8934. old.


Részletek:

A vasúton bizonyos időszakos vizsgálatra kötelezett munkaköröket betöltőknél a veszélyhelyzetben lejáró egészségügyi alkalmassági tanúsítványok, határozatok 6 hónappal meghosszabbodnak.

A 179/2011. (IX.2.) Korm. r. (általános képzési rendelet) szerinti mutatószámokat a képzőszervnek aveszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell feltüntetni a honlapján és a tevékenységet népszerűsítő felhívásokban.
A közúti vizsgabiztos, műszaki vizsgabiztos, szakoktató, iskolavezető, menetíró ellenőr, menetíró szerelő a 2020-as továbbképzési és vizsgakötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül köteles teljesíteni.
A PÁV rendelet szerinti korlátozott határidejű minősítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napigérvényesek.
Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységnél a 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaktól eltérően a szolgáltató a piacfelügyeleti díjat a 2020. évben nem köteles megfizetni az autóbuszos hatóságnak; a 2020. évre már megfizetett piacfelügyeleti díj beszámít a 2021. évre.

 

MK. 268. szám 2020.12.03. Cs.

2020. évi CXXIV. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről 8870. old.

1. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet.

2. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

 

HÉ 65. szám 2020.12.03. Cs.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M330 és M331 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 6/2020 és 8/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről 5881. old.

 November
MK. 264. szám 2020.11.30. H.

534/2020. (XI. 30.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról 8717. old.
Hajózási hatóság kijelölése
    

46/2020. (XI. 30.) ITM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról 8721. old.


MK. 262. szám 2020.11.28. Szo.

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról 8613. old.

1. Díjfizetési kötelezettség

Meghatározott gyorsforgalmi útszakaszok gépjárművel, valamint pótkocsival polgári jogi jogviszony keretében történő használatáért – meghatározott kivételekkel – használati díjat, továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni. (Kivételek tételes felsorolása a 2. §-ban.)

2. A díjfizetés módja

Használat előtt meghatározott időtartamra az adott díjkategóriára meg kell váltani.

3. A jogosultság gyakorlásának feltételei

A jogosultság egyedi azonosító számmal rendelkezik.

4. A díj mértéke

A gépjármű fajtája és műszaki adatai alapján kerül meghatározásra: D1, D2, B2, U.

5. Részleges díjmentesség

Például a mozgásában korlátozott személy vagy a nagycsaládosok számára áll rendelkezésre.

6. Ellenőrzés

A forgalmi rendszám, a felségjel és a díjkategória alapján történik.

7. A jogosultság módosítása, az ellenőrző szelvény vagy a nyugtázó értesítés pótlása

A jogosultság módosítása lehetséges például gépjármű eladásakor – vételekor.

8. Záró rendelkezések

A 2. melléklet tartalmazza a 2021.01.01-től hatályos árakat.

A 4. melléklet a megyei jogosultságok határait adja meg.   

 


MK. 261. szám 2020.11.26. Cs.

2020. évi CXVIII. törvény Egyes adótörvények módosításáról 8448. old.

I. FEJEZET: A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 8448. old.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 8449. old.

3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása 8452. old.

4. Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról 2020. évi LXXVI. törvény módosítása 8453. old.

II. FEJEZET: A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 8453. old.

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 8454. old.

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása 8475. old.

8. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása 8479. old.

9. A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosítása 8479. old.

III. FEJEZET: HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ

10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása 8480. old.

11. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása 8481. old.

IV. FEJEZET: EGYES ÁGAZATI ADÓK

12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása 8483. old.

13. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása 8483. old.

14. Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény módosítása 8483. old.

V. FEJEZET: ILLETÉKEK

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 8483. old.

VI. FEJEZET: A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása 8484. old.

VII. FEJEZET: ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

17. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása 8484. old.

18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása 8486. old.

19. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása 8490. old.

20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása 8491. old.

VIII. FEJEZET: VÁMIGAZGATÁS

21. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása 8492. old.

IX. FEJEZET: SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása 8495. old.

23. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása 8496. old.

X. FEJEZET: EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

24. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása 8498. old.

25. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása 8498. old.

26. Az egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény 8498. old.

XI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Hatályba léptető rendelkezések 8498. old.

28. Az Európai Unió jogának való megfelelés 8499. old.

 

 

MK. 251. szám 2020.11.18. Sze.

508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet Az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

(A Megállapodás Magyarország tekintetében 1979. augusztus 18. napján lépett hatályba.) 8006. old.

MK. 242. szám 2020.11.10. K

2020. évi CIX. törvény A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 7660. old.

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 7662. old.

1. A maszkviselési szabályok megerősítése

2. A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

5. Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

6. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

7. A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

8. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

9. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

11. A Magyar Honvédség veszélyhelyzeti közreműködése

12. A védekezést elősegítő orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzése

13. Jogkövetkezmények

14. Értelmező rendelkezések

15. Záró rendelkezések

E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.

Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről 7671. old.

1. Adófizetési kedvezmény

2. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések

3. Bértámogatás igénybevétele

4. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről 7675. old.

MK. 237. szám 2020.11.03. K.

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről 7572. old.

 

A koronavírus-járvány miatt a kormány ismét bevezette a rendkívüli jogrendet, az Országgyűlést pedig arra kérte, ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg. 
Éjszakai kijárási korlátozás lép életbe, éjfél és másnap reggel öt óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. A kötelezettség nem vonatkozik arra, aki munkát végez, a munkahelyére vagy onnan haza utazik. Egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal ugyancsak elhagyhatják az emberek a lakóhelyüket.

A szórakozóhelyeket bezárják, mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken.

A járvány terjedésének csökkentése érdekében országszerte újra ingyenessé tették a parkolást, a fővárosban és a megyei jogú városokban pedig a helyi közlekedési társaságokat arra kötelezték, hogy sűrítsék a helyi járatokat a munkanapokon reggel 7 és 9, valamint 15 és 19 óra között.

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre is új szabályok léptek életbe: az ilyen programokon a nézők csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlen egymás mögötti ülőhelyekre se lehet leülni. Egymás mellett és a sorok között is meg kell tartani lehetőség szerint a másfél méteres távolságot. Ezeknek a szabályoknak a betartásáról, a feltételek biztosításáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni. Azt, aki nem tartja be a szervező, az üzemeltető vagy alkalmazottaik felszólítására sem a szabályokat, kötelezően kizárják a rendezvényről. A szervező, üzemeltető, illetve alkalmazottaik felelőssége, hogy a szabályszegő a helyszínt elhagyja. Ezeknek a szabályoknak a betartását a rendőrség ellenőrzi, szabálytalanság esetén pedig határozottan fog fellépni

Ha kötelezettség megszegését tapasztalják a rendőrök, figyelmeztetést alkalmaznak, százezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, az érintett helyiséget, területet, intézményt, helyszínt pedig egy napra vagy akár egy évre is bezárathatják ideiglenesen.

 

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről 7573. old.

 

MK. 239. szám 2020.11.04. Sze.

481/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 7582. old.

A taxi 10 éves életkori határának átmeneti módosítása.


 

Augusztus

416/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról 6236. old.


A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatás fehér alapszínű, sorozatban előállított, állandó rendszámtáblával és regisztrációs matricával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.”

Július

MK. 176. szám 2020.07.23. Cs.

1425/2020. (VII. 23.) Korm. határozat A 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő járműveinek az autóbusz forgalmi sáv használatáról 5376. old.

Az egyes nemzetközi sportesemények kapcsán az autóbusz forgalmi sáv használatát engedélyezik a megfelelő igazolással és matricával rendelkező járművek számára. Jelenlegi Korm. határozat a 2020. évi UEFA Szuperkupa döntő   járműveinek teszi lehetővé a könnyebb célba jutást.

 

 

  HÉ. 41. szám 2020.07.18. Szo.

Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról 4002. old.

A világjárvány elterjedtségének változása következtében az országos tisztifőorvos új Közleményt adott ki az országok járványügyi besorolásáról.

 MK. 173. szám 2020.07.17. P.

29/2020. (VII. 17.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megfelelőségével kapcsolatos egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 5273. old.

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

Az EK irányelvekhez való igazodást szolgálja a módosítás, például az 5. melléklet (A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei, technológiája és ügyrendje), a 10. melléklet (Közúti Műszaki Ellenőrzés), illetve az A. Függelék.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

A járművek hátuljára szerelt aerodinamikai eszközök EK irányelvek szerinti használatához kötődő szabályozást tartalmazza.

 MK. 172. szám 2020.07.16. Cs.

28/2020. (VII. 16.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 5240. old.

A közúti ellenőrzést végző hatósági személy jogsértés gyanúja esetén a helyszínen a nyilvántartásba bejegyzi a forgalomban részvétel jogosultságának felfüggesztését. Továbbá elveszi a magyar forgalmi engedélyt vagy igazolólapot, ha az rendelkezésre áll. Hatályos 2023.01.01-től.

 

 MK. 166. szám 2020.07.12. V.

341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 4724. old.

Jelen járványügyi készültségi időszakban korlátozott a határátlépés lehetősége. A fertőzöttség mértéke szerint az gyes országokat zöld, sárga és piros színkódok szerint sorolják be. Ezen listát az országos tisztifőorvos adja ki. A különböző országokból való belépés eltérő szabályok szerint történhet: korlátozás nélkül, egészségügyi vizsgálattal, karantén-kötelezettséggel. Az átutazó személyekre is tartalmaz rendelkezéseket a szabályozás, valamint a korlátozott (30 km-es) sávban történő határátlépést, illetve az agrárágazati dolgozók határforgalmi mozgását is megtaláljuk itt. Hatályos: 2020.07.15-től.

 

 HÉ. 2020.07.12. V.

Közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról 3758. old.

 Június

MK. 151. szám 2020.06.24. Sze.

20/2020. (VI. 24.) ITM rendelet Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 4121. old.

1. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

GKI: Szakmai továbbképzés

A közlekedésért felelős miniszter a vonatkozó EK irányelvek alapján, az ott meghatározott mellékletben foglaltak alapul vételével összeállított tantervi és vizsgakövetelmények meghatározása során figyelembe veszi, hogy a továbbképzés során kiemelt figyelmet kapjon a közúti közlekedés biztonsága, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a járművezetés környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. A továbbképzés tantermi oktatásból, gyakorlati képzésből és, ha rendelkezésre áll, információs és kommunikációs technológiai eszközök vagy szimulátorok segítségével végzett képzésből áll.

Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szakmai követelményeket a közlekedési hatóság határozza meg, amelynek során figyelembe veszi a technológiai fejlődés eredményeit, kiemelt figyelemmel a közúti közlekedés biztonságára.
3. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról 3768. old.

A VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK

8. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez és a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó rendelkezések 3772. old.

11. § Az a személy, aki a meghatározott életkort a veszélyhelyzet ideje alatt töltötte be jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.

17. Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő átmeneti szabályok 3776. old.

28. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet] foglaltaktól eltérően

a) a  képzőszerv – a  179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A.  § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének [előírt mutatószámok (szerk.)] – a veszélyhelyzet megszűnését követően, legkorábban 2020. IV. negyedévében köteles eleget tenni,

b) a közúti közlekedési szakembereknek a kötelező képzési, továbbképzési kötelezettségüknek a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell eleget tenniük.

30. § A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3.  § (5) és (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a korlátozott határidővel kiadott minősítések a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig érvényesek. [2020.08.16. V-ig (szerk.)]

EGYES KORMÁNYRENDELETEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

29. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 3780. old.

45. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarország területén a járművezetési jogosultság igazolására alkalmas:)

„a) a vezetői engedély igénylésétől az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napig

aa) a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap,

ab) az elektronikus ügyintézési ponton keresztül sikeresen benyújtott vezetői engedély pótlás iránti kérelemről az elektronikus ügyintézési pont által kiállított bizonylat;”

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet és a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet idején az elkészült vezetői engedély – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag postai úton, hivatalos iratként kerül kézbesítésre az ügyfeleknek. Az át nem vett okmányokra az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni.”

(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 31. § (1) bekezdésében az „egy évig” szövegrész helyébe a „hatvan napig” szöveg,

b) 31. § (2) bekezdésében az „1 évig” szövegrész helyébe a „hatvan napig” szöveg

lép. [Át nem vett vezetői engedélyeket a hatóság 60 napig őrzi meg, aztán megsemmisíti. (szerk.)]

 Itt pedig egy kicsi összefoglaló

 
Az 55/2018. Korm. r. szerinti állami támogatásra jogosultak azok is, akik az életkort a veszélyhelyzet alatt töltötték, és a sikeres KRESZ vizsga napja 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.
 
A 179/2011. Korm.r.-ben (Általános képzési rendelet) előírt mutatószámok feltüntetését legkorábban 2020. IV. negyedévében köteles közzétenni a képzőszerv.
Emellett a közlekedési szakembereknek a kötelező képzési, továbbképzési kötelezettségüknek a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell eleget tenniük.
 
A 444/2017. PÁV rendelet szerint a korlátozott határidővel kiadott minősítések a veszélyhelyzet megszűnésétől a 60. napig érvényesek. (2020.08.16. V.-ig)
 
A 326/2011. Okmánykiadási rendelet szerint:
Magyarországon a vezetési jogosultság igazolására alkalmas a vezetői engedély igénylésétől az új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napig a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlap, vagy az elektronikus ügyintézési ponton keresztül sikeresen benyújtott vezetői engedély pótlás iránti kérelemről az elektronikus ügyintézési pont által kiállított bizonylat.
Az át nem vett vezetői engedélyeket a hatóság 60 napig őrzi meg (az eddigi 1 év helyett), aztán megsemmisíti.

MK. 145. szám 2020.06.17. Sze.

19/2020. (VI. 17.) ITM rendelete A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról 3816. old.


1. A közúti járművezetők, közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

1. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet)

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában, - első elméleti vizsgaesemény 9 hónapon belül

b) 10. § (5) bekezdésében, - sikeres elméleti vizsga 12 hónapon belül

c) 11. § (6)–(7) bekezdésében és – az 1 évig elfogadható vizsgaigazolás, valamint elméleti tanfolyam és vizsga nélküli gyakorlatnál a hitelesített vezetési karton 12 hónapja

d) 14. § (1) bekezdésében – a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes

meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik, ha az a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le.

(2) Ha a gyakorlati vizsga letételéhez a GKM rendelet 11. § (5) bekezdésében feltételként meghatározott vezetői engedély megszerzésétől számított, illetve a sikeres elméleti vizsga megszerzésére rendelkezésre álló kétéves határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül jár le, a vizsgázó legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól számított 180. napig tehet gyakorlati vizsgát.


MK. 144. szám 2020.06.17. Sze.

2020. évi LVII. törvény A veszélyhelyzet megszüntetéséről 3652. old.

1. § Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint szüntesse meg.

Hatályos: A kihirdetést követő naptól.

 

2020. évi LVIII. törvény A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 3653. old.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok

5. A fizetési moratórium

11. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok

23. Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása

25. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

41. Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok

MK. 139. szám 2020.06.11. Cs.

265/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 3520. old.

1. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Azok a 2020. május 23. előtt kiadott járművezetői igazolványok, amelyeken nem szerepel a 95. harmonizált uniós kód, lejáratuk időpontjáig érvényesek.”

 

2. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

A 326/2011. Korm. r  5. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Legalább két éve érvényes „B” kategóriájú vezetői engedéllyel – amely nem kezdő vezetői engedély – a 2. mellékletben a „B” kategória meghatározásától eltérően, belföldön a 3500 kg-ot meghaladó, de 4250 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű, pótkocsi nélküli, alternatív üzemanyaggal működő jármű is vezethető, feltéve, hogy

a) a 3500 kg feletti tömeg a meghajtó rendszernek az ugyanolyan méretű, külső gyújtású vagy kompressziós gyújtású hagyományos belső égésű motorral ellátott jármű meghajtórendszeréhez viszonyított többlettömegének eredménye, valamint

b) a teherbíró kapacitás ugyanezen nem alternatív üzemanyagú járműhöz viszonyítva nem nagyobb.” Beiktatta: 265/2011. (VI.11.) Korm.r. 5. § (2). Hatályos: 2021.05.23-tól

 

 ITM - ÚTMUTATÓ egységes szerkezetben

 

 Általános rendelkezések

Fogalmak Jelen útmutató (a továbbiakban: Útmutató) a közlekedési hatóság által felügyelt közúti, vasúti, hajózási és légügyi képzésekben — oktatóként, oktatásban segédkezőként vagy oktatásban részesülőként — részt vevő személyekre vonatkozik és a pandémiás időszakban a koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozásához kapcsolódó fokozott higiéniás előírások betartására vonatkozó iránymutatást tartalmazza.

 Jelen Útmutató alkalmazásában:

• Biztonságos távolság: az a legalább 1,5 méteres távolság, amelyet az egymás mellett tartózkodó személyek kötelesek betartani.

• Képzési helyszín: az az épületen belüli, illetve épületen kívüli terület (amely lehet járműben vagy járművön is), ahol a képzésre jogosult szervezet nevében és/vagy megbízásából elméleti (ide nem értve az e-learning képzési formában megvalósuló elméleti képzést) vagy gyakorlati ismeretek tanuló részéről történő elsajátítása zajlik.

•Tanuló: a képzésre jogosult szervezet, vagy gazdasági társaság által szervezett formában megvalósuló képzésben részesülő személy.

2. Általános rendelkezések

2.1. A képzésen csak a koronavírus tüneteit nem mutató, lázmentes (38 0C-nál alacsonyabb testhőmérsékletű) személyek vehetnek részt.

2.2. A képzési helyszínen biztosítani kell a felügyelt vagy irányított kézmosási, kézfertőtlenítési lehetőséget (pl. kézfertőtlenítő szer, kendő, automata kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével).

2.3. Képzés akkor és úgy tartható, ha a képzésen történő részvétel, belépés, várakozás során biztosított a képzésen részt vevők között a biztonságos távolság betartása, ide nem értve azt az esetet, amikor a képzési helyszín jellege (pl. járműben, szimulátorban) a biztonságos távolság tartását nem teszi lehetővé.

2.4. A tantermi képzések — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik létszámkorlátozás nélkül, a jelen Útmutatóban foglalt előírások betartásával szervezhetők. A gyakorlati képzésre igénybe vett helyen egyszerre lehetőleg csak egy tanuló tartózkodjon.

2.5.  A képzésen helyet foglaló tanuló lehetőleg ne változtassa ülőhelyét, ha ezt mégis meg kell tenni, akkor ezt csak a helyszínen tartózkodó, a képzést végző oktató utasítására, szükség esetén a megfelelő higiéniás intézkedések mellett tegye.

2.6. A képzésen csak egészségügyi maszkot viselő személy vehet részt, ide nem értve azt az esetet, amikor a maszk viselése közlekedésbiztonsági kockázattal járna, vagy a tanuló zárt térben, egyedül tartózkodik a képzési helyszínen (pl. repülőgépben, szimulátorban).

 2.7.  Javasolt a hulladékgyűjtőket a szokásosnál sűrűbb elhelyezéssel és gyakoribb ürítéssel használni.

2.8.  Az oktatások megkezdése elött, után, illetve szünetekben a képzési helyszínt át kell szellőztetni.

2.9.  Naponta, az elsö képzés megkezdése előtt, továbbá csoportváltások, tanulóváltások között el kell végezni a képzési helyszín (pl. tanterem, jármű, szimulátor, gép, stb.) fertőtlenítését a megfelelő vírucid hatású fertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazásával, ide értve különösen azon felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, kormány, egyéb kezelőszervek, asztalok előtti szék nem textil bevonatú felületei, az érintőképernyő, egér, klaviatúra, szimulátor berendezés kezelő szervei, stb.).

2.10. Képzési dokumentumok (pl. vezetési kartont, ügyviteli vagy oktatási segédlet, jegyzet, napló, stb.) kitöltését a résztvevők saját íróeszközükkel végezzék, az Íróeszközök más résztvevőnek történő továbbadását kerülni kell.

2.11.  A tisztító-, fertőtlenítőszerek megfelelőségét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi portálján javasolt előzetesen ellenőrizni.

2.12. A jelen Útmutatóban foglaltak betartásáért általánosságban a képzésre jogosult szervezet vezetője felelős, amely felelősség keretében köteles gondoskodni a képzésben oktatóként vagy segédkezőként résztvevő személyek jelen Útmutatóban foglaltak betartásához szükséges felkészítéséról.

MK. 133. szám 2020.06.04. Cs.

15/2020. (VI. 4.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 3323. old.

 MK. 132. szám 2020.06.03. Sze.

40/2020. (VI. 3.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről 3305. old.
dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztiánt – 2020. június 1-jei hatállyal – az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárává.

 

 Május
  

MK. 125. szám 2020.05.28. Cs.

2020. évi XXX. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról 2901. old.

14. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

16. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

46. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

 

2020. évi XXXI. törvény Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról 2912. old.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

„25/A. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jármű magyar hatóság által kiállított hatósági engedélyét a belföldi forgalomban a vezetőnek nem kötelező magánál tartania.”

13. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 2. §-a a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazása során)

„20. Járművezető: az a személy, akinek a vezetési jogosultságára, a vezetői engedélyére vagy a vezetési jogosultsága szünetelésére vonatkozóan szerepel adat az engedély-nyilvántartásban.

21. Járművezető-jelölt: az a vezetői engedéllyel vagy vezetési jogosultsággal még nem rendelkező személy, akinek a vezetői engedélye kiállításához szükséges adatok szerepelnek az engedély-nyilvántartásban.”
24. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

MK. 123. szám 2020.05.27. Sze.

240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet A fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről 2876. old.

Budapesten május 29.-től további könnyítések lépnek hatályba a vendéglátó üzletekre, a játszóterekre, a szálláshelyekre vonatkozóan.

MK. 117. szám 2020.05.21. Cs.

219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos eltérő szabályokról 2791. old.

1. § A járművezetésre jogosító okmányt – a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13.  §-ától eltérően – az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni.

MK. 112. szám 2020.05.16. Szo.

211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet A fővárosi védelmi intézkedésekről 2720. old.

A kijárási korlátozás megszűnik Budapesten is 2020.05.18. H.-től.

MK. 111. szám 2020.05.15. P.

207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések következő üteméről 2712. old.

(A kijárási korlátozás feloldása Pest megyére vonatkozólag, 2020.05.18. H-től. Szabályozások a vendéglátóhelyekre, játszóterekre, szálláshelyekre, családi rendezvényekre is.)

MK. 105. szám 2020.05.11. H.

195/2020. (V. 11.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról 2510. old.

1. § A 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az 1. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

„1. A felnőttképzés megszervezésének sajátos szabályai a veszélyhelyzet időtartama alatt”

2. §

(1) Bizonyos kivétellel a veszélyhelyzet időtartama alatt a képzés és a modulzáró vizsga kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. Ha ezen dokumentumok a képzést vagy modulzáró vizsgát az itt felsorolt formákban lehetővé teszik, akkor ezek csak így szervezhetők.

(2) Az R. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Szervezhető olyan képzés és szakmai vizsga, amely a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által meghatározott, a veszélyhelyzet elhárítása vagy következményeinek enyhítése érdekében szükséges. (Van kivétel.)

3. § Az R. a következő 2. alcímmel egészül ki: „2. Struktúraváltó képzések támogatása”

5/A § Költségvetési támogatás nyújtható a képzés megszervezéséhez és az azon való részvételhez is. A képzés új kompetenciák megszerzését kell biztosítsa és munkaerő-piaci szempontból kiemelt közérdekű.

A képzés követelményeit a képzést meghatározó miniszter költségvetési támogatást biztosító felhívása tartalmazza.

Felnőttképzési tevékenységként szervezhető a képzés a veszélyhelyzetben a hétköznapitól eltérő feltételekkel. Az ÁFA törvény szerinti egyéb oktatás, így attól mentes.

5/B § Felvehető a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében hallgatói hitel, maghatározott feltételekkel.
Hatályos 2020.05.12.-től.

MK. 104. szám 2020.05.08. P.
193/2020. (V. 8.) Korm. rendelet Az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 2491. old.
13/2020. (V. 8.) ITM rendelet A nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról 2494. old.

MK. 100. szám 2020.05.06. Sze.
183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról 2436. old.

1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról 2446. old.

 Április 

MK. 96. szám 2020.04.30. Cs.

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A védelmi intézkedésekről 2362. old.

 

169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról 2364. old.

 

171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről 2365. old.

MK. 83. szám 2020.04.22. Sze.

146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről 2163. old.

2. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 2/A §-sal egészül ki:

"2/A.  § A támogatást – a 2. §-ban foglaltakon túl – az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.

4. § Az R2. a következő 9. §-sal egészül ki:

9.  § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az első sikeres nyelvvizsga, az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, továbbá a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultság családok védelme érdekében történő kiterjesztéséről szóló 146/2020. (IV. 22.) Korm.  rendelettel megállapított 2/A §-a alapján támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a  támogatás alapjául szolgáló sikeres közlekedési alapismeretek vizsganapra a Módr. hatálybalépését követően került sor.”

6. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

MK. 82. szám 2020.04.21. K.

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről 2136. old.

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

6. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása

MK. 79. szám 2020.04.17. P.

131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról 2067. old.

1. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó, aki a tevékenységének az Evectv. 18.  § (2) bekezdése szerinti szünetelését 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentette be, az Evectv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően e rendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelentheti

a) a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés visszavonását vagy

b) szüneteltetett tevékenységének folytatását.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szünetelés időtartama egy hónapnál rövidebb is lehet.

(4) Ha jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, (2) bekezdés szerinti adattörlést követőn úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

2. § A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az Evectv. 18. § (1) bekezdésében megjelölt minimális időtartamot nem kell alkalmazni.

MK. 75. szám 2020.04.15. Sze.

114/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga, valamint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás érvényesítéséhez szükséges intézkedésekről 2002. old.

1. § (1) Az a személy, aki

b) a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-ában meghatározott életkort a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt tölti be, az  R1., illetve az  R2. szerinti állami támogatásra való jogosultságát a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint érvényesítheti.

(3) Jogosult a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásra az az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy is, akinél a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napja a veszélyhelyzet megszűnését követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő időszakra esik.
A 114-es Korm. rendelet szerint az elméleti tan- és vizsgadíj állami támogatásra a 20. életévüket a veszélyhelyzet ideje alatt betöltők is jogosultak. A sikeres KRESZ vizsgájukat a veszélyhelyzet utáni legfeljebb hat hónapos időszakban letehetik.

 

115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelet A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről 2003. old.

1. § A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak … a  48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során

a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, … foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

2. § Az 1.  §-ban meghatározott tevékenység a …  47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (8) és (10) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

A 115-ös Korm. rendelet szerint a 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet szerint dolgozó személygépkocsis közúti személyszállító szolgáltatók is az adózási kedvezményezettek körébe tartoznak.

MK. 71. szám 2020.04.10. P.

97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 1921. old.

 

104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről 1942. old.

MK. 69. szám 2020.04.09. Cs.

95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet A kijárási korlátozás meghosszabbításáról 1878. old.

1. Kijárási korlátozás meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések

2. Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezések

4. Egyéb rendelkezések

MK.67. szám 2020.04.07. K.

174/2020. (IV. 7.) KE határozat A Gazdasági Versenyhivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról 1837. old.

175/2020. (IV. 7.) KE határozat A Gazdasági Versenyhivatal elnökének kinevezéséről 1837. old.

MK. 66. szám 2020.04.06. H.

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 1814. old.

 

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet 1820. old.

1. Rendkívüli intézkedések

4. § (1) A Kormány felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti határozat az államhatárt átlépő közlekedést érinti, a közlekedésért felelős miniszter az egyedi határozatot a határrendészetért felelős miniszter egyetértésével hozza meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti határozat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (3) bekezdés a) és i) pontja alapján bíróság előtt nem támadható meg, ellene jogorvoslatnak nincs helye. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.
Hatályos: 2020.04.07. K.-től


MK. 65. szám 2020.04.05. V.

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról 1794. old.

4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló a 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

 
87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól 1799. old.

 

HÉ. 18. szám 2020.04.03. P.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M326 és M327 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 3/2020 és 4/2020 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről 1810. old.

Március

MK. 59. szám 2020.03.31. K.

73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról 1638. old.

 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről 1639. old.

MK. 58. szám 2020.03.30. H.

2020. évi XII. törvény A koronavírus elleni védekezésről 1634. old.

A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény: Btk.)  kiegészül a „Járványügyi védekezés akadályozása" alcímmel, mely a karantén megszegéséhez és az álhírek terjesztéséhez kapcsolódó büntetéseket szabályozza

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet A kijárási korlátozásról

1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a  drogériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

(2) Alapos indok továbbá – az 1.  §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának bevonásával.

A rendőr intézkedéseket, és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rendőrségi törvényben meghatározott módon alkalmazhat.

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.


MK. 55. szám 2020.03.26. Cs.

67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről 1620. old.

 

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelete A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 1621. old.

„ … A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (10)  bekezdése a  következő l)–n) ponttal egészül ki:

[Az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:]

„l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és

n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).”

… ”

 

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról 1622. old.

 
70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól 1623. old. 


HÉ. 14. szám 2020.03.25. Sze.
2/2020. (III. 25.) IM utasítás A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének helyettesítéséről 1678. old.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 2020. március 15-e alkalmából 1710. old.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye a veszélyhelyzettel kapcsolatban az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M324 és M325 számú, a RID 1.5.1 szakasza szerinti 1/2020 és 2/2020 számú, valamint az ADN 1.5.1 szakasza szerinti M025 számú multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről 1716. old.

MK. 53. szám 2020.03.25. Sze.

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről 1570. old.

MK. 52. szám 2020.03.24. K. – teljes Magyar Közlöny a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetésimoratóriumra vonatkozó részletszabályairól 1564. old.
63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről 1565. old.
1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat
A magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről 1566. old.
1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat
A koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról 1568. old.

MK. 51. szám 2020.03.23. H. – teljes Magyar Közlöny a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről 1556. old.

58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló
41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról 1558. old.

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról 1558. old.

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről 1559. old.

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről 1559. old.

„1. § …

(8) A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510) 
tevékenységet folytat (a  továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a  kisadózó után a  Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a  Katv. hatálya alá tartozott.
…”

Hatályos: 2020.03.24.-től

MK. 50. szám 2020.03.20. P.

1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról 1550. old.

MK. 49. szám 2020.03.19. Cs.

48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) 1504. old.

MK 48. szám 2020.03.19. Cs.

2020. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről 1487. old.

MK. 47. szám 2020.03.18. Sze.

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 1462. oldal

Röviden a 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletről

A koronavírus világjárvány gazdasági hatásának enyhítésére hozott elsődleges intézkedések:

A magánszemélyek és vállalkozások hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztették. (Fizetési moratórium 2020.12.31.-ig.)

A rövid lejáratú fogyasztási hitelek THM-jét maximálták a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékében.

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban a nem lakás célú helyiségek bérleti szerződései 2020. június 30-áig nem mondhatók fel, illetve bérleti díjak nem emelhetők meg.

Az előző bekezdés szerinti veszélyeztetett ágazatokban a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét elengedték, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentették június 30.-ig.

A személyszállításban a KATA szerinti taxisok átalányadó szerinti fizetési kötelezettségét elengedték, szintén június 30.-ig.

A munkavállalási szabályokat pedig rugalmasabbá tették: munkaidő-beosztás módosítása, otthoni munkavégzés, távmunka.

Hatályos 2020.03.19.-től

MK. 45. szám 2020.03.16. H.

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) 1444. old.

MK. 42. szám 2020.03.14. Szo.

1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről 1387. old.

MK. 42. szám 2020.03.14. Szo.
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) 1382. old.

MK. 39. szám 2020.03.11. Sze.
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről 1354. old.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A veszélyhelyzet kihirdetése
1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
2. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.
(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs segíti.
3. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
(2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
(3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
2. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Február

MK. 20. szám 2020.02.07. P.

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 548. old.

Január

MK. 7. szám 2020.01.14. K.

31/2020. (I. 14.) KE határozat Államtitkári felmentésről és kinevezésről 170. old.
Bodó Sándort 2020. január 15-ei hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárává

MK. 4. szám 2020.01.08. Sze.

1/2020. (I. 8.) ITM rendelet: A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek az alternatív tüzelőanyaghoz és kibocsátásmentes technológiához tartozó többlettömegével összefüggő módosításáról 81. old.


2019. ÉVES ÁTTEKINTÉS:

Már évek óta bevett jogalkotási gyakorlat, hogy a naptári év vége felé a – még függőben lévő – szabályozásokat elfogadják és kihirdetik a Magyar Közlönyben, s hatályba is lépnek a következő év elejétől. Jelen anyag egyes részei a jogszabályok megjelenésének megfelelően eltérő időpontokban készültek. Először a Közlekedési Törvény, aztán a kapcsolódó Kormányrendeletek, majd a Miniszteri rendeletek változtak.

Ebben a 2019. évi áttekintésben is vissza kell lépni 2018. decemberére. (Rövid ismétlés.)

2018. Decemberben (MK. 200. szám 2018.12.15. Szo.) a 2018. évi XCVIII. törvény keretében az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kaphattunk hírt. Ennek alapján a járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi 2019. március 15.-étől. (Kkt. 18. § (1) bekezdésében lesz.)

Létrehozták a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Vizsgaközpont; KAV), ami a közúti járművezetők vizsgáztatását, utánképzését és képzésfelügyeletét, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását és képzésfelügyeletét, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatát végzi 2019.01.01.-től. (Kkt. 18. § (8) bekezdés)

Változás, hogy a Kkt. 18. § (11) bekezdés b) pontja értelmében az iskolavezetői tevékenység végezhető érvényes vezetői engedély nélkül is szintén 2019.01.01.-től.

Ezt követték a kapcsolódó kormányrendeletek változásai az új és módosított szabályozásokhoz még az ünnepek előtt.

Ennek keretében megjelent a 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról (MK. 209. szám 2018.12.21. P.)

Ebben szabályozták a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felépítését, működését, feladatait, hatáskörét, stb. …

A Kormány 285/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete a vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól. (MK. 209. szám 2018.12.21. P.)

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

6. § „(1a) A vizsgaközpont képzésfelügyeleti tevékenysége során készített jegyzőkönyvet, feljegyzést – amennyiben az hatósági eljárás lefolytatását teszi szükségessé – megküldi a hatósági eljárás lefolytatására illetékes közlekedési hatóság részére.”

5. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

A PÁV vizsgálatot a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül lefolytatja a vizsgaközpont. (2. § (4) bekezdés) A jelentkezés módozatai és menete: webes felület, postai út, vizsgaközpontnál személyesen. (4. § (1a)-(1d) bekezdések) A PÁV véleményt a vizsgálat után 15 napon belül írásban kell közölni az érintettel, akinek szintén 15 nap áll rendelkezésére felülvéleményezés kérésére. (7. §) A rendelet 10/A §-10/C §-ai az egyes vizsgálati kategóriákhoz tartozó követelményeket, az elbírálás szempontjait és a korlátozó, kizáró okokat tartalmazzák.

2019. Január elején jelent meg az innovációért és technológiáért felelős miniszter 1/2019. (I. 7.) ITM rendelete a járművezetők képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. (MK. 2. szám 2019.01.07. H.)

2. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításában meghatározták a vizsgálati díj fizetésének helyét, idejét (KAV számla, kérelem benyújtásakor), illetve a vizsgálati időpont lemondás feltételeit és a túlfizetések rendezési szabályait.

3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

Ekkor rögzítették, hogy a szakoktatói munkaidőt tanórában kell számolni.

Módosultak továbbá a képzési rendelet mellékletei is: a 3., 8., 12., 13. és 16. mellékletek.

A 8. Mellékletben az elveszett vezetési karton helyett kiállított vezetési karton hitelesítésekor a hitelesítő rovatba a „Pótlás” szót kell bejegyezni. Az elvesztés tényét és körülményeit a vizsgaközpont jelzi a közlekedési hatóságnak.

A 13. mellékletben (GKI) a járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas tanpálya, vagy az 5.3.2. pontban meghatározottaknak megfelelő szimulátor berendezés rendelkezésre állásának igazolása is szükséges, a kérelemhez a képző szervnek (oktatási központnak) csatolnia kell ezen dokumentumot is.

            4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

Ebben megjelölték, hogy a rendelet Mellékletében meghatározott díjakat milyen számlákra kell befizetni. Egyrészt az ITM részére teljesítendő a szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja, valamint a közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díja. Másrészt az elméleti és gyakorlati vizsgák, valamint a más ügyekhez tartozó eljárási díjak a KAV számára teljesítendők.

Az 1/2019. (I.7.) ITM rendelet hatályos 2019.01.07. H. 10.00 órától.

 Februárban a Hivatalos Értesítő10. számában (2019.02.28. Cs.) megjelent a 4/2019. (II.28.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Márciusban a 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet jelent meg az autóbuszos közúti személyszállításhoz kötődő piacfelügyeleti tevékenységről és bírság mértékéről. (MK. 39. szám 2019.03.12. K.)

Áprilisban a 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjához kötődő törvénymódosításokról tájékozódhattunk. (MK. 63. szám 2019.04.11. Cs.)

Májusban a 16/2019. (V. 3.) BM rendelettel módosultak a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályai. (MK. 74. szám 2019. 05.03. P.)

Júniusban látott napvilágot a 15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet, ami a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról rendelkezett. (MK.102. szám 2019.06.18. K.)

A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosítása is megtörtént a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelettel. (MK. 112. szám és Mellékletei 2019.06.28. P.)

Júliusban tájékozódhattunk a 24/2019. (VII. 4.) ITM utasítás alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs Irodája működésének rendjéről. (HÉ. 39. szám 2019.07.04. Cs.)

Emellett volt KRESZ-módosítás is: a 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet. (MK. 130. szám 2019.07.26. P.)

A „Tájékoztatást adó jelzőtáblák”-nál (17. §) többlet információt mutató kiegészítések kerültek megadásra.

„(2)   Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott - kék vagy barna alapszínű - jelzőtáblák adhatnak tájékoztatást.”

„(2a) A templomra és a vallásgyakorlásra rendelt helyre – a 2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló tábla alapszíne barna. E tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a vallási közösség nevére, az általa használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.”

A „Párhuzamos közlekedés” (36. §) tartalmazza az autóbusz forgalmi sáv használatát a (8) bekezdésben. Itt tételesen felsorolásra kerül, hogy kik és milyen feltétellel jogosultak ennek használatára. Ezen b) pont bf) alponttal egészül ki: (Az autóbusz forgalmi sávban)

„bf) nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei vonatkozásában a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével kijelölt jármű – a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben a sportesemény helyszínéül szolgáló települések területén – az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati feltételeit, a használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint”

(közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.)

A KRESZ IV. fejezete az „Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok”-ról szól. Ebben a „Figyelmeztető jelzést használó járművek” -ben (50. §) történt módosulás.

A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:

(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)

„l) a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége közben,

m) a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenysége végzése közben,

n) a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállítása közben.”

Hatályos: 2019.07.27. szombattól.

Augusztusban a veszélyes árukhoz kötődő miniszteri rendeletek módosultak: 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet. (MK. 137. szám 2019.08.01. Cs.)

Kiadták a 1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatot a Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése ügyében is. (MK. 137. szám 2019.08.01. Cs.)

Megjelent még a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról. (MK. 141. szám 2019.08.14. Sze.)

Szeptemberben olvashattuk a 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendeletben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló változásokat. (MK. 151. szám 2019.09.10. K.)

Kiadták továbbá a 36/2019. (IX. 20.) ITM rendeletet az egyes közlekedési és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezéséről. (MK. 156. szám 2019.09.20. P.)

Októberben jelent meg – a fenntarthatósághoz kapcsolódóan – a 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről. (MK. 171. szám 2019.10.22. K.)

Szükségessé vált a KAV működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosítása is, amit a 248/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel realizáltak. (MK. 172. szám 2019.10.24. Cs.)

1. 139/1991. (X. 29.) Korm. r.: Utánképzés

Utánképzés folytatására az illetékes közlekedési hatóságtól lehet engedélyt kapni, a vizsgaközponttól pedig az egyes programok megtartására megbízást. Utánképzésre jelentkezni a vizsgaközpont bármelyik szervénél lehet. A feltárásnak a közlekedési ismeretek hiányosságait felmérő része számítógépen történik. A feltárás eredményének függvényében a vizsgaközpont a kötelezettet az ügyfél számára legmegfelelőbb programba sorolja. Az utánképzés díját a vizsgaközpont számlájára kell befizetni a foglalkozás megkezdése előtt. Az utánképzés teljesítéséről a vizsgaközpont meghatározott adattartalmú igazolást ad ki. A vizsgaközpont működteti a feltáró csoportot (explorációs team) és annak vezetőjét is ő bízza meg. Változott az egyes programokon az engedélyezett létszám. Az I. programnál legfeljebb 20 fő; a III., a IV., a VI. és a VII. programokban pedig maximum 15 fő vehet részt csoportonként. A II. program szerinti közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás a képzési-vizsgáztatási miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatásnak minősül, ahol a jármű felelős vezetője a foglalkozásvezető. Az utánképzést végzők tevékenységét a vizsgaközpont ellenőrzi.

2. 179/2011. (IX.2.) Korm. r.: Képzés-vizsgáztatás általános szabályai

A „Vizsgáztatás” alcím kiegészült.

„5/A. § A vizsgaközpont vizsgaszabályzatban határozza meg

a) a képző szervek tanuló részére készített írásos tájékoztatójának tartalmi követelményeit,

b) a vizsgára jelentkezés rendjét,

c) a vizsgázó értesítési rendjét,

d) a vizsgák szervezési rendjét,

e) a vizsgán meg nem jelenés következményeit.”

Változás van a Közlekedési Szakértői Testület-ben is: az eddigi elnök és 6 tag immár elnök és 8 tagra bővült, akiket a miniszter kér fel, ami 9 évre szól az eddigi 5 helyett.

3. 382/2016. (XII.2.) Korm.r.: Közlekedési igazgatási hatósági feladatokat ellátó szervek

Kijelölték, hogy a vizsgaközpont felügyeletét a miniszter látja el.

4. 284/2018. (XII.21.) Korm.r.: KAV kijelölése és feladatainak meghatározása

A vizsgaközpont és a közlekedésért felelős miniszter 2019. december 31.-ig elszámol az utánképzési díjak tekintetében úgy, hogy a működésre és fejlesztésre fordítandó összeget a miniszter visszahagyja a vizsgaközpont részére. A KAV a jelenlegi központosított informatikai rendszert 2020. december 31.-ig jogosult használni.

Ezen rendelkezések 2019.11.01.-én léptek hatályba.

Novemberben (MK. 182. szám 2019.11.15. P.) megjelent a 2019. évi LXXV. törvény, ami öt nemzetközi közlekedési Egyezmény, Jegyzőkönyv, Megállapodás Magyarországon törvényben történő kihirdetését tartalmazza. (Genfi Közúti Egyezmény, Jegyzőkönyv, kiegészítő Megállapodás, módosító Megállapodás és Genfi Útjelzési Egyezmény.) Ezen dokumentumokat így transzformálják a magyar jogrendbe. Ezek nemzetközi szerződésnek tekintendők, amik jogokat és kötelezettségeket adnak, biztosítanak a részes államoknak. Keretet biztosítanak egy egységes nemzetközi mozgástérhez.

Decemberben ismét rengeteg közlekedéshez kapcsolódó jogszabály látott napvilágot. A 2019. évi CXV. törvény egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szól: a közúti közlekedésről, a gépjárműadóról, a közúti közlekedési nyilvántartásról, a regisztrációs adóról, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, a személyszállítási szolgáltatásokról és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról. (MK. 206. szám 2019.12.17. K.)

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárásokhoz kötődő módosításáról tájékozódhatunk a 2019. évi CXXVII. törvényből. (MK. 212. szám 2019.12.19. Cs.)

A 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet pedig a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek, továbbá a vasúti vizsgaközpont és a hajózási vizsgaközpont kijelölésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról rendelkezik. (MK. 213. szám 2019.12.20. P.)

5. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

Az 1978. április 1. után megszerzett PÁV minősítés kiadására írásbeli kérelmet kell beadni a Vizsgaközponthoz, az igazolás díja 3000,- Ft. A PÁV vizsgálat 2 munkanapon belüli lemondása vagy meg nem jelenés esetén kizárólag a Vizsgaközpont szabályzata alapján van mód a befizetett díj visszatérítésére.

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

Pontosítottak, illetve meghatároztak új fogalmakat, beillesztették a jogutódlás szabályozását.

A közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolásaként a vizsgázó köteles bemutatni a vezetői engedélyét, még akkor is, ha nem előfeltétele a megszerezni kívánt kategóriának a meglévő engedély.

A szakoktatókkal kapcsolatos változások:

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei: (18. § (3) b) pontja)

Alapképzésre a jelentkezés feltétele a legalább 2 éve érvényes, nem kezdő, „B” kategóriás vezetői engedély. Az „A” és „C” kategóriák kiegészítő képzésnek kerültek át. Ennek megfelelően módosították a végzettséggel végezhető oktatások körét, amit a 3. mellékletben a 2. pontban 2.6. alponttal egészítettek ki:

 A 2019. szeptember 1-jét követően indult alapképzést végzett szakoktató gyakorlati képzést csak „B” kategóriában oktathat.

A szakoktatók ledolgozható órakeretét érintő változás, hogy a szakoktató járművezetést naponta legfeljebb 10 tanórában oktathat. Oktatás és vizsgáztatás során a szakoktatói igazolványt köteles jól láthatóan magán viselni, a jármű kötelező biztosítása meglétének igazolását pedig magánál tartani.

Az akkreditációs eljárás a 38. §-ba került a 16. Mellékletből.

Az elméleti és gyakorlati vizsgáztatással kapcsolatos eljárás követelményrendszerének szabályozása több helyen található: 24/2005. GKM r. 8. mellékletében, a közlekedésért felelős miniszter (ITM) által kidolgozott Tantervi és Vizsgakövetelményekben, valamint a Vizsgaközpont Vizsgaszabályzatában együttesen kerül szabályozásra. A közlekedésért felelős miniszter hatásköre a Tantervi és Vizsgakövetelmények, a Bizonylati albumok és egyéb szakmai szabályozók kiadásának joga. A Vizsgaközpont dolgozza ki a Vizsgaszabályzatot, valamint a Vizsgáztatás rendje és ügyvitele dokumentumait. Így jelentősen módosult a 24/2005. GKM r. 8. melléklete.

10. A 84/2009. (XII. 30.) KHEM díj rendelet módosítása értelmében (1.§(4a)) „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Melléklet IV. pontja alapján a vizsgaközpont által befizetett összeget a vizsgaközpont felügyeleti tevékenységével összefüggő feladatokra használhatja fel.”

A 45/2019. (XII.20.) ITM rendelet 2020. január 1. napján lépett hatályba, kivéve a PÁV igazolás 3000 Ft-os kiállítási díja, ami a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, azaz 2020.01.20.-án.

Összeállította: Pataki Melinda

Készült: 2020.01.14.-én. 


Figyelem!

A képzéshez és vizsgáztatáshoz kapcsolódó további új dokumentumok elérhetők a KAV honlapján,
a Dokumentumtárban is.
(
http://kavk.hu/?page_id=315)

 Vizsgaszabályzat 2020:
http://kavk.hu/wp-content/uploads/2020/01/vizsgaszabalyzat_2020.pdf

Tantervi és vizsgakövetelmények:
http://kavk.hu/?page_id=801

Bizonylati album képzéshez:
http://kavk.hu/wp-content/uploads/2020/01/bizonylati-album_kepzeshez.pdf

Bizonylati album vizsgáztatáshoz:
http://kavk.hu/wp-content/uploads/2020/01/bizonylati-album_vizsgaztatasahoz.pdf

Vizsgáztatás rendje és ügyvitele:
http://kavk.hu/wp-content/uploads/2020/01/a-kozuti-jarmuvezetok-es-a-kozuti-kozlekedesi-szakemberek-vizsgaztatasanak-rendje-es-ugyvitele-2020-01-01-tol.pdf

   


A KÉPZÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA RÉSZLETEIBEN

 Tavaly (2018.) az 1988. évi I. törvény (Kkt.) 18. § (8) alapján a 284/2018. (XII.21.) Kormányrendelettel létrehozták a KAV-ot 2019.január 1-ei hatállyal. Szükségessé vált a Miniszteri rendeletek módosításai is.

 MK. 213. szám 2019.12.20. P.

45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Hatályos 2020.01.01.-től.

5. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

Az 1978. április 1. után megszerzett PÁV minősítés kiadására írásbeli kérelmet kell beadni a Vizsgaközponthoz, az igazolás díja 3000,- Ft.

 A PÁV vizsgálat 2 munkanapon belüli lemondása vagy meg nem jelenés esetén kizárólag a Vizsgaközpont szabályzata alapján van mód a befizetett díj visszatérítésére.

 

6. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

Egyes fogalmak pontosítása és újak meghatározása történt az Értelmező rendelkezésekben.

(A rendelet alkalmazásában:)

12. jelentkezési lap: olyan a bizonylati albumban szereplő nyomtatvány vagy elektronikus űrlap, mely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre illetve benyújtásra a vizsgaközponthoz, és amely a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adatokat tartalmazza.”

A jelentkezési lap leadásával a tanuló/ vizsgázó jogviszonyba kerül a Vizsgaközponttal, amiről tudomással kell bírnia. (Valamelyest hasonló, mint a képzőszervvel a Felnőttképzési szerződés.)

47. vizsgaközpont: a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Új fogalmakként jelennek meg: Vizsgaszabályzat, Akkreditáció, Akkreditációs eljárás, Animáció.

(A rendelet alkalmazásában:)

„48. Vizsgaszabályzat: a vizsgaközpont által a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben kiadott szabályzata;”

A 24/2005. GKM r. 8. számú melléklete (A közúti járművezetők vizsgáztatására vonatkozó részletes eljárási rend) bizonyos részei a Vizsgaközpont Dokumentumtárában a Vizsgaszabályzat című dokumentumban találhatók. (http://kavk.hu/wp-content/uploads/2019/11/vizsgaszabalyzat_20191101.pdf)

A képző szervek tanuló részére készített írásos tájékoztatójának tartalmi követelményei: 24/2005. GKM r. 2. számú melléklete

A vizsgára jelentkezés rendje: 24/2005. GKM r. 8. számú mellékletének 3.; 3.1.; 3.2.1.; 3.2.2.; 3.2.3. és 3.3. pontjai

A vizsgázó értesítési rendje: 24/2005. GKM r. 8. számú mellékletének 2.1.; 2.2.; 3.4. és 3.5. pontjai

A vizsgák szervezési rendje: 24/2005. GKM r. 8. számú mellékletének 4.; 4.1.; 6.1.; 6.2. pont harmadik mondata; továbbá a 7.2.; 7.2.1.; 7.2.3.; 7.3.2.; 7.4.3.; 7.5.6. és a 7.5.6.1. c) pontjai

A vizsgán meg nem jelenés következményeinek részletszabályai: Előzetes kimentési okok: 24/2005. GKM r. 8. számú mellékletének 5.4. pontja; Utólagos kimentési okok

„49. Akkreditáció: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a korszerű szimulátorok meghatározott időintervallumig tartó alkalmassága;

50. Akkreditációs eljárás: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazott zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, vagy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott korszerű szimulátorok alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás;

51. Animáció: speciális pedagógiai és didaktikai elvárásoknak megfelelő olyan mozgó képi megjelenítés, amely szemléletes formában való bemutatással segíti elő az adott tananyag megértését.”

A közúti járművezetők képzése címnél A képzés engedélyezése alcím (3. §) két bekezdéssel egészül ki:

„(7) Valamely képzőszerv jogutódlással történő megszűnése esetén a képzőszerv helyébe a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.

(8) A jogutódlás tényét a jogutód képzőszerv a közlekedési hatóság részére a jogutódlás napjától számított 8 napon belül köteles bejelenteni. A közlekedési hatóság a képzési engedélyt visszavonja, amennyiben a jogutód a képzési engedélyben foglalt tárgyi és személyi feltételeket nem teljesíti.”

 

A képzés tartalma és feltételei (5. §)

„(1) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a közlekedési hatóság közlekedésért felelős miniszter által kiadott tanterv szerint kell megtartani. A képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a közlekedési hatóság közlekedésért felelős miniszter által előírt dokumentumokat (az ún. „Bizonylati album”-ban szereplő nyomtatványokat) kell alkalmazni.”

„(3) A tanulók számára a képző szerv által - a 2. melléklet alapján - elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon - az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével - való részvétel és az előírt feladatok képző szerv által igazolt teljesítése kötelező.”

 

A vizsgáztatás általános előírásai (9. § (1) bekezdés) szerint az elméleti és gyakorlati vizsgáztatással kapcsolatos eljárás követelményrendszerének szabályozása több helyen található: 24/2005. GKM r. 8. mellékletében, a közlekedésért felelős miniszter (ITM) által kidolgozott Tantervi és Vizsgakövetelményekben, valamint a Vizsgaközpont Vizsgaszabályzatában együttesen kerül szabályozásra.

A közlekedésért felelős miniszter hatásköre a Tantervi és Vizsgakövetelmények, a Bizonylati albumok és egyéb szakmai szabályozók kiadásának joga. A Vizsgaközpont dolgozza ki a Vizsgaszabályzatot, valamint a Vizsgáztatás rendje és ügyvitele dokumentumait.

 

Az elméleti és a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeinél (10. § (1) g) pont és 11. § (1) g) pont) a közlekedésbiztonsági alkalmasság igazolásaként a vizsgázó köteles bemutatni a vezetői engedélyét, még akkor is, ha nem előfeltétele a megszerezni kívánt kategóriának a meglévő engedély.

 

Hatályát veszti: 16. § A közlekedési hatóság eljárása és az általa végzett tevékenység

A szakoktatókkal kapcsolatos változások:

A szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei: (18. § (3) b) pontja)

„b) alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „B” kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek:

ba) „A” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A” kategóriás vezetői engedély,

bb) „C” kategóriás kiegészítő képzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „C” kategóriás vezetői engedély,