Vállalkozási Hírek

 


FIGYELEM  HELYI  ADÓK - szeptemberi határidők!

2018. szeptember 17-én esedékesek a helyi adók II. félévi előlegei, részletei. Helyi adók - többek között - az iparűzési adó, a gépjárműadó (régi nevén súlyadó), és az építményadó. Érdeklődjön könyvelőjénél.


 

GDPR: ADATVÉDELEM !

2018 májusában hatályba lépett és Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az EU-ban kidolgozott új adatvédelmi szabályozás, amit a GDPR rendelet tartalmaz. Minden vállalkozást érint, kötelező az Autósiskoláknak is, hogy a teljes üzemeltetését, weboldalát, szerződéseit, szabályzatait megfeleltesse a GDPR rendelet szabályainak. Ha a vállalkozás nem tesz eleget e jogszabályi kötelezettségének súlyos pénzbeli büntetésre számíthat.

Tudjuk, hogy az autósiskola tevékenysége igen összetett szabályozás alá esik, fontos ehhez profi segítséget igénybe venni!
A Lex-Den Kft-t üzemeltető Dr. Kozma Dénes 15 éve jogász és emellett 12 éve Autósiskola tulajdonos, szakoktató, valamint iskolavezető is. Kellő tapasztalatot szerzett a szakmában, aminek alapján az autósiskoláknak minden olyan speciális jellegzetességét ismeri, ami fontos a GDPR szabályozás teljes körű kidolgozásához. Erre kidolgozott ajánlatuk elérhető a -
http://tanulovezeto.eu - honlap Főoldalán, a hirdetési rovatunkban.

 


ÁFA változás !

2018. július 1-től, ha a vállalkozó olyan számlát állít ki, amelynek áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot, a számla adatait azonnal le kell jelenteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) részére.

Itt három eset fordulhat elő: 
1. Ha a számlát gépi úton (számlázó-programmal) állítja ki, akkor a program azonnal és automatikusan továbbítja az adatokat a NAV felé. 
2. Ha számlatömböt használ, akkor a vállalkozó 5 naptári napon belül köteles az adatokat lejelenteni a NAV részére.
3. Ha számlatömböt használ és a számla áfa tartalma eléri az 500 000 Ft-ot, akkor a határidő nem 5 nap múlva jár le, hanem már másnap.
Az első pontból adódik, hogy 100 000 Ft áfa-tartalmat elérő számlát csak olyan számlázó-programmal szabad kiállítani, ami képes az azonnali adattovábbításra.
Az adatlejelentésnek előfeltétele egy érvényes regisztráció, ami kb. 5 perc idő. Tehát ha egy vállalkozót érinteni fog e szabályozás, érdemes mihamarabb regisztrálnia az Onlineszámla honlapon: 
https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla
Itt minden egyéb információ is megtalálható, regisztrálás az első ablakban.


 

Ismét fontos határidők közelednek:

2018. március 19-ig esedékesek a helyi adók első félévi összegei, úgy mint a gépjárműadó, az iparűzési adó, építményadó, stb.
 
Április 3-ig fizetendő az évi egyszeri 5000 Ft-os kamarai hozzájárulás, mégpedig a székhely szerinti kereskedelmi és iparkamarának.

Szintén április 3-ig kell nyilatkozni a NEM KATA alany vállalkozásoknak, hogy 2017-ben összességében történt-e 1 M ft-ot meghaladó kifizetés valamely KATA adóalany felé? 

 Vállalkozó olvasóink figyelmébe!

- Egyéni vállalkozók: a 2017. évi személyi jövedelemadó bevallás beküldésének határideje

2018. február 26. (hétfő.)

- KATA alany vállalkozások: a 2017. évben szerzett bevételről

2018. február 26-ig kell nyilatkozni a 17KATA nyomtatványon. 

 - Éves áfa bevallók: a 2017. évi áfa bevallás benyújtásának határideje szintén

2018. február 26. (hétfő).


 

Néhány 2018-as változás: 

    - 2018.01.01-től a minimálbér 138 000 Ft, a garantált bérminimum 180 500 Ft.

  -  A szociális hozzájárulási adó 19,5%-ra csökkent.

   - Az egészségügyi szolgáltatási járulék 7320 Ft/hó-ra emelkedett.

    - A kétgyermekes családok adókedvezménye (SZJA) kedvezményezett

eltartottanként 17 500 Ft/hó-ra emelkedett.

 

Galbács Felícia

 


 

Társas vállalkozók figyelmébe!

Minden társas vállalkozás, egyesület, stb. cégkapu nyitására kötelezett augusztus 30-ig! Ennek elmulasztása bírságot vonhat maga után! A cégkapu regisztrációhoz a cég képviselőjének ÜGYFÉLKAPUS REGISZTRÁCIÓJÁRA van szükség. Ha ez hiányzik, az Okmányirodánál kell kezdeményezni az Ügyfélkapus regisztrációt. (e-mail cím és személyi igazolvány kell hozzá).

Küldte a hírt Petz Ildikó a Delfin Autósiskola irodavezetője.

Részletes tájékoztatás a következő linken:
http://vallalkozokforuma.hu/adoesjog/cegkapu-valaszok-az-osszes-gyakori-kerdesre/


Figyelem! Kamarai hozzájárulás 2017-ben is!

Felhívjuk a kedves vállalkozó, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2017. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2017. március 31. A számlaszámok nem változtak!

  Adóváltozások 2015-ben!


A társasági adóról szóló törvény 6§ 8 bekezdése a következőre módosult: 

(8)142 A jövedelem - (nyereség) - minimum meghatározásakor az összes bevételt csökkent
 
a)143
b) a jogelőd tagjánál, részvényesénél - a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerülési értékeként - az adóévben elszámolt bevétel;
c) az átruházó társaságnál kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel;
d) a megszerzett társaság tagjánál, részvényesénél a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség.

Tehát, kivették az eladott áruk és a közvetített szolgáltatásokat a levonható tételek közül! 
Ez a nyereségminimum meghatározására vonatkozik, a tényleges eredményt nem befolyásolja. Amennyiben a tényleges eredmény kisebb, mint a nyereségminimum (az összes bevétel mínusz a fent leírtak, és vannak még növelő tételek is), akkor a nyereségminimum után javasolt adót fizetni. 

Megjegyzés:

Ez sok képzőszervet érinteni fog! Ha a nyereség kevesebb mint a nettó árbevétel 2%-a, akkor 2015. január 1-től a tovább számlázott szolgáltatás (vizsga díjak) nem vonható le a minimum adó megállapításánál (2%) - így ezután is fizetni kell az adót. Ez eddig nem volt probléma, mert nyugtán/számlán bevettük a vizsgadíjat, a felügyelőség pénztárába befizettük, így az ott kapott számla  egyszerűen kiegyenlítette egymást.  


Személyi jövedelemadó 

Cafetéri: Széchenyi Pihenő Kártya bármely alszámlájára történő juttatásokat éves szinten 450 ezer forintig, illetve az egyéb béren kívüli juttatásokat 200 ezer forintig az eddigi 35,7 százalékos adó terheli majd. Amennyiben viszont a juttatások ezeket a keretösszegeket meghaladják, azok egyes meghatározott juttatásként már magasabb összegű egészségügyi hozzájárulással adóznak, azaz a közteher 51,17 százalék lesz. E mellett figyelemmel kell lenni természetesen az egyes béren kívüli juttatási elemek egyéni havi illetve éves korlátaira is. Ez utóbbi keretösszeg a tavalyi évhez képest 50 ezer forinttal csökkent, évi 450 ezer forint lesz.
Családi adókedvezmény: két gyermekes családok esetében 2500 forinttal nő az új jogszabályi rendelkezés eredményeképpen.

Általános forgalmi adó

Az időszaki elszámolású ügyletek számlázásával kapcsolatos módosítást kitolták 2016.januárra, így csak jövőre kell figyelnünk arra, hogy fő szabály szerint az ilyen ügyleteknél teljesítésként az elszámolással vagy a fizetéssel érintett időszak utolsó napját kell majd a teljesítés időpontjának tekinteni.
 

Fordított adózás alá vonják a munkaerő kölcsönzést. 

A belföldi tételes összesítő jelentés értékhatára jövőre lecsökken 1 millió forintra, azaz az 1 millió forintot elérő vagy azt meghaladó áfa összeget tartalmazó számlákról tételesen jelenteni kell. Ennek következtében változik a számla kötelező adattartalmára vonatkozó áfa szabályozás is, tehát a belföldi partner adószámának első nyolc számjegyét már 1 millió forintot elérő áthárított áfa esetén is fel kell tüntetni.

Közigazgatási hatósági eljárás illetékét nem csak bélyeggel, banki átutalással is lehet teljesíteni 2015-től. 

Minimálbér, garantált bérminimum

Minimálbér: 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint.

Garantált bérminimum: 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.

Egyszerűsített foglalkoztatás: 
Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben: 
- minimálbér (604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy 
- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (702 Ft/óra) 87%-a, azaz 611 Ft/óra.

A 2015-ben áthelyezett munkanapok: 2015.január 10-én dolgozzuk le a jan. 2-át, augusztus 8-án dolgozzuk le a 2014. dec. 21-ét, 2015.december 12-én dolgozzuk le a 2014. dec. 24-ét.

GT: Azonos ügyvezetésű vállalkozások is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, ezt jelenteni kell az adóhatóság felé. Eddig a tulajdonosi kör volt a meghatározó. 

Végül! Ha vállalkozása kapcsán konkrét kérdése van, írjon, hamarosan válaszolok!

 Gubacsi Katalin

 katika99@gmail.com

 A kötelező kamarai regisztrációhoz

Az Országgyűlés még 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz: (1) a kötelező regisztráció, (2) az ehhez kapcsolódó 5.000 forintos kamarai tagdíj megfizetése, (3) és hogy ennek ellentételezésére a kamara a törvényben előírt szolgáltatásokat nyújtja (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés).
Ezt a regisztrációt még sokan nem tették meg, mert nem volt rá iránymutatást, miként is tudják behajtani az 5.000 forintot, és hogy származhat-e bármilyen hátránya a vállalkozóknak a regisztráció elmulasztásával.
Akik azonban figyelték a híreket, már tavaly ősszel olvashatták például a
< http://tozsdeforum.hu/gazdasag/kezdodhet-a-kamarai-dijak-behajtasa/
> oldalon, hogy adók módjára, az adóhatóság be fogja hajtani az 5 ezer forintos regisztrációs díjakat. Társasági szerződés módosításáról

Figyelem! Módosítani szükséges a társasági szerződéseket 2013.02.01-ig. Ebben fel kell tüntetni a tag és ügyvezető adóazonosító jelét, a tag születési időpontját, az összes tevékenységi kört, a telephelyeket, és igazolni kell a székhelyhasználatot. Ezek a módosítások február 1-ig illetékmentesen megtehetők. 


 Kamarai regisztráció

A 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

- kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
- a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
 A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 A kötelező regisztráció alapja a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény bizonyos rendelkezéseinek év végi módosítása, melyek szerint az újonnan bejegyzett vállalkozásoknak a cégbejegyzésüket követő öt munkanapon belül, egyéni vállalkozóknak a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételt követő öt munkanapon belül,be kell jelentkezniük a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál.
A területileg illetékes kamarák elérhetők a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu honlapján.
 
 
Gubacsi Katalin
06-30-6311-728
www.budapesti-konyvelo.hu